วันที่ อังคาร มกราคม 2551

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

คัมภีร์ โพสะราดและสังคะปะกอน (3) กระแสพระอัยการกำหนดกล่าว


การรายงานคัมภีร์ "โพสะราดและสังคะปะกอน" นี้  หากจะแปลเป็นภาษาไทยแท้ ๆ ผมเกรงว่าจะผิด ๆ ถุก ๆ เพราะเป็นภาษากฎหมายโบราณ  เปรียบก็คงราวแปลโองการโบราณต่าง ๆ ของไทย  มาเป็นภาษาปัจจุบันมีทั้งภาษามคธ  บาลี  สันสกฤติ  มอญ  เขมร  ปนอยู่อย่างขรึมขลังตามแบบโองการนั้น ๆ   ดังนั้นผมจึงถอดภาษาลาวที่อ่านได้อย่างตรงตัวแบบลาว (ตรงไหนน่างงก็จะขอวงเล็บอธิบาย  หรือยกไปอธิบายศัพท์ที่ควรทราบ) คิดดูแล้วน่าจะคล่องในการรายงานกว่าการถอดมาเป็นไทยแต่ต้องอิงรากศัพท์บาลีสันสกฤติแบบโบราณตลอด  ผมเองก็ไม่ถนัด...  จึงขอเริ่มเลยครับ 

(เกริ่นนำ) สุพมมะสัดตุ  จุนละสังกาด 1137  สัดทะสังวัดสะระนักสัดตินิสิก  ทุติยะสาตะมาเส  สุกะปักเข  สัดตะมิติดถี  สุกะระวาเร

"ข้าพะพุดทะเจ้าหลวงทัมมะสาด   พิเคาะดูลักขะนะอุทอนผูกเป็นกอนก่าวไว้  โดยไนยะสังเขบ  แต่ใจความตามลักขะนะอุทอน  5  สะถาน  กะแสพะไอยะการกำนดเก่า (กระแสพระอัยการกำหนดกล่าว) อันพะบาดสมเด็ดพะบอรมมะนาด  พะพุดทิเจ้าอยู่หัวแต่ก่อน  หากบันยัดไว้โดยบูฮานนะราชะวิไนให้เป็นที่คำนับแก่ผู้พิพากสาการะกานยู่  ปะทับรับฟ้องอุทอน  ถ้อยคำราสะดอน (ราษฎร) จะก่าวหา  ให้เป็นทิตานุทิตะปะโยชะนะ  โดยโคสะนาการไปในอะนาคด  จึงมีพะนาสิถาน (พะสุระสีหะนาด, พะราชโองกาน?)  กำนดชอบและผิด (กำหนดถูกและผิด)เป็นนิมิดที่จะให้เสียซับสิ่งของต้องราชะทันในปัดจุบันมากหลายขอถา (คาถา)  หวายเหดมิควนจะให้เดือดฮ้อน  แม่นบ่ฮู้ลักขะนะอุทอน  5  ปะกาน  อันขัดติยะราชะบูฮานกล่าวไว้  สับพะทุกข้อจึงปงให้  เพาะโลบหลงและโง่นั้น"

วงเล็บตรง "(พะสุระสีหะนาด, พะราชโองกาน?)" เป็นวงเล็บจากต้นฉบับภาษาลาวของสำลิด  บัวสีสะหวัด ครับ  ท่านคงไม่แน่ใจว่า "พะนาสิถาน" นี้จะใช่ความหมายที่แปลว่าพระสุรเสียงหรือพระราชโองการหรือเปล่า ท่านจึงใส่เครื่องหมายคำถามไว้       

มีตัวอักษรที่ออกจะใกล้เคียงกัน  คือตัว ร. รด (รถยนต์นี่แหละครับ) กับ ฮ.เฮือน (บ้านเรือน) ต้องอ่านตามความหมายจึงจะแยกออกได้ง่ายครับ เช่น "ขัดติยะราชะบูฮาน" หมายถึง ขัตติยราชโบราณ เป็นต้น

บันทึกเรื่อง คัมภีร์ "โพสะราดและสังคะปะกอน" มาได้ 3  ตอน  ยังไม่ได้ขึ้นเนื้อหากฎหมายเลยครับ  ตอนหน้าว่าด้วยลักษณะอุทธรณ์  9  ประการครับ 

อ้างอิง

สำลิด  บัวสีสะหวัด.  1996. คำพีโพสะราดและสังคะปะกอน  กฎหมายบูฮานลาว.  เวียงจัน : มูนนิทิโตโยตาแห่งปะเทดยี่ปุ่น.

เผยแพร่ครั้งแรก  ศึกษาจากภาษาลาว gotoknow.org/blog/krucha -thai-lao  เมื่อ 20 มกราคม 2551

โดย คนดึกใน

 

กลับไปที่ www.oknation.net