วันที่ ศุกร์ มกราคม 2551

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

บทกวีทิพย์จากนิพพาน :: สามัคคี-มีวินัย-ใฝ่เรียนรู้-เชิดชูคุณธรรม


คำขวัญวันเด็กปี 2551

 

"สามัคคี-มีวินัย"    "ใฝ่เรียนรู้-เชิดชูคุณธรรม"

เติบโตขึ้นเป็นผู้นำ  ชูช่อธรรมทำแต่ดี....

"สามัคคี"มีความรัก   "เมตตา"หนักมิตรไมตรี

แม้วาจาที่พาที    อย่าพลั้งพลาดให้บาดใจ

"การกระทำจำคิดก่อน"    ทุกขั้นตอนอย่าเบียนใคร

"คิดก่อนทำ"ทำอะไร?    "ทำให้ดีมีเมตตา"

รักครูอาจารย์-เพื่อน    อย่าแชเชือนทำมึนชา

พ่อแม่-พี่น้อง-น้าอา     ตา-ลุง-ป้ามีอาทร

"มีวินัย"ด้วยใจมั่น    "ศีลห้า"นั้นอันสุนทร

รักษาไว้ไม่แคลนคลอน    ชื่อว่า"ชั่วกลัวไม่ทำ"

"คิดดี-พูดดี-ทำดี"     ชั่วชีวีเชื่อเวรกรรม

"ทำดีได้ดี"-มีธรรม    "กฎแห่งกรรม"ยิ่งใหญ่จริง!!!

ใคร"ทำชั่วก็ได้ชั่ว"     จิตมืดมัวทั่วทุกสิ่ง

ต้องใช้กรรมเพราะทำจริง   ทั้งชายหญิงไม่เว้นตน

"ใฝ่เรียนรู้"ชูบัณฑิต    เลือกคบมิตรวิชชาชน

มุ่งวิชารักษาตน     ให้ก้าวหน้าสถาพร

"วิชาโลก"เรียนไม่หมด    แต่"ธรรมบท"เลิศสุนทร

"วิชาธรรม"นำจิตจร    กลับ"โลกทิพย์พระนิพพาน"

"เรียนจบได้ในชาตินี้!!!"    ทำดีไว้ก็ไม่นาน

"สมาธิ-ปัญญาญาณ"    "วิปัสสนา"พาดำเนิน

"เชิดชูคุณธรรม"นำชีวาตม์    "พุทธศาสน์-ชาติ"สรรเสริญ

มั่น"ความดี"ที่จำเริญ    "ความถูกต้อง"ในคลองธรรม

"คิดดี-สำคัญที่สุด"     ตามหลักพุทธ"ความคิด"นำ

"ดีที่สุด-การกระทำ"     ให้"ทำดี"ชั่วชีวิต!!!....

"ทำปัจจุบันให้ดี"     เพียงเท่านี้ก็มีสิทธิ์-

"มรรค-ผล-นิพพาน"ชิด-    อยู่ใกล้แท้แค่เอื้อมมือ!!!

**"อันของสูงแม้ปองต้องจิต     จะไม่คิดปีนป่ายจะได้หรือ?

ไม่ใช่ของตลาดที่อาจซื้อ     หรือแย่งยื้อถือได้โดยไม่ยอม

ไม่คิดสอยมัวคอยดอกไม้ร่วง    คงชวดดวงบุปผาชาติสะอาดหอม

ดูแต่ภุมรินเที่ยวบินตอม      จึ่งได้ออมอบกลิ่นสุมาลี"ฯ**

 

(**จากบทพระราชนิพนธ์ ร.6)

บัวบาน แสงทิพย์

BabanSangthip@buddhapoem.com


โดย บัวบานแสงทิพย์

 

กลับไปที่ www.oknation.net