วันที่ พฤหัสบดี ธันวาคม 2550

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

หายนะ..


เมื่อแมลงเมินต่อเกสรดอกไม้

นกเมินต่อตัวหนอน

ตุลาการเมินต่อความยุติธรรม

หมอแพทย์เมินต่อโรคภัยไข้เจ็บของประชาชน

มารดาบิดาเมินต่อความรักทะนุถนอมบุตร

บุตรเมินต่อความกตัญญูกตเวทีมารดาบิดา

ครูเมินต่อความประพฤติของศิษย์

ศิษย์เมินต่อการเคารพเชื่อฟังครูอาจารย์

ปราชญ์เมินต่อวิชาความรู้

ภิกษุเมินต่อพรหมจรรย์

มนุษยชาติเมินต่อมนุษยธรรม

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมินต่อการแสดงธรรมโปรดสัตว์โลก

นั่นคือความหายนะของโลกทั้งปวง....

สวัสดี...ปีใหม่นะครับ....

โดย komidea

 

กลับไปที่ www.oknation.net