วันที่ พฤหัสบดี มกราคม 2551

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ


Royal Tipitaka Patron

น้อมเกล้าระลึกคุณ  แห่งองค์อุปถัมพ์พระไตรปิฎกฉบับโรมัน

น้อมเกล้าอัญเชิญคุณ พระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วสากลจักรวาล

ด้วยพระเมตตากรุณาแลคุณงามความดี องค์ยอดกัลยาณีราชนครินทร์ปิ่นสยาม

ร่วมบรรเทาทุกข์ ดูแลสุข ราษฎร์มาตลอดพระชนมวาร

ขอบันดาล ธ เสด็จนิพพานสรวง  สถิตย์ทิพย์เกษมศานติ์ นิรันดร์เทอญ

  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

 ข้าพระพุทธเจ้า อิศรานี

โดย IzzranI

 

กลับไปที่ www.oknation.net