วันที่ จันทร์ มกราคม 2551

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ที่เก็บภาพและชนิดของไฟล์-1


CCD Charge-Coupled Device และ CMOS Complementary Metal Oxide Semiconductor ทั้ง 2 อย่าง ต่างก็จัดเป็นอุปกรณ์ทางอิเทคโทรนิคที่ถูกพัฒนาขึ้นมา เพื่อทำหน้าที่เช่นเดียวกับฟิลม์ถ่ายภาพซึ่งอุปกรณ์ตัวนี้ เมื่อได้รับแสง.....จะเปลี่ยนพลังงานของแสงที่ได้รับ ให้เป็นสัญญาณไฟฟ้า แล้วส่งต่อไปยังระบบประมวลผลของกล้อง เพื่อจะทำการบันทึกข้อมูลและเก็บเอาไว้ในรูปแบบของภาพดิจิทัล

หลักการณ์ทำงานของอุปกรณ์ทั้ง 2 อย่าง มีข้อแตกต่างกันทางด้านเทคนิค CCD เป็นชิ้นส่วนของธาตุซิลิกอน (Silicon) ที่มีคุณสมบัติไวต่อแสง และทำหน้าที่แปลงแสงให้เป็นสัญญาณไฟฟ้าเพียงอย่างเดียว CCD จึงจัดได้ว่าเป็นดิจิทัลฟิลม์ที่มีประสิทธิภาพสูง แต่ยังคงต้องมีระบบวงจรไฟฟ้าแยกต่างหาก เพื่อทำการแปลงสัญญาณไฟฟ้าที่ส่งมาจาก CCD ให้กลายเป็นภาพ ทั้งนี้อาจจะทำให้กระบวนการที่เกิดขึ้นต้องใช้เวลา และมีการบริโภคพลังงานเพิ่มขึ้นกว่าอุปกรณ์ ที่เรียกว่า CMOS CCD ได้ถูกพัฒนาขึ้นมาสำหรับใช้ในวงการการบันทึกภาพ ตั้งแต่แรกเริ่มกว่า 20 ปี โดยเราจะเห็นได้ว่าอุปกรณ์ตัวนี้ได้ถูกใช้อย่างแพร่หลายในกล้องดิจิทัลในท้องตลาดทั่วไป

ส่วน
CMOS จะเห็นได้จากกล้อง DSLR ของบริษัทแคนนอน โดยที่อุปกรณ์ที่เรียกว่า CMOS นั้น..เป็นการดัดแปลงนำเทคโนโลยีของ ไมโครชิพ ที่มีใช้กันอย่างแพร่หลายอยู่แล้วในอุตสาหกรรมอิเลคโทรนิค มาดัดแปลงให้เป็นตัวแปลงแสง ให้เป็นกระแสไฟฟ้า เช่นเดียวกับ CCD ซึ่งทำให้ลดต้นทุนในการผลิต และการพัฒนาลงไปได้มาก หน้าที่การทำงานของ CMOS ช่วยให้ระบบการบันทึกภาพทำได้อย่างรวดเร็วขึ้น โดยที่แต่ละส่วนของเซลที่รับสัญญาณแสงจะมีหน่วยความจำ (Buffer amplifier) อยู่ในแต่ละเซล ซึ่งจะช่วยทำให้สามารถระบุ และอ่านค่าได้อย่างแม่นยำ ในแต่ละหน่วยของเซลการขยายสัญญาณ, การส่งถ่ายข้อมูล ก็จะมีประสิทธิภาพขึ้น CMOS จะมีการบริโภคพลังงานที่น้อยลงกว่าเดิมอีกด้วย

แต่เมื่อพูดถึง การที่มี “อุปกรณ์ประเมินผลและ ส่วนรับสัญญาณแสง” อยู่ภายในที่ๆเดียวกัน ก็เลยทำให้ พื้นที่ของเซลแต่ละเซลของ CMOS มีขนาดเล็กกว่า CCD มาก นั่นก็หมายความว่า ความไวแสงก็จะต้องน้อยกว่า แต่ทางบริษัทกล้องที่ใช้ CMOS นำข้อบกพร่องอันนี้มาแก้ไขและสามารถพัฒนา ให้ CMOS ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพขึ้น

ดังนั้น การจะสรุปว่าอุปกรณ์ใดดีกว่าอุปกรณ์ใด CCD หรือ CMOS นั้น ไม่ใช่สาระสำคัญ เพราะว่าปัจจัยที่ทำให้เกิดภาพถ่ายที่มีคุณภาพสูง ไม่ใช่อยู่ที่อุปกรณ์รับแสงเพียงอย่างเดียว ยังจะมีกระบวนการอื่นที่เป็นเงื่อนไขประกอบ ให้กล้องสามารถผลิตภาพถ่ายที่ดี ได้ เช่น...ชนิดและขนาดของเลนส์ที่ใช้ มีผลต่อปริมาณของแสงที่เข้าสู่กล้อง หรือ....โปรแกรมการประมวลผลที่ถูกบรรจุอยู่ในกล้องแต่ละรุ่น ..แต่ละบริษัท....ซึ่งไม่เหมือนกัน โดยแต่ละบริษัทกล้อง ก็มีการพัฒนา Soft ware ขึ้นมาต่าง ๆ กันออกไป


โดย บอมส์

 

กลับไปที่ www.oknation.net