วันที่ ศุกร์ ธันวาคม 2550

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ถึงเวลาที่ควรให้การยอมรับผลการเลือกตั้ง


ควรยอมรับผลการเลือกตั้ง : มิเช่นนั้นไทยก็ไม่ต่างจากพม่า

            การเลือกตั้งน่าจะเป็นกระบวนการที่นำไปสู่การพัฒนาประชาธิปไตยแบบดีที่สุด เพราะเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกคนในประเทศมีสิทธิมีเสียงในการเลือกรัฐบาลขึ้นบริหารประเทศ ใครจะเลือกพรรคใดก็ย่อมเป็นสิทธิส่วนบุคคลของผู้นั้น

แนวทางการรณรงค์หาเสียงของแต่ละพรรคก็แตกต่างกันไป แต่การเลือกตั้งครั้งนี้ กล่าวได้ว่า เป็นการขับเคี่ยวกันระหว่างพรรคพลังประชาชนกับพรรคประชาธิปัตย์โดยตรง โดยอาจมีพรรคชาติไทย(ที่ชอบเป็นฝ่ายรัฐบาล) เป็นตัวแปร

                ผลการเลือกตั้งในวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๐ จะออกมาเป็นอย่างไร ทุกฝ่ายควรให้การยอมรับเพราะเป็นการเคารพเสียงส่วนใหญ่ของประชาชนไทยทั้งประเทศ ซึ่งถ้าไม่ยอมรับแล้ว การเลือกตั้งก็จะไม่เกิดประโยชน์แต่อย่างใด และไม่ต่างจากเหตุการณ์ที่ผู้นำทางทหารพม่าไม่ยอมรับการเลือกตั้งทั่วไปที่พรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตย (NLD) ของนางอ่อง ซาน ซู จีได้รับชัยชนะอย่างท่วมท้น และทหารพม่าได้เข้ายึดอำนาจเบ็ดเสร็จปกครองประเทศพม่ามาตั้งแต่สิงหาคม ๒๕๓๑

                ถึงเวลาแล้วที่การเมืองไทยจะต้องให้การยอมรับผลการเลือกตั้ง และให้กระบวนการเลือกตั้งเป็นเครื่องมือตัดสินในการจัดตั้งรัฐบาล และกองทัพถอนตัวออกจากการเมืองได้แล้ว เพื่อให้การเมืองก้าวไปสู่ภาวะปกติ

-----------------------

โดย eggs

 

กลับไปที่ www.oknation.net