วันที่ ศุกร์ มกราคม 2551

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

เรียนรู้ งาน Pr. กับองค์กรข่าว


เรียนรู้งาน Pr. กับองค์กรข่าว กับพี่จอย ศุนันทวดี อุทาโย  

      

            เมื่อวันที่ 24 มกราคม ที่ผ่านมานั้น ได้มีน้อง นักศึกษาจาก มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ได้มาเรียนรู้การประชาสัมพันธ์กับพี่จอย ศุนันทวดี อุทาโย ในการประชาสัมพันธ์นี้ พี่จอยได้สอนน้อง ๆ ว่าเราจะต้องทำการสื่อสารเพื่อส่งข้อมูลข่าวสารนั้น และการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์จะต้องเขียนข่าวให้โดน ให้ถูกต้องตรงประเด็น เพื่อการประชาสัมพันธ์ที่ไม่ผิดพลาดและงานที่เขียนจะได้ไปทำในการประชาสัมพันธ์ได้ดี

 การประชาสัมพันธ์ในองค์กรข่าวจะต้องรวดเร็ว จะต้องมีความคล่องตัว  สื่อที่ส่งข่าวสารที่เร็วที่สุดในการรับรู้ข่าวสารคือ จาก sms ที่ได้รับจากโทรศัพท์มือถืออันนี้จะได้รับข่าวสาร เร็วที่สุด รองลงมาจะเป็นวิทยุ และ โทรทัศน์ ส่วนทางด้านหนังสือพิมพ์จะเป็นข่าวที่ช้าที่สุด เพราะถ้าข่าวของวันนี้หนังสือพิมพ์จะลงเร็วที่สุดคืออีกวัน 

จากการเรียนรู้น้อง ๆ ได้เข้าใจการเรียนครั้งที่ไม่น้อยทีเดียว เพราะน้อง ๆ บอกทิ้งท้ายไว้ว่าจะนำการเรียนรู้จากที่นี่ไปปรับใช้ เพราะการที่เราไม้เข้าใจเราต้องถามเลย ไม่ควรนิ่งเงียบ เพราะนั่นจะทำให้เราพลาดความรู้และพลาดความเข้าใจ การศึกษาในปัจจุบันส่วนมากจะเป็นแบบนี้ ซึ่งตัวดิฉัน ( เจ้าของบล็อคนี้ )

ตัวดิฉันเองก็เป็น การที่เราไม่เข้าใจสิ่งไหน ไม่เข้าอะไร เราควรจะต้องถามเพราะการถามคือสิ่งที่เราไม่รู้และไม่เข้าใจ การซักถามเพื่องานที่ดีไม่ใช่สิ่งผิดแต่จะเป็นการดีสำหรับตัวของเราเอง ดิฉันก้อประสบปัญหาเดียวกับพวกน้อง ๆ ค่ะ คือ อาจารย์สั่งงานให้คิดว่าเราเข้าใจแล้ว แต่พอเรามาอ่านชิ้นงานอีกทีเราไม่เข้าใจและเมื่อเราทำลงไปจะถูกไหม เพราะเวลาที่อาจารย์สั่งในห้องเรียนก็ไม่ถาม จากการที่ดิฉันได้ฟังจากน้อง มหาวิททยาลัยกรุงเทพ ก็ไม่แตกต่างจากที่ดิฉันได้ผ่านมาเลย

ขอขอบคุณน้องจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพทุกคนเลยนะคะ ทำให้ตัวพี่ได้รู้ว่าไม่ใช่ที่ตัวพี่คนเดียวที่เป็นอย่างน้อง ๆคือเราควรมีการซักถาม กับ อาจารย์ ผู้สอนซึ่งเป็นประโยชน์ทั้งการสื่อสารและความรู้ ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีอย่างยิ่งค่ะ

โดย nuunoon

 

กลับไปที่ www.oknation.net