วันที่ อังคาร มกราคม 2551

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

รักวัวให้ผูกรักลูกให้ตี


รักวัวให้ผูก  รักลูกให้ตี

               

เข้าใจว่าคนไทยเกือบทุกคนเคยได้ยินสำนวนที่ว่า  รักวัวให้ผูก  รักลูกให้ตี  กันอยู่เสมอๆ  และมักจะอธิบายความว่า  การเลี้ยงลูกให้ได้ดีและอยู่ในโอวาทนั้นจะต้องลงโทษลูกด้วยการโบยหรือการตีให้เจ็บ  การเข็ดหลาบเท่านั้นยังไม่พอ  กระบวนการดังกล่าวยังไปถึงโรงเรียนด้วย  คือครูต้องตีเด็กที่ทำความผิด  เพราะสำนวนไทยหรือคนโบราณสอนไว้อย่างนั้น 

            ความจริงแล้วสำนวนไทยโบราณที่ว่า  รักวัวให้ผูก  รักลูกให้ตี  มิได้เป็นเช่นนั้น  ความหมายที่แท้จริงคนโบราณพยายามจะอธิบายว่า  การเลี้ยงดูสัตว์เลี้ยงนั้นจะต้องสร้างความห่วงใยกับสัตว์ที่เราเอามาเลี้ยง  ผูก  ในบริบทดังกล่าวคือการสร้างความผูกพัน  การเอาใจใส่ด้วยความรัก  นั่นแหละจึงมีความหมายตรงกับรักวัวให้ผูก 

            ส่วนคำว่ารักลูกให้ตีหมายความว่า  การเลี้ยงดูลูกจะต้องตีกรอบหรือสร้างกรอบที่ดีให้ลูก  เพื่อเขาจะได้อยู่ในกรอบของสังคม  คือ  มีวินัย  มีศีลธรรม  จรรยาที่ดี  มิใช่หมายถึงการเฆี่ยนตีอย่างโหดร้ายทารุณ 

            ดังนั้นคำว่าตี  คนโบราณจึงหมายถึงการดูแลขัดเกลานิสัยของลูกให้อยู่ในกรอบของครรลองคลองธรรม  จะได้เติบโตมาเป็นคนดี  เพราะลูกย่อมเป็นแก้วตาดวงใจของพ่อแม่ 

เด็กไทยในสมัยโบราณจึงเติบโตมาด้วยความรักและความเข้าใจของพ่อแม่  และโตมาท่ามกลางการเลี้ยงดูที่ให้ความใกล้ชิดและอบอุ่น  อาหารการกินยังถูกหลักโภชนาการอีกด้วย  ดังนั้นเด็กไทยในสมัยโบราณจึงสมบูรณ์ทั้งทางร่างกายและจิตใจ

 

 

 

โดย อุดมพักตร์

 

กลับไปที่ www.oknation.net