วันที่ ศุกร์ มกราคม 2551

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

มหาสติปัฏฐานสูตร ...


img352/7805/82591856ai8.jpg

กถาว่าด้วยเจริญสติปัฏฐาน

กายานุปัสสนา อานาปานบรรพ

อิริยาปถบรรพ .. สัมปชัญญบรรพ

ปฏิกูลมนสิการบรรพ .. ธาตุมนสิการบรรพ

นวสีวถิกาบรรพ
 

เวทนานุปัสสนา

จิตตานุปัสสนา

ธัมมานุปัสสนา นิวรณบรรพ

ขันธบรรพ .. อายตนบรรพ

โพชฌงคบรรพ

สัจจบรรพ ทุกขอริยสัจ

ทุกขสมุทัยอริยสัจ

ทุกขนิโรธอริยสัจ

ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา อริยสัจ

อานิสงส์แห่งการเจริญสติปัฏฐาน

โดย forgive

 

กลับไปที่ www.oknation.net