วันที่ พฤหัสบดี ธันวาคม 2550

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

วิธีจัดการกับโทรศัพท์โรคจิต (ตรวจสอบไปมาอาจจะเป็นคนใกล้ตัวคุณ)


เมื่อ 2 วันก่อนมีสุภาพสตรีท่านหนึ่งในที่ทำงานมาปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องพวกโทรศัพท์โรคจิต ผมพอมีประสบการณ์เรื่องเหล่านี้อยู่บ้าง และเห็นว่าน่าจะมีประโยชน์กับน้องหลาย ๆ ท่านหากใครเกิดมายังไม่เคยเจอก็โชคดีไป หาใครเคยเจอแล้วก็ต้องหาทางป้องกันกันต่อไป คราวนี้เรามาดูว่าพวกโทรศัทพ์โรคจิตนี้ มีที่มาที่ไปอย่างไร และเป็นคนกลุ่มใด ...เรามาดูกันครับเมื่อก่อนสมัยที่ธนาคารและบริษัมเริ่มมี call center ใหม่ ๆ ในประเทศไทยพวกนี้จะระบาดมาก คือ พอดึก ๆ ชอบโทรศัพท์เข้ามาที่ call center เพราะส่วนใหญ่พนักงาน call center จะเป็นสุภาพสตรี ครั้งหนึ่งสมัยผมอยู่ธนาคารผู้บริหารเคยมอบหมาย ให้ประสานงานทางลับกับสำนักงาตำรวจแห่งชาติในการใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ ตามพวกนี้ไปจนพบตัว บางครั้งถึงกับตกใจเืมื่อพบ คนพวกนี้กลับไม่ใช่พวกข้างถนน บางคนมีหน้าที่การงานที่ดี การศึกษาดีบางคนเป็นผู้บริหาร ฯลฯ บางคนเป็นลูกค้าที่มีเงินฝากระดับ 7 หลัก (ธนาคารไม่อยากมีเรื่องจึงขอร้องให้ยุติไป)

พวกนี้ก็ไปปรากฎที่ call center ต่าง ๆ ต่อมาเทคโนโลยีด้านโทรศัพท์ และการติดตามทันสมัยขึ้น โชวเบอร์ บันทึกเทป ทำให้พวกนี้เปลี่ยนเป็นโทรเข้ามาตามเบอร์มือถือสุภาพสตรี แล้วก็แสดงความเป็นโรคจิต บางคนก็สนทนาด้วยความสุภาพ บางคนก็ชวนเข้าเรื่องอย่างว่า พวกนี้หากคุณสุภาพสตรี คุยด้วยหรือสนทนาให้รู้จักหรือเปิดเผยตัวตนมากเกินไป บางครั้งถึงขนาดมาเฝ้าที่ทำงาน หน้าบ้าน เหมือนที่ดาราหลายคนเคยประสบ เพราะอย่างที่ได้เรียนไปพวกนี้มีการศึกษาดี บางคนเป็นพนักงานบริษัทโทรศัพท์ เข้าถึงข้อมูลส่วนตัวเราได้ กล่าวคือ มี CRM ของเราอยู่เป็นทุนเดิมอยู่แล้ว บางครั้งเรายิ่งด่า พวกนี้ยิ่งชอบ หรือสร้างความเครียดแค้น ไป ๆ มา ๆ จะพัฒนาไปถึงขู่ฆ่า อนาจารมาแล้วทางที่ดีให้ผมแนะนำควรดำเนินการให้เป็นรูปธรรม คือ

1. แจ้งเจ้าหน้าที่บ้านเมือง ให้ดำเนินการทางคดีบ้านเมือง >>> หากเจ้าหน้าที่ไม่ดำเนินการถือว่ามีความผิด เนื่องจากกระทบต่อความสงบสุขของประชาชน

2. นำใบแจ้งความประสานกับ ผู้ให้บริการในการตรวจสอบ เช่น TOT,True,AIS,DTAC,Hutch,True >>> หากไม่ดำเนินการให้ก็จะมีความผิด ฐานให้ความร่วมมือกับพวกโรคจิต

3. ฟ้องทางแพ่งให้พวกนี้มีความเข็ดหลาบ

ช่วยกันกำจัดไม่ดีอย่างนี้  อย่าให้มีพื้นที่ยืนในสังคมไทยครับ

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง :

หมิ่นประมาท

ป.วิ อาญาฯ

มาตรา326 ผู้ใดใส่ความ ผู้อื่น ต่อบุคคลที่สาม โดยประการที่น่าจะ ทำให้ผู้อื่นเสียชื่อเสียง......คือ ใส่ร้ายป้าสี ทำให้ผู้ถุกกล่าวถึง ถูกดูถุก เกลียดชังจากบุคคลที่สาม ..เช่นนี้ผู้กล่าวโดยวาจา โดยข้อความ โดยภาพ ก็ต้องระวางโทษ ไม่เกิน 1ปี ปรับ ไม่เกิน 20,000 บาท

มาตรา 337 บัญญัติว่า ผู้ใดข่มขืนใจผู้อื่นให้ ยอมให้ หรือ ยอมจะให้ตนหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ในลักษณะที่เป็นทรัพย์สิน โดยใช้กำลังประทุษร้าย หรือโดยขู่เข็ญว่า จะทำอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย เสรีภาพ ชื่อเสียงหรือทรัพย์สินของผู้ถูกขู่เข็ญ หรือ ของบุคคลที่สาม จนผู้ถูกข่มขืนใจยอมเช่นว่านั้น ผู้นั้นกระทำผิดฐานกรรโชก มีโทษจำคุกไม่เกินห้าปี และปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท

ละเมิด(แพ่ง)

มาตรา 420 ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ทำต่อบุคคลอื่น โดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดี แก่ร่างกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดี ท่านว่า ผู้นั้นทำละเมิด จำต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น

หากไปแจ้งตำรวจแล้ว ตำรวจไม่รับแจ้งความ

เป็นเจ้าพนักงาน ปฏิบัติ หรือ ละเว้นการปฏิบัติ หน้าที่ โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหาย แก่ ผู้หนึ่งผู้ใด หรือ ปฏิบัติ หรือ ละเว้นการปฏิบัติ หน้าที่ โดยทุจริต ต้องระวางโทษ จำคุกตั้งแต่ หนึ่งปี ถึง สิบปี  

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550(ฉบับปัจจุบัน)

มาตรา 4 ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิเสรีภาพ และความเสมอของบุคคล ย่อมได้รับความคุ้มครอง

มาตรา 26 การใช้อำนาจโดยองค์กรของรัฐทุกองค์กร ต้องคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิและเสีรีภาพ ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้

มาตรา 28 บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิ หรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไว้ สามารถยกบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้เพื่อใช้สิทธิทางศาล หรือยกขึ้นต่อสู้คดีในศาลได้

หน่วยงานช่วยเหลือต่าง ๆ

มูลนิธิปวีณา เพื่อเด็กและสตรี : 02-972-5489

กองปราบปราม 1195

ร่วมด้วยช่วยกัน 1677 หรือ 142 เรียกร่วมด้วยช่วยกัน แจ้งชื่อ นามสกุล เบอร์ติดต่อกับ (เดี๋ยวทางเจ้าหน้าที่จะโทรกลับมาเอง)

สวพ.91 โทร 1644

จส.100 โทร 1137

ศูนย์ประชาบดี โทร 1300

มูลนิธิเพื่อนหญิง โทร 02-513-1001


หากต้องการข้อมูล หรือคำแนะนำเพิ่มเติม สามารถติดต่อที่ผมโดยตรงที่ e-mail :   peopletribune@hotmail.com

http://www.oknaiton/bloc/peopletribune

ยินดีให้ความช่วยเหลือ ครับ!

โดย ณัฐ

 

กลับไปที่ www.oknation.net