วันที่ อังคาร ธันวาคม 2550

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ประชาธิปไตยจะกลับมาหรือความวุ่นวายจะกลับมา


หลังจากที่เกิดสูญกาศทางการเมืองสำหรับประเทศไทยมานานปีกว่า เมื่อวันอาทิตย์ที่ 23 ธ.ค. ที่ผ่านมาก็เหมือนความอัดอั้นที่อยู่ในหัวใจของประชาชนคนไทยก็ได้แสดงออกมาอย่างท่วนท้น ดูได้จากจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง นั้นแสดงให้เห็นแล้วว่าคนไทยต้องการการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข เสียงของประชาชนนั้นคือเสียงสวรรค์ทุกเสียงที่มอบให้กับนักการเมืองและพรรคการเมืองเป็นสิ่งที่ทั้งพรรคและนักการเมืองต้อตระหนักและสำนึกในบุญคุณของประชาชน ที่สละเวลาพักผ่อนเสียเวลาออกจากบ้านไปเพื่อทำการเลือกตั้ง บางจังหวัดต้องลุยน้ำต่อสู้กับภัยธรรมชาติและความไม่สงบออกไปลงคะแนนให้กับท่านหน้าที่ต่อจากนี้ไปเป็นหน้าที่ของพรรคการเมืองและนักการเมืองที่จะต้องเป็นตัวแทนพี่น้องประชาชน 


ในการนำพาประเทศนี้ผ่าพายุทางเศรษฐกิจ ปัญหาการอยู่กินที่ฝืดเคืองของพี่น้องประชาชน เท่านั้นยังไม่พอประเทศเรายังต่อแข่งขันกับนานาอารยะประเทศ ดังนั้นหวังเป็นอย่างยิ่งว่านักการเมืองจะหันกลับมาทำการเมืองตามที่ตนเองได้ให้คำมั่นสัญญาไว้กับประชาชน มิใช่ทำเพื่อประโยชน์ของตนเองและพวกพ้องหรือใครบางคน ไม่แย่งตำแหน่งและหวังจะเป็นใหญ่ จริงอยู่หากเราพูดกันแบบแบเอาความจริงมาพูดคนที่กระโดดลงมาเล่นการเมืองนั้นจริง ๆ ก็คือ อยากเป็นใหญ่ อยากมีตำแหน่งในรัฐบาล 


นั่นคือความจริง เป็นส่วนน้อยที่จะเข้ามาเพื่อพี่น้องประชาชนหรืออุดมการณ์ของตนเองอย่างจริง ๆ นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นมาตลอดระยะเวลา 75 ปีของประชาธิปไตย เมื่อการแบ่งผลประโยชน์ไม่ลงตัว จึงเป็นที่มาของฝ่ายรัฐบาล และฝ่ายล้มล้างรัฐบาล เป็นเช่นนี้มาตลอดระยะเวลาที่เราได้รับอำนาจอธิปไตย เมื่อนักการเมืองที่เสพสุขอยู่ในการเป็นรัฐบาล ขาดซึ่งจริยธรรม ขาดการหยุดยั้งทางอารมณ์และความโลภสิ่งที่ตามมาคือทหารก็ลุกขึ้นมาปฏิวัติ ความจริงและประวัติศาสตร์เป็นสิ่งไม่ตายเราไม่สามารถปฏิเสธมันได้ แต่เราเลือกที่จะสร้างสังคมที่อุดมไปด้วยปัญญาได้ในอนาคต ในรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันภาคประชาชนเข็มแข็ง และได้รับการส่งเสริมตามระบอบรัฐธรรมนูญ แต่สำคัญคือการมีวิจารณญาณ (Judgment) และธรรม(Moral) นั้นเป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้มีอำนาจ ไม่ว่าจะเป็นอำนาจทางการเมือง อำนาจของข้าราชการประจำ อำนาจทางกำลังพล หรืออำนาจที่มาจากพลังประชาชน ดั่งเช่นที่พระมหากษัตริย์ของเราตั้งแต่ครั้งสุโขทัยใช้ทศพิศราชธรรมในการปกครองประเทศและบริหารราชการแผ่นดินให้สงบสุขตลอดระยะเวลาที่เรามีประเทศไทยมา


ก็หวังว่าเสียงของประชาชนที่ออกมาทำการเลือกตั้งกันอย่างท่วมท้น จะนำมาซึ่งความเป็นเอกราชของประชาชน และมีรัฐบาลที่เสียสละเพื่อประชาชนตลอด 4 ปี ในทางกลับกันไม่ใช่เสียงที่ออกมากับสร้างการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายให้ชัดเจนยิ่งขึ้น แบ่งผู้คนออกเป็น 2 ส่วนอย่างชัดเจนแล้วก็ย้อนกลับไปสู่การต่อสู้ของประชาชนในที่สุดก็วนกลับไปสู่อำนาจปลายกระบอกปืน 


ขอเถอะครับผู้มีอำนาจทุกท่าน ผู้ที่มีกำลังคน กำลังเงินและกำลังอาวุธ ผมหวังเพียงว่ากำลังจากปลายปากกาของผมจะส่งเป็นเสียงเล็ก ๆ ไปยังท่านให้หันกลับมาทำประโยชน์เพื่อประเทศชาติและประชาชนอย่างจริงจังเสียที ..........ผมขี้เกียจออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งบ่อย ๆ ครับ น้ำมันมันแพง

 แสดงความคิดเห็นในการเลือกตั้งได้ที่


www.oknation.net/bloc/peopletribune

โดย ณัฐ

 

กลับไปที่ www.oknation.net