วันที่ จันทร์ มกราคม 2551

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ประกาศผล ประกวดบทความเรื่องสิ่งที่ดีที่สุดในจังหวัดบ้านเกิดเมืองนอนของท่าน The Best of My Hometown Awards(BMH Awards)


ประกาศผล ประกวดบทความเรื่องสิ่งที่ดีที่สุดในจังหวัดบ้านเกิดเมืองนอนของท่าน The Best of My Hometown Awards(BMH Awards)

คณะกรรมการ 6 ท่าน แยกเป็นกรรมการฝ่ายบล็อกเกอร์OKnation 3 ท่าน และกรรมการ

ฝ่ายผู้สื่อข่าวเครือเนชั่น 3 ท่าน มีรางวัล 4 รางวัล

รางวัลชนะเลิศ :

มี 4 รางวัล ได้แก่ ชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับ IPOD จำนวน 1 เครื่อง

รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับของรางวัลมูลค่า 5,000 บาท

รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับของรางวัลมูลค่า 3,000 บาท

รองชนะเลิศอันดับ 3 ได้รับของรางวัลมูลค่า 2,000 บาท

กรรมการฝ่ายบล็อกเกอร์OKnation 3 ท่าน

1. บล็อกเกอร์มะอึก

ชนะเลิศอันดับ 1 เรื่อง “พิพิธภัณฑ์วัดม่วง” ชวนท่องแม่กลอง

เที่ยวบ้านมอญย้อนอดีต โดยคุณศุภศรุต 9 คะแนน

รองชนะเลิศอันดับ 1 เรื่องบ้านของฉัน..บ้านของหัวใจ ของคุณปุณณดา 8 คะแนน

รองชนะเลิศอันดับที่ 2 เรื่อง แปลงร่างเป็นครูอาสาสอนสีน้ำเด็กๆๆๆ

สนุกอย่าบอกใคร

เชียว โดยบล็อกเกอร์กี้บางกอก....7 คะแนน

รองชนะเลิศอันดับที่ 3 เรื่อง“ป้อมนาคราช” สิ่งดี ๆ ที่เกือบจะถูกลืม

โดยป้ารุ........6 คะแนน

2.บล็อกเกอร์ patijjachon

ชนะเลิศอันดับที่ 1 เรื่อง “พิพิธภัณฑ์วัดม่วง” ชวนท่องแม่กลองเที่ยวบ้านมอญย้อนอดีต 

โดยคุณศุภศรุต ๙ คะแนน

รองชนะเลิศอันดับ 1 เรื่องเมื่อเด็กๆ เป็นเจ้าของสถานีวิทยุ...เย้!!! 

ของคุณป้าเปิ้ล ๘ คะแนน

รองชนะเลิศอันดับ 2 เรื่อง"แอ่วฝ่อละปูน ชมพิพิธภัณฑ์ชุมชน" ของคุณหัสดีลิ้งค์ ๗.๕ คะแนน

รองชนะเลิศอันดับ 3 เรื่องบ้านของฉัน..บ้านของหัวใจ 

ของคุณปุณณดา ๗ คะแนน

3.บล็อกเกอร์ feng_shui

ชนะเลิศอันดับที่ 1 เรื่อง พิพิธภัณฑ์วัดม่วง” ชวนท่องแม่กลอง

เที่ยวบ้านมอญย้อนอดีต โดยศุภศรุต 9.5 คะแนน

รองชนะเลิศอันดับ 1 เรื่อง“ป้อมนาคราช” สิ่งดี ๆ ที่เกือบจะถูกลืมป้ารุ ป้ารุ

8.0 คะแนน

รองชนะเลิศอันดับ 2 เรื่องบ้านของฉัน..บ้านของหัวใจ ของคุณปุณณดาปุณณดา 7.5 คะแนน

รองชนะเลิศอันดับ 3 เรื่อง แห่พระแวดเวียง ของทิพย์ธัญญา 7 คะแนน

กรรมการฝ่ายผู้สื่อข่าวเครือเนชั่น

1. จักร์กฤษ เพิ่มพูล บรรณาธิการผู้ผลิต&ผู้พิมพ์โฆษณา หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

ชนะเลิศอันดับ 1 เรื่อง"พิพิธภัณฑ์วัดม่วง" ของศุภศรุต (๙ คะแนน)

รองชนะเลิศอันดับ 1 เรื่องกลับบ้านเรารักรออยู่ศรีสะเกษ ของราษีไศล (๗ คะแนน)

รองชนะเลิศอันดับ 2 เรื่องบ้านของฉัน..บ้านของหัวใจ ของปุณณดา (๖ คะแนน)

รองชนะเลิศอันดับ 3 เรื่องเรื่อง“ป้อมนาคราช” สิ่งดี ๆ ที่เกือบจะถูกลืม 

ของป้ารุ (๕ คะแนน)

2. ชาย ซีโฮ่ บรรณาธิการอาวุโสหนังสือพิมพ์คมชัดลึก

ชนะเลิศอันดับ 1 เรื่อง"พิพิธภัณฑ์วัดม่วง"ของบล็อคเกอร์ศุภรุต 9 คะแนน 

รองชนะเลิศอันดับ 1 เรื่อง"แอ่วฝ่อละปูน ชมพิพิธภัณฑ์ชุมชน"ของหัสดีลิงก์ 8 คะแนน

รองชนะเลิศอันดับ 2 (มี 2 เรื่อง ให้ 7 คะแนนทั้ง 2 ให้)

เรื่อง"แห่พระแวดเวียง"ของบล็อค

เกอร์ทิพย์ธัญญา 

และ"ป้อมนาคราช"ของบล็อคเกอร์ ป้ารุ เมื่อเทียบกับเรื่องชนะเลิศของบล็อคเกอร์

3. ชาลี วาระดี บรรณาธิการOKnation BLOG

ชนะเลิศอันดับ 1 เรื่องกลับบ้านเรารักรออยู่ศรีสะเกษ ของราษีไศล 9 คะแนน

รองชนะเลิศอันดับ 1 เรื่อง"พิพิธภัณฑ์วัดม่วง" ของศุภศรุต 8.5 คะแนน

รองชนะเลิศอันดับ 2 เรื่องบ้านของฉัน..บ้านของหัวใจ ของคุณปุณณดาปุณณดา 8

คะแนน

รองชนะเลิศอันดับ 3 เรื่อง"แอ่วฝ่อละปูน ชมพิพิธภัณฑ์ชุมชน"ของหัสดีลิงก์ 7 คะแนน

คะแนนโหวตรอบ 2 จากบล๊อกเกอร์

ปุณณดา รวม 4

ป้ารุ รวม 4

ราษีไศล รวม1

ภาพจากบล๊อกคุณศุภศรุต

เหตุและผลของคณะกรรมการในการให้คะแนน

1. เรื่อง"พิพิธภัณฑ์วัดม่วง" ของศุภศรุต

http://www.oknation.net/blog/voranai/2007/08/31/entry-1

เหตุผลภาษาเรียบง่าย ภาพจับใจ มีความสมบูรณ์ของเนื้อหาและภาพถ่าย เสียงเพลงบรรเลงดนตรีไทยประกอบได้บรรยากาศ

2. เรื่องบ้านของฉัน..บ้านของหัวใจ ของปุณณดา

http://www.oknation.net/blog/poonnada/2007/12/25/entry-1

สร้างความแตกต่างด้านการนำเสนอ ด้วยการใส่กราฟิก ภาพลายเส้นประกอบเรื่องน่ารัก จุดเด่นอีกประการอยู่ที่การนำอาหารพื้นเมืองมาเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในจังหวัดบ้านเกิดเมืองนอน

3. เรื่อง“ป้อมนาคราช” ของป้ารุ

http://www.oknation.net/blog/paaru/2007/12/24/entry-1

ภาษาเรียบๆ แต่ภาพน่าสนใจ เปิดมุมมองใหม่ๆ ในการท่องเที่ยวใกล้บ้าน แต่ขาดรายละเอียดบางส่วนไป ทำให้การนำเสนอขาดความครบถ้วนสมบูรณ์ไป

4. เรื่อง"แอ่วฝ่อละปูน ชมพิพิธภัณฑ์ชุมชน"ของหัสดีลิงก์ 

http://www.oknation.net/blog/hatsadeling/2007/12/17/entry-1

มีจุดเด่นอยู่การนำเสนอภาพที่ถ่ายเอง และแผนผังของพิพิธภัณฑ์ชุมชนเมืองซึ่งค่อนข้างละเอียดมาก สะท้อนถึงความการตั้งใจอย่างสูงในการนำเสนอ ถ้าเพิ่มเติมอรรถรสด้านภาษา จะทำให้งานเขียนมีความน่าสนใจอย่างยิ่งทีเดียว 

ในนามของผู้จัดการประกวด ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัล และขอขอบพระคุณบล๊อกเกอร์ทุกท่านที่ร่วมกิจกรรมนี้ และผู้เข้าประกวดทุกท่านมีฝีมือกันจริงๆ

BmhAwardAnnouncement

BmhAwardAnnounceme...
Hosted by eSnips

ดาวน์โหลดเอกสารสรุปคะแนนและประกาศอันดับต่างๆของรางวัล

โดย feng_shui

 

กลับไปที่ www.oknation.net