วันที่ พุธ เมษายน 2550

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

จริยธรรมของสื่อ คำถามที่ คุณ ต้องตอบ


คุณคิดว่าการที่ผู้ประกาศข่าวเป็นนายแบบ/นางแบบ หรือปรากฏตัวในโฆษณาขัดต่อจริยธรรมหรือไม่ เพราะเหตุใด

ไม่ขัดต่อจริยธรม ถ้าการปรากฎตัวของผู้ประกาศข่าวเป็นไปในเชิงสร้างสรรค์ต่อสังคม ชี้นำ ให้ความรู้และประโยชน์ต่อสังคม และผู้ชม

แต่จะขัดต่อจริยธรรมในกรณีที่ผู้ประกาศข่าวโฆษณาหรือปรากฎตัวเพื่อผลประโยชน์ของตนเอง หรือชี้นำสังคมและผู้ชมเพื่อการค้า ชี้นำไปในทิศทางอื่น

เพราะสถานภาพและบทบาทของผู้ประกาศข่าว คือ การนำเสนอข่าวที่เป็นข้อเท็จจริง และมีความน่าเชื่อถือ ดังนั้นหากผู้ประกาศข่าวไปปฏิบัติดังที่กล่าวมาข้างต้นย่อมมีผลต่อผู้ชมและสังคม ในกรณีที่ปรากฏตัวในเชิงสร้างสรรค์ต่อสังคม ย่อมนำสังคมไปในทิศทางที่ดีขึ้น แต่หากปรากฏตัวในเชิงโฆษณาเพื่อผลประโยขน์ส่วนตัว ความน่าเชื่อถือของข่าวที่ผู้ประกาศต้องประกาศและความน่าเชื่อถือของตัวผู้ประกาศเองย่อมลดลง

เรื่องจริยธรรมเป็นเรื่องของแต่ละบุคคล เพราะจริยธรรมเป็นเรื่องที่อยู่ในใจของบุคคลนั้น ๆ

คุณผู้อ่านคะ คิดว่าการที่ผู้ประกาศปฏิบัติตัวดังข้างต้น ขัดต่อจริยธรรมหรือไม่คะ

โดย anchor13

 

กลับไปที่ www.oknation.net