วันที่ จันทร์ ธันวาคม 2550

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

สุขสวัสดีปี 2551


          

สุขสวัสดิ์     วันใหม่มาถึง

ดี           จึงก่อเกิดแก่ท่าน

ปี           ทองผ่องพาลาวัณย์

ใหม่      มั่นสมมาดปรารถนา

               

อายุ       วรรณะพละใส

มั่น        ในความความดีศรีสง่า

ขวัญ     เอยเยือนเฝ้าเจ้านา

ยืน        ฝ่าสู้ฟ้าธาตรี

               

             

ทุกข์อย่า    กล้ำกลายหมายใกล้

ให้ได้        บริพัตรจรัสศรี

ภัยอย่า      หมายมาราวี

ให้มี         สุขเสวกอเนกอนันต์

              

             

พรใดล้ำเลิศเสริฐศรี

ทบทวีท่วมท้นถึงท่าน

สุขใดไหนเท่าเทียมทัน

หมายมั่นส่งสุขสวัสดี

                                                                                 

                                                                                                         

สุขสวัสดีปีใหม่  อายุมั่นขวัญยืน ทุกอย่าให้ได้ 

              

ภัยอย่าให้มี ร่ำรวยเงินทอง ตลอดปี 2551  

                              

ไม่ใช่นักเขียนและ ไม่ใช่กวี  เปิ่นๆเชยๆตามสติ

                                   

ปัญญา  จาก  หนา   แป้นปีก

  

โดย หนาแป้นปีก

 

กลับไปที่ www.oknation.net