วันที่ พฤหัสบดี มกราคม 2551

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

จากในหลวงถึงพระเทพฯ


ลูกพ่อ
ในพื้นแผ่นดินนี้ ทุกสิ่งเป็นของคู่กันมาโดยตลอด มีความมืดและความสว่างความดีและความชั่ว
ถ้าให้เลือกในสิ่งที่ตนชอบแล้ว ทุกคนปราถนาความสว่าง ปรารถนาความดีด้วยกันทุกคน แต่ความ
ปรารถนานั้นจักสำเร็จลงได้จักต้องมีวิธีที่จักดำเนินให้ไปถึงความสว่าง หรือ ความดี นั้น
ทางที่จักต้องไปให้ถึงความดี ก็คือรักผู้อื่นเพราะความรักผู้อื่นสามารถแก้ปัญหาได้ทุกปัญหาทำให้โลกมีแต่ความสุข
และเกิดสันติภาพ

ความรักผู้อื่นจักเกิดขึ้นได้ พ่อขอบอกลูกดังนี้...
1.ขอให้ลูกมองผู้อื่นว่า เป็นเพื่อนเกิด เพื่อนแก่ เพื่อนเจ็บ เพื่อนตาย ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น ไม่ว่า
อดีต...ปัจจุบัน...อนาคต
2. มองโลกในแง่ดี และจะให้ดียิ่งขึ้น ควรมองโลกจากความเป็นจริง อันจักเป็นทางแก้ปัญหาอย่างถูกต้องและเหมาะสม
3.มีความสันโดษ คือ มีความพอใจเป็นพื้นฐานของจิตใจ
... พอใจตามมีตามได้ คือ ได้อย่างไร ก็เอาอย่างนั้น ไม่ยึดติด ขอให้คิดว่ามีก็ดี ไม่มีก็ได้
... พอใจตามกำลัง คือ มีน้อยก็พอใจตามที่ได้น้อย ไม่เป็นอึ่งอ่างพองลมจะเกิดความเดือดร้อน
ในภายหลัง
... พอใจตามสมควร คือ ทำงานให้มีความพอใจ เหมาะสมแก่งานให้ดำรงชีพให้เหมาะสมแก่
ฐานะของตน
4. มีความมั่นคงแห่งจิต คือ ให้มองเห็นโทษของความเกียจคร้านและมองเห็นคุณประโยชน์ของความเพียร
และเมื่อเกิดสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาให้ภาวนาว่า...
มีลาภมียศ สุขทุกข์ปรากฎ สรรเสริญนินทา เสื่อมลาภ เสื่อมยศ เป็นกฏธรรมดาอย่ามัว
โศกานึกว่า ' ชั่งมัน '

โดย dolijung

 

กลับไปที่ www.oknation.net