วันที่ พุธ ธันวาคม 2550

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

@โปรแกรมสดใส


@โปรแกรมสดใส

         ทุกคนต่างต้องการมีความสุข มีสุขภาพที่ดี ร่างกายแข็งแรง มีจิตใจที่เข็มแข็ง ฉะนั้นวิถีชีวิตเรา จำต้องออกกำลังกายบ่อยๆ พักผ่อนให้พอเพียง รับประทานอาหารที่เหมาะสมตามความต้องการของร่างกาย เป็นไปตามวัย และที่สำคัญยิ่ง นั่นคือฝึกจิตให้สงบ นิ่งให้เป็น ทำได้ทุกสภาวะ ทุกสถานะการณ์ มีสติที่รู้รอบทั้งต้นชนปลายให้ถูก ไวต่อสภาพเหตุการณ์ได้ทัน และควรทำแต่ความดี ทำแล้วช่วยให้ชีวิตมีแต่กำลังสนับสนุนให้ชีวิตก้าวเดินต่อไปอย่างปลอดภัย ช่วยให้มีจิตที่ดีและสงบได้เร็ว ทุกอย่างที่กระทำเป็นมีชีวิตอยู่ดีมีความสุข มีผลให้สุขภาพดี ผิวพรรณผ่องใส เส้นโลหิตถูกขับเคลื่อนไหลเวียนสะดวกทั่วถึง ไม่มีติดขัด เนื่องจากการกระทำของเรา มีแต่ทำแล้วสนับสนุนให้ร่างกายทำงานปกติ สะดวก ทั่วถึงเร็ว การกระทำใดๆ ที่ทำให้เป็นผลไม่ดีต่อร่างกาย ต่อชีวิต ต่อความคิด ต่อความรู้สึก ต่อความกังวลที่จะก่อตัวให้เกิดแก่ชีวิต จะไม่มี ชีวิตมีแต่ความเป็นมงคล มีแต่กุศลสนับสนุนให้ก้าวเดินต่อไป อย่างสะดวก ปลอดภัย มีชีวิตอยู่กับปัจจุบัน ทำปัจจุบันขณะจิตให้เป็นประโยชน์สูงสุด ทั้งตนเองและสังคม

          ชีวิตที่สมบูรณ์พร้อมเล่นเกม ดำเนินชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาท ไม่ละเลยหาความปลอดภัยให้แก่ชีวิต รักชีวิต รักแวดล้อมรอบข้าง ด้วยจิตใจที่ตั้งมั่น ด้วยพลังชีวิตที่พร้อมก้าวเดินต่อ สร้างความโชคดี สร้างความเจริญรุ่งเรือง อีกทั้งมีชีวิตที่ยืนยาว ด้วยชีวิตที่สงบสุข เบิกบาน แจ่มใส ตื่นและเต็มด้วยปัญญาที่รู้รอบถึงจริง เพียงแต่ฝึกเตือนตนเอง หนทางเดียวเท่านั้น ที่ทุกคนต้องหมั่นฝึกให้เคยชิน ปฏิบัติให้ชำนาญ หนทางสายมรรคา อริยมรรคมีองค์แปดประการ หมั่นเตือนตนให้มีสัมมาทิฐิ มีใจที่มั่นคงต่อความเห็นที่ถูกต้องถึงแก่นแท้ ความเห็นใดๆ ขอให้เป็นความเห็นที่ถูกต้องถึงแก่นความจริงแท้ที่แน่นอน ไม่หลอกตน ไม่สร้างภาพ มายาทั้งหลายมีมากเกินไปแล้ว แล้วนี่แหละเป็นผลลัพธ์ที่ทุกคน ยังหาความสงบในสนามความวุ่นวายสับสนกันไม่ได้ ก็เพราะตามกระแส กระทำเชื่อมโยงต่อโดยไม่รู้ตัวกัน ไม่รู้สึก ถูกกระแสละเอียดที่ไม่รู้กัน ครอบงำจิตใจ ด้วยความเป็นธรรมชาติของสรรพสิ่ง ด้วยหัวใจที่ตั้งมั่นต่อความดีทั้งหลายเท่านั้น คือจุดเริ่มต้นที่จะนำชีวิตทุกคนไปสู่ปลายทางที่สุดยอดทั้งระบบได้ เหตุและผลนำไปสู่การเชื่อมโยง และการเชื่อมโยงติดต่อนี้จะไม่มีวันหยุดเลย เพราะเราไปตามการเชื่อมโยงของมันไป การเปลี่ยนแปลงที่ถูกจัดแล้ว จัดไปตามกระแส ด้วยชีวิตที่ไม่รู้

       ฉะนั้นการรู้จัก จัดการความเป็นจริง ด้วยสติปัญญาจากภายใน จะบอกได้ด้วยความรู้สึก พลังขับเคลื่อนที่เริ่มแล้วด้วยจิตตน ปลุกให้ตื่น สัมผัสให้ต่อเนื่อง กระทำให้แจ้ง ความสะเทือนใดๆ ภายใน ความถี่แห่งความสังเกต จะบอกได้ด้วยความพยายามเท่านั้น จุดแตกต่างบนความเหมือน ที่ทุกคนมีหน้าตาก็ไม่เหมือนกัน ประสบการณ์เราๆ ท่านๆ เก็บไว้เตือนตน ที่สุดแล้วสภาวะธรรมภายใน ก็ไม่ให้ยึดติด มั่นหมายเป็นเรา เป็นของเราไป อย่าแวะนาน จะเสียเวลาก้าวเดินต่อ  ให้กลับมาสน-อก สน-ใจ ไว้ ตามกระแสโปรแกรมภายใน ที่ชีวิตถูกจัดไว้ เมื่อถึงเวลา ผู้นั้นย่อมรู้แก่ใจว่า ความจำเป็นต่อการใช้หลักธรรม หลักความเป็นจริงในปัจจุบัน อันเป็นมวลเหตุที่น่าสนใจยิ่ง คำสอนใดๆ จะมาเทียบเท่า หรือเหนือกว่า คำสอนด้วยธรรมที่ผุดขึ้นมาจากภายในชีวิตเราเป็นไม่มีแล้ว เรื่องทั้งหมด การกระทำของชีวิตเรา มีผลให้เรื่องต่างๆ ต่อไปได้ดี และได้เร็ว โดยไม่มีปัญหาในอนาคตนั่น อยู่ตัวเรา เป็นผู้ลิขิต เราต้องการเป็นผู้สร้างอนาคตของตนเอง ความเจริญรุ่งเรืองด้านจิตใจ การดำเนินชีวิตด้วยสติปัญญานั่น ขอให้เดินไปด้วยความดี เป็นกุศล ทุกก้าวเดินเป็นกุศลในการช่วยลดเคราะห์กรรมไม่ให้เพิ่มอีก ระวังบาปใหม่ ไม่เพิ่มบาปเก่า ทุกทางเดินต้องกลั่นกรองกระแสให้ทัน รู้ เห็น เบิกบานสบายๆ ไม่หมายมั่น ไม่ต่อยอด ผลของการกระทำใดๆอีก เป็นบุคคลที่ใหม่ ใหม่ตลอดเวลา ชีวิตมีแต่ความโชคดี เราเท่านั้นเป็นรู้จักตน อยู่ด้วยการทำงานที่ดีๆ อยู่อย่างมีความสุขตลอดเวลา ตั้งโปรแกรมดีทั้งภายใน และภายนอก ภายนอกมี ภายในก็มี เมื่อไรเผลอ เราเท่านั้นเป็นผู้สร้างโปรแกรมแห่งความดีงาม ชีวิตที่ปลอดภัยด้วยภายในจิตใจเราเสมอ ด้วยความสงบ ด้วยสติปัญญารู้ถึงได้ด้วยสาระ.

Be Happy!

วัชร

โดย วัชร

 

กลับไปที่ www.oknation.net