วันที่ อังคาร มกราคม 2551

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ยูนนานได้รับการขนานนามว่า “อาณาจักรสัตว์” เพราะอุดมไปด้วยสัตว์นานาชนิด บางชนิดหายากและพบได้ตามธรรมชาติในยูนนานเท่านั้น (ยูนนาน ตอน 5)


ยูนนานเป็น 1 ใน 10 ดินแดนในโลกกลมๆ ของเราที่มีความหลากหลายทางชีวภาพมากที่สุด

พื้นที่ในยูนนานสามารถแบ่งได้เป็นเขตทางชีววิทยา 6 เขตด้วยกัน แต่ละเขตมีภูมิประเทศและภูมิอากาศที่แตกต่างกันมาก ซึ่งทำให้สัตว์ที่อยู่ในแต่ละเขตนั้นแตกต่างกัน

ยูนนานมีสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังถึง 1,737 ประเภทด้วยกัน ซึ่งมากกว่าครึ่งหนึ่งของสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังในประเทศจีนทั้งหมด

นักวิทยาศาสตร์คาดคะเนว่า จำนวนสัตว์ที่หายากในยูนนานมีมากกว่าครึ่งหนึ่งของสัตว์ที่หายากทั้งหมดในจีน

สมควรแล้วที่มณฑลยูนนานได้รับการขนานนามว่า “อาณาจักรสัตว์”

 

อารัมภบท

            ยูนนานอุดมไปด้วยสัตว์และพืชนานาชนิด บางชนิดหายากและพบได้ตามธรรมชาติในยูนนานเท่านั้น เทือกเขาที่สูงตระหง่านเทียมฟ้า หุบเขาที่ทั้งชันทั้งลึก แม่น้ำลำธารที่มีถึง 600 สาย ปัจจัยเหล่านี้เป็นบ่อเกิดของอาณาจักรขนาดย่อมหลายแห่งในยูนนานที่ยากต่อการเข้าถึงของผู้คนในอดีต ทำให้อาณาจักรย่อมๆ ทั้งหลายเขียวชอุ่ม อุดมไปด้วยทั้งพืชและสัตว์ อิสระจากภัยคุกคามโดยศัตรูที่สำคัญของธรรมชาติ – ใช่แล้ว มนุษย์นั่นเอง – ภายในอาณาจักรเล็กๆ เหล่านี้ ทั้งพืชและสัตว์สามารถเจริญเติบโตและพัฒนาตามธรรมชาติเป็นเวลานับหมื่นนับแสนปี

 

 

สัตว์ในยูนนานที่ใกล้สูญพันธุ์

ยูนนานมีสัตว์ที่เกือบสูญพันธุ์ถึง 30 พันธุ์ มีสัตว์ที่ได้รับการคุ้มครองระดับหนึ่งของรัฐถึง 46 พันธุ์ และมีสัตว์ที่ได้รับการคุ้มครองระดับ 2 ของรัฐ 154 พันธุ์ ในจำนวนเหล่านี้มีแพนด้าแดง ลิงทองยูนนานหรือลิงจมูกแบนยูนนาน เสือดาวหิมะ และวัวป่า ฯลฯ

ด้วยเหตุนี้ นักอนุรักษ์ธรรมชาติทั่วโลกจึงให้ความสนใจต่อยูนนานเป็นพิเศษ กลุ่มคนเหล่านี้เดินทางมาสำรวจสถานการณ์ในยูนนานเป็นประจำ ให้ทุนช่วยเหลือรัฐบาลยูนนานเป็นจำนวนเงินไม่น้อย ช่วยเผยแพร่สถานการณ์ด้านชีวภาพในยูนนานให้ทั่วโลกทราบ และมีบทบาทสำคัญในการผลักดันให้รัฐบาลยูนนานดำเนินการพิทักษ์ความหลากหลายด้านชีวภาพอย่างจริงจัง

รัฐบาลยูนนานมองเห็นความสำคัญทางด้านนี้ และได้พยายามอย่างจริงจังที่จะรักษาความหลากหลายทางชีวภาพเอาไว้ รัฐบาลยูนนานมีกฎหมายเพื่อคุ้มครองสัตว์ป่า และได้ตั้งพื้นที่ 34 พื้นที่ให้เป็นเขตอนุรักษ์ธรรมชาติรวมทั้งพืชและสัตว์ป่า

 

ยูนนานกลายเป็นศูนย์ลักลอบค้าสัตว์ป่าระดับโลก

            รัฐบาลยูนนานได้พยายามอนุรักษ์สัตว์ป่าของตนอย่างจริงจัง แต่เพราะความยากจนของประชากร สัตว์ป่าที่มีอยู่มากมาย พื้นที่ป่าที่มีมากถึง 1 ใน 4 ของพื้นที่ทั้งหมดของยูนนาน พรมแดนที่ติดกับเวียดนาม ลาว พม่าที่ยาวถึง 4,000 กิโลเมตร และปัญหาการฉ้อโกงของเจ้าหน้าที่จีน ยูนนานจึงกลายเป็นศูนย์ลักลอบค้าสัตว์ป่าอย่างผิดกฏหมายไปอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ มีขบวนการลอบค้าสัตว์ป่าระดับอินเตอร์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย ซึ่งใช้เส้นทางทุกเส้นทางทั้งทางอากาศ ทางบก ทางทะเล และทางแม่น้ำ

            ในปีหนึ่งๆ ตามรายงานของทั้ง 8 อำเภอของยูนนานที่มีพรมแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้านแล้ว เจ้าหน้าที่จับผู้ทำผิดกฏหมายเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้ถึง 200 กว่าราย นี่เป็นเพียงจำนวนของผู้ที่ถูกจับได้เท่านั้น ลองคิดดูสิครับว่า จริงๆ แล้วขบวนการลักลอบนำสัตว์ป่าออกนอกประเทศใหญ่โตแค่ไหน มีเม็ดเงินเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยกี่ร้อยกี่พันล้านบาท

            ไม่ใช่ว่าเจ้าหน้าที่ของประเทศที่เกี่ยวข้องไม่สนใจที่จะปราบปรามการค้าสัตว์ผิดกฏหมายข้ามชาติ แต่งบประมาณที่มีจำกัดทำให้เจ้าหน้าที่แต่ละประเทศไม่สามารถร่วมมือและปฏิบัติการได้ดังใจคิด

            เรามาดูรายละเอียดของสัตว์ต่างๆ ในยูนนานกันเลยดีกว่าครับ

 

สัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนม

            ยูนนานมีสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 3,000 พันธุ์ เท่ากับครึ่งหนึ่งของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทั้งหมดในจีน ในจำนวนสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเหล่านี้ มีถึง 66 พันธุ์ซึ่งมีอยู่ในยูนนานทั้งนั้น

 

นก

            ทุกๆ ปี จะมีกลุ่มนักส่องนกหลายกลุ่มจากต่างประเทศและมณฑลอื่นๆ ในจีนมายูนนานเพื่อเฝ้าดูนกโดยเฉพาะ ยูนนานมีนกท้องถิ่นและนกที่หลบหนีอากาศหนาวมากกว่า 800 สายพันธุ์ ซึ่งเท่ากับเกือบถึง 2 ใน 3 สายพันธุ์นกทั้งหมดในจีน

            นกที่หายากในยูนนานมีหลายพันธุ์ เช่น นกกระเรียนคอดำ (black-necked crane) และ ไก่หิมะทิเบต ฯลฯ

 

ปลาน้ำจืด

            ยูนนานมีทะเลสาปมากมาย มีแม่น้ำลำธารถึง 600 สาย จึงไม่เป็นที่น่าแปลกใจเลยว่า ในจำนวน 1,000 พันธุ์ของปลาน้ำจืดที่จีนมีอยู่นั้น อยู่ในยูนนานถึง 400 กว่าพันธุ์ ในจำนวนเหล่านี้เกือบ 250 พันธุ์มีอยู่ในมณฑลยูนนานเท่านั้น ดังนั้น ถึงแม้ว่าเขาจะยากจน แต่ชาวยูนนานก็มีพอกิน เพราะเขามีปลามากมายเหลือเฟือ

 

สัตว์อื่นๆ

            นอกจากนี้แล้ว ยูนนานมีสัตว์เลื้อยคลานถึง 150 พันธุ์ เท่ากับ 40% ของสัตว์เลื้อยคลานทั้งหมดในจีน สัตว์เลื้อยคลานเหล่านี้ส่วนมากจะเป็นงู ยูนนานยังมีสัตว์สะเทิ้นน้ำสะเทิ้นบกประมาณ 100 พันธุ์ นักกีฎวิทยา (ผู้เชี่ยวชาญด้านแมลง) ค้นพบแมลงในยูนนานได้ถึง 12,000 พันธุ์ เท่ากับเกือบครึ่งหนึ่งของแมลงทั้งหมดในจีน

            ข้อมูลสำหรับบทความนี้มาจากหลายแหล่งด้วยกัน โดยเฉพาะสถาบันสัตววิทยาแห่งคุนหมิง สำนักงานพิทักษ์สิ่งแวดล้อมแห่งมณฑลยูนนาน และหนังสือพิมพ์จีน The Epoch Times

นกกระเรียนคอดำ หรือ Black-necked Crane (ชื่อวิทยาศาสตร์) เป็นนกใกล้สูญพันธุ์ พบได้บริเวณทิเบต ยูนนาน ภูฎาน เนปาล (ที่มา-http://www.adventuresworldwide.com/images/Black%20necked%20crane.jpg)

วัวป่า หรือ ทาคิน (ชื่อวิทยาศาสตร์ Budorcas taxicolor) รูปร่างคล้ายวัวผสมแกะ สูงประมาณ 3-4 ฟุต สัตว์หายากอีกพันธุ์หนึ่ง พบในป่าทึบตามเทือกเขาหิมาลัยฝั่งตะวันออก  รวมทั้งยูนนาน(ที่มา-http://baike.baidu.com/pic/2/1162108844464458.jpg)

เสือดาวหิมะ หรือ Snow Leopard หรือ Ounce (ชื่อวิทยาศาสตร์ Panthera uncia หรือ Uncia uncia) สัตว์หายากอีกพันธุ์หนึ่งที่พบได้บริเวณยูนนาน  (ที่มา-http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Uncia_uncia.jpg)

Golden snub-nosed monkey หรือ ลิงทองยูนนาน หรือลิงจมูกเชิด (บางคนเรียกว่าจมูกบาน หรือแบน หรือรั้น) ชื่อวิทยาศาสตร์ Rhinopithecus roxellanae ลิงประเภทนี้มีขนยาว หลายสี สูง 51-83 เซนติเมตร หางยาวถึง 55-97 เซนติเมตร สัตว์หายากอีกชนิดหนึ่งของยูนนาน   (ที่มา-http://baike.baidu.com/pic/2/11456194297157172.jpg)

แพนด้าแดง หรือ Red Panda หรือ Lesser Panda (ชื่อวิทยาศาสตร์) ตัวใหญ่กว่าแมวบ้านนิดหน่อย หนักเพียง 3-6 กิโลกรัม ชอบกินใบไม้ไผ่ มีประมาณ 2,500 ตัวทั้งโลก แพนด้าแดงเป็นสัตว์คนละตระกูลกับหมีแพนด้าครับ (ที่มา-http://www.redpandaproject.org/website_images/redpanda/lazy-big.jpg)

 

Keywords : GSM Agreement CBTA China ASEAN FTA ถนน R3E สี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ Economic Quadrangle อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง หกเหลี่ยมเศรษฐกิจ คุนมั่นกงลู่

Kunming Bangkok Highway ทางด่วน คุนหมิง-กรุงเทพ

โดย sainarong

 

กลับไปที่ www.oknation.net