วันที่ พฤหัสบดี มกราคม 2551

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสั่งสมบารมี สร้างอาคาร ณ วัดอรัญญวิเวก


ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสั่งสมบารมี สร้างอาคาร ณ วัดอรัญญวิเวก

บ้านเหล่า ต.วังทอง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี

(วัดบ้านเกิดของท่านปิยโสภณ วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก)

     สำหรับประโยชน์ใช้สอย ๖ ประการคือ

     ๑. เป็นอุโบสถ

     ๒. วิหารพระพุทธอภัยมงคล

     ๓. ศาลาการเปรียญเป็นที่ฟังธรรมและประชุมชาวบ้าน

     ๔. ห้องสมุดธรรมะ

     ๕. กุฏิสงฆ์

     ๖. สำนักงานกลางของวัด

      ณ ผืนแผ่นดินตรงนี้เมื่อ ๔๐ ปีก่อน เป็นป่าใหญ่ ต้นไม้งาม อากาศดี อาหารสมบูรณ์ สัตว์ป่า เช่น เสือ ลิง ชะนี งูจงอาง ยังชุกชุม แต่เวลานี้เหลือเนื้อที่ป่าเพียง ๕๐ ไร่ที่ยังมีต้นไม้งามหลงเหลืออยู่ นั่นคือที่ตั้งวัดอรัญญวิเวกซึ่งเป็นวัดป่าที่งดงาม เป็นสถานที่เดียวที่ยังเต็มไปด้วยป่าไม้นานาพรรณ มีต้นไม้ใหญ่มากมาย เป็นที่น่ารื่นรมย์ใจอย่างยิ่ง

     นอกจากนั้นยังมีสระน้ำที่เกิดโดยธรรมชาติกลางป่าใหญ่นั้น ชาวบ้านเชื่อกันว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ เป็นที่สถิตของพระยานาคราชผู้เป็นเจ้าแห่งเมืองบาดาล ชื่อ พระยาศรีสุทโธนาคราช คู่กับที่คำชะโนด ซึ่งอยู่ไม่ห่างไกลกันนัก

     วัดอรัญญวิเวกตั้งขึ้นเมื่อ พ.. ๒๕๑๕ โดยมีท่านพระครูวิศิษฏ์ธรรมคุณ (หลวงพ่อน้อย) วัดบูรพาวัน อำเภอบ้านดุง มีพระอาจารย์บุญยัง ผลญาโณ เป็นเจ้าอาวาสรูปแรก ปัจจุบันมีท่านพระครูวินัยปัญญาคุณ (หลวงพ่อบัวทอง) เป็นเจ้าอาวาสเป็นเจ้าคณะอำเภอบ้านดุง-เพ็ญ ฝ่ายธรรมยุต และเป็นพระอุปัชฌาย์บรรพชาอุปสมบทแก่กุลบตรลูกหลานในชนบท ปีละไม่น้อยกว่า ๑๐๐ รูป ท่านรับผิดชอบการพระพุทธศาสนาทุกอย่างในชนบทอันกันดาร

     อีกประการหนึ่งที่สำคัญคือ วัดอรัญญวิเวกแห่งนี้ยังเป็นวัดบ้านเกิดของท่านเจ้าคุณ พระศรีญาณโสภณ (ปิยโสภณ) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก ซึ่งท่านบวชเป็นสามเณรและศึกษาอบรมที่นั่นเป็นเบื้องต้น โดยทั้งโยมพ่อโยมแม่ของท่านเจ้าคุณพร้อมด้วยเพื่อนๆผู้เลื่อมใสในพระพุทธศาสนา ได้ช่วยกันสละที่ดินของตนถวายสร้างเป็นวัดป่าเล็กๆนี้ขึ้นในหมู่บ้าน

     ขณะนี้วัดอรัญญวิเวกยังขาดอุโบสถ สำหรับทำสังฆกรรมของพระสงฆ์ ศาลาการเปรียญสำหรับฟังธรรมของประชาชน และห้องสมุดธรรมะ รวมทั้งอาคารที่ปฏิบัติธรรมสำหรับผู้สนใจ

     ท่านเจ้าคุณประสงค์จะตอบแทนคุณบ้านเกิด ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และสร้างศาสนทายาท โดยที่ท่านคำนึงถึงความพอเพียง จึงได้ให้สถาปนิกออกแบบอาคารให้ใช้ประโยชน์ทุกอย่างได้ภายในอาคารหลังเดียว คือสามารถทำอุโบสถสังฆกรรมสำหรับพระสงฆ์ เป็นที่สวดมนต์ นั่งสมาธิภาวนา ประชุมสงฆ์ ฟังธรรม ประชุมชาวบ้าน เป็นห้องสมุด และที่พักสงฆ์ได้ในตัวเสร็จ เป็นการประหยัดทั้งงบประมาณและพื้นที่

     ท่านที่มีจิตศรัทธาปรารถนาจะสร้างทานบารมี สั่งสมอริยทรัพย์ได้ตามกำลังศรัทธา ได้โดยการโอนเงินเข้าบัญชี “ทุนสร้างวิหารวัดอรัญญวิเวก โดยพระศรีญาณโสภณ” ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนพระราม ๙ บัญชีเลขที่ ๐๗๖-๖-๐๑๕๘๙-๓

     โปรดส่งสำเนาใบฝากพร้อมชื่อที่อยู่ของท่านมายังวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก ที่โทรสาร. ๐๒-๓๑๙ ๑๑๒๓ เพื่อขอรับใบอนุโมทนาบัตรของวัดอรัญญวิเวก ซึ่งสามารถหักลดหย่อนภาษีเงินได้ของท่านได้

     ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร.๐๒-๓๑๘ ๕๙๒๖ หรือโทร. ผศ.ทรรศนีย์ จันทรสมบัติ ๐๘-๖๘๘๕ ๒๘๒๙

     ขออนุโมทนาบุญ ให้ท่านมีแต่ความสุข ความเจริญ ประสบความสำเร็จในชีวิต ธุรกิจการงาน จงทุกประการ เทอญ ฯ.

    

     img338/5668/dhammasabaijaite2.jpg

โดย forgive

 

กลับไปที่ www.oknation.net