วันที่ จันทร์ มกราคม 2551

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ส.ค.ส. ของในหลวง


ผมขอส่ง ส.ค.ส. ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทั้งปีนี้และปีก่อนๆ รวมทั้งพระราชดำรัสด้วย ส.ค.ส.ทั้งหมดนี้ชัดมากครับ

ตอนนี้ ประชาชนชาวไทยทุกคนบอกว่า รักในหลวง และใส่เสื้อเหลืองหรือชมพูเพื่อแสดงว่า รักในหลวง แต่นอกจากแสดงความรักแล้ว พวกเราทำอะไรให้พระองค์ท่านปลื้มพระทัยสักเท่าใด ขอโทษนะครับ แต่ผมคิดว่าหลายคนแสดงแต่ความรัก แต่เกือบไม่ได้ทำอะไรให้พระองค์ท่านปลื้มพระทัย สบายพระทัยขึ้นเลย บางคนกลับทำให้พระองค์ท่านท่านโทมนัสยิ่งขึ้น

จะทำอย่างไรให้ในหลวงของเรามีความโสมนัสมากขึ้น ไม่ยากหรอกครับ เพื่อนๆ ลองอ่านพระราชดำรัสต่างๆ ของในหลวงอย่างละเอียดและตั้งใจดูสิครับ และลองพิจารณาดูสิครับว่าบุคคลที่พระองค์ท่านแต่งตั้งให้รับสนองเบื้องพระยุคลบาทเป็นบุคคลประเภทใด มีนิสัยใจคออย่างไร มีพฤติกรรมอย่างไร แล้วเพื่อนๆ จะเข้าใจว่า ควรจะทำอย่างใดถึงจะทำให้ในหลวงของเรามีความโสมนัสมากขึ้น ผมขอเขียนชี้ทางแค่นี้แหละครับ ถ้าเขียนชัดเจนกว่านี้เดี๋ยวจะถูกโจมตีเอา

พระองค์ท่านเสียสละให้พวกเรามากมายแล้ว เราควรจะเสียสละให้ท่านบ้าง

รูปภาพและพระราชดำรัสเหล่านี้ ผมได้มาจากเว็บไซต์เครือข่ายกาญจนาภิเษกที่  http://www.nectec.or.th/users/htk/gr01/ ครับ เขามีพระราชดำรัสเป็นวีดีโอด้วย

ผมขอแถมรูปในหลวง สมเด็จย่า และพระพี่นาง ที่ถ่ายเมื่อประมาณปี พ.ศ.2489 ช่วงนั้น คุณพ่อผมและทหารอากาศท่านอื่นๆ ไปประชุมเรื่องการบินพลเรือนสากลที่นครเจนีวา สวิตเซอร์แลนด์ จึงถือโอกาสเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระชนนี และพระพี่นาง ที่นครโลซานน์

ถ้าผมเขียนราชาศัพท์ไม่ถูกต้องประการใด ขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วยครับ

หมายเหตุ ผมตั้งใจจะส่ง entry นี้วันพุธที่ 2 มกราคม แต่ต้องการไว้อาลัยในการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เสียก่อน จึงได้นำมา post entry ในวันนี้แทน

พระราชดำรัสพระราชทานแก่ปวงชนชาวไทย เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๑ ณ วันจันทร์ที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ (ฉบับไม่เป็นทางการ)

ประชาชนชาวไทยทั้งหลาย บัดนี้ ถึงวาระจะขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๕๑ แล้ว ข้าพเจ้าขอส่งความปรารถนาดี มาอวยพร แก่ท่านทุกๆ คน และขอขอบใจท่านเป็นอย่างมาก ในน้ำใจไมตรี ที่ทุกคน ทุกฝ่ายแสดงให้เห็น ทั้งในคราวที่เจ็บป่วย และในการจัดงานวันเกิดครบ ๘๐ ปี รวมทั้งได้แสดงความวิตกห่วงใยอย่างจริงใจ ในการเจ็บป่วยของพี่สาวข้าพเจ้า 

สถานการณ์ของบ้านเมืองเราจากปีก่อน และต่อเนื่องมาถึงปีที่แล้ว เป็นอย่างไรก็เป็นที่ทราบกันอยู่แก่ใจ แต่อย่างไรก็ตาม เราได้มีรัฐธรรมนูญ และได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแล้ว นับว่าประเทศชาติของเรา ได้ผ่านหัวเลี้ยวสำคัญอีกขั้นหนึ่ง จึงเป็นหน้าที่ของเราทุกคน ที่จะต้องช่วยกันประคับประคอง กิจการของบ้านเมือง ให้ดำเนินไปด้วยดี ให้มีความเป็นปึกแผ่น และร่มเย็นเป็นปกติสุข 

ทางที่เราจะช่วยกันได้ ก็คือการทำความคิดให้ถูกตรง และแน่วแน่ ในอันที่จะยึดถือชาติบ้านเมืองเป็นที่หมาย แต่ละคน แต่ละฝ่าย จะต้องเพลาการคิดถึงประโยชน์เฉพาะตัว พยายามโอนอ่อนผ่อนปรนเข้าหากัน ด้วยไมตรีจิตและความเมตตากรุณา อย่าก่อปัญหา และก่อเงื่อนไข อันเป็นเหตุให้เกิดความไม่สงบ และความแตกแยก 

ผู้ใดมีภาระหน้าที่อันใด ก็เร่งกระทำให้สำเร็จ ลุล่วงไป ให้ทันการณ์ ทันเวลา ผลงานของทุกคน ทุกฝ่าย จะได้ประกอบส่งเสริมกัน ให้ประเทศชาติ อันเป็นที่อยู่ ที่อาศัยของเรา ดำรงมั่นคงอยู่ ด้วยความผาสุข ร่มเย็น ตลอดไป 

ขออานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธื์ที่ชาวไทยเคารพบูชา จงคุ้มครอง รักษา ให้ปราศจากทุกข์ ปราศจากภัย ให้มีความสุขสบาย สุขใจ และประสบแต่สิ่งที่พึงประสงค์ ตลอดศกหน้านี้โดยทั่วกัน

พระราชดำรัสพระราชทานแก่ประชาชนชาวไทยในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๐ ณ วันอาทิตย์ที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๙

ประชาชนชาวไทยทั้งหลาย บัดนี้ ถึงวาระจะขึ้นปีใหม่ เป็นเวลาที่ เราควรจะระลึกถึงกัน และอวยพรแก่กัน เพื่อเป็นนิมิตหมายอันดี ของปีใหม่ ข้าพเจ้าขอส่งความปรารถนาดี มาอวยพรแก่ท่านทุกๆ คน ในปีที่แล้ว บ้านเมืองของเรา มีเหตุการณ์เกิดขึ้นหลายอย่าง บางเรื่องก็กระทบกระเทือน ถึงฐานะทางเศรษฐกิจ การคลัง การเมือง ตลอดจนชีวิตความเป็นอยู่ และความมั่นคงปลอดภัย 

สมควรที่เราชาวไทย จะร่วมมือกัน แก้ไขให้คลี่คลายไปโดยเร็ว แต่เรื่องที่ควรแก่การชื่นชมก็มีอยู่มิใช่น้อย ข้าพเจ้าขอขอบใจท่านเป็นอย่างมาก ที่จัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ให้อย่างงดงาม ยิ่งใหญ่ และในคราวที่เจ็บป่วย ก็พากันแสดงความวิตก ห่วงใย อย่างจริงใจ ข้าพเจ้ายังรู้สึกประทับใจอยู่ ที่ได้เห็นท่านทั้งหลาย ไม่ว่าเพศใด วัยใด อยู่ในฐานะหน้าที่ใด พร้อมเพรียงกัน มาให้กำลังใจแก่ข้าพเจ้า

กำลังใจนี้ เป็นพลังอย่างสำคัญ ที่ทำให้คนเรากล้าเผชิญกับปัญหา และอุปสรรค สามารถดำเนินชีวิต และประกอบกิจการงาน ให้ประสบผลสำเร็จที่ดีได้ ในปีใหม่นี้ ขอให้ท่านทั้งหลาย ตั้งจิตตั้งใจ ให้มั่นอยู่ในความเมตตา ปรารถนาดี ให้กำลังใจแก่กันและกัน เพื่อแต่ละคน จะได้มีกำลังใจ กำลังกาย กำลังความคิด สร้างสรรค์ความเจริญมั่นคงให้แก่ตน แก่ชาติบ้านเมือง ได้ดั่งที่ตั้งใจปรารถนา 

ขออานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่ชาวไทยเคารพบูชา จงอภิบาลรักษาท่านทุกคน ให้ปราศจากทุกข์ ปราศจากภัย ให้มีความสุขกาย สุขใจ และประสบแต่สิ่งที่พึงประสงค์ ตลอดศกหน้านี้โดยทั่วกัน 

พระราชดำรัสพระราชทานแก่ปวงชนชาวไทยในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.๒๕๔๘ ณ วันเสาร์ที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๘

บัดนี้ถึงวาระจะขึ้นปีใหม่ ข้าพเจ้าขอส่งความปรารถนาดีมาอวยพรแก่ทุกๆ คนให้มีความสุข ความเจริญ และความสำเร็จสมประสงค์ในสิ่งที่ปรารถนา ความปรารถนาของแต่ละคนคงไม่แตกต่างกันนัก คือ ปรารถนาสุขกายสบายใจความสมบูรณ์ด้วยพลานามัย ด้วยทรัพย์ ด้วยเกียรติยศ พร้อมทั้งความสงบร่มเย็น 

พูดถึงความสงบร่มเย็น อาจแยกได้เป็นสองส่วน คือ ความสงบภายนอก กับความสงบภายใน ภายนอก ได้แก่ ความเป็นอยู่ และสภาวะแวดล้อมที่เป็นปรกติ ไม่มีภัยอันตราย หรือความยุ่งยากเดือดร้อน เช่น น้ำท่วม ไฟไหม้ หรือการขัดแย้งมุ่งร้ายทำลายกัน 

ภายใน ได้แก่ จิตใจที่สะอาดแจ่มใส ไม่มีกังวล ไม่มีความขุ่นเคืองขัดข้อง จิตใจที่สะอาด และสงบนี้สำคัญมาก เพราะทำให้บุคคลมีสติรู้ตัว มีวิจารณญาณเที่ยงตรงถูกต้อง สามารถคิดอ่านสร้างสรรค์ สิ่งที่จะอำนวยประโยชน์สุข ความเจริญก้าวหน้า ตลอดจนชื่อเสียงเกียรติคุณ อันเป็นสิ่งที่แต่ละคนต้องการ ให้สัมฤทธิผลได้ 

ในปีใหม่นี้ ข้าพเจ้าจึงขอให้ท่านทั้งหลาย พยายามทำความคิดจิตใจให้สงบแจ่มใส ทำความเข้าใจอันดีในกันและกันให้เกิดขึ้น ผู้ที่ทำประโยชน์เกื้อกูลกัน ก็ควรแสดงไมตรีตอบขอบใจกัน ด้วยความรักความหวังดี ทุกคน ทุกฝ่าย จะได้สามารถร่วมมือ ร่วมความคิดกัน ปฏิบัติงานของตน ของชาติ ให้ดำเนินก้าวหน้าไปโดยราบรื่น และมั่นคงบรรลุถึงจุดประสงค์ตามที่มุ่งหมาย 

ขออานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวไทยเคารพบูชา จงอภิบาลรักษาท่านทุกคน ให้ปราศจากทุกข์ ปราศจากภัย ให้มีความสุขสมบูรณ์ และความสำเร็จสมหวัง ตลอดศกหน้านี้โดยทั่วกัน 

โดย sainarong

 

กลับไปที่ www.oknation.net