วันที่ อังคาร มกราคม 2551

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

อวสานทีไอทีวีความทรงจำทีไม่สีม


กลับมาแล้วครับผมขอมาเขียนเรีองทีไอทีวีครับเมีอวานนีผมได้ดูข่าวทีไอทีวีตามเดิมแล้วมีประกาศด่วนมาว่าทีไอทีวีปิดตัวลงเทียงคีนวานนีเพราะมีคำสังกรมประชาให้ยุติการออกอากาศของทีไอทีวีของคีนวันที14ม.ค51ตามประกาศทีผมจะมาให้ดูครับนำคำสั่งกรมประชาสัมพันธ์ที่ 25/2551 เรื่องให้สถานีโทรทัศน์ระบบ ยู เอช เอฟ ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2551 โดยคำสั่งมีเนื้อหาว่าด้วยพ.ร.บ.องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2551 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 125 ตอนที่ 8 ก วันที่ 14 ม.ค. 2551 และให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
 
ผมเองไม่อยาเป็นอย่างนันเลยครับแต่เป็นไปแล้วตอนเช้าผมไปทีไอทีวีมาครับผมได้รู้จักพีทีนักข่าวอยู่บ้างผมรู้จักตอนนทีเปลียนผ่านไอทีวีเป็นทีไอทีวีก็เลยรู้จักกันครับและผมอยากขอบคุณพีพนักงานทีไอทีวีทีต้อนรับผมนะครับและจำกันได้ครับอยากให้พีสู้ต่อไปนะครับผมก็เป็นแรงใจครับ

โดย jumpon

 

กลับไปที่ www.oknation.net