วันที่ ศุกร์ มกราคม 2551

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

แม้แต่ผู้อ่านข่าว(บางคน)ยังอ่านออกเสียงผิด


พูดเรื่องคำที่เขียนผิด ๆ มาหลายคำแล้ว วันนี้จะขอเปลี่ยนบรรยากาศพูดถึงเรื่องคำที่มีการอ่านออกเสียงผิด ๆ ก็แล้วกันนะครับ

 

คำเหล่านี้ กำลัง in trend เป็นกระแสที่ได้ยินกันบ่อยมากในช่วงนี้  แต่เท่าที่ตั้งใจฟัง (และไม่ตั้งใจฟัง) ก็จะมีความรู้สึกว่าน่าจะอ่านออกเสียงผิดอยู่นะครับ แม้แต่ผู้อ่านข่าวทางโทรทัศน์บางคนก็ยังอ่านออกเสียงคำนี้ไม่ถูกเลยครับ (ไม่เชื่อตอนเปิดดูโทรทัศน์ครั้งต่อไปโดยเฉพาะช่วงข่าว 2 ทุ่ม ลองตั้งใจฟังดูก็ได้นะครับ)...........

 

คำเหล่านั้นคือ คำที่มีคำว่า บรม รวมอยู่ด้วย เช่น สมเด็จพระบรมราชินีนาถ   พระบรมวงศานุวงศ์   พระบรมราชโองการ เป็นต้น

 

ส่วนใหญ่จะอ่านออกเสียงว่า ... พระ-บะ-รม-มะ-........   ซึ่งที่จริงแล้ว ควรอ่านออกเสียงว่า ...พระ-บอ-รม-มะ-......จึงจะถูกต้อง

 

ผมจึงอยากจะให้ช่วยกันซ่อมแซมแก้ไขข้อบกพร่องเล็ก ๆ น้อย ๆ ดังกล่าวให้ถูกต้องด้วยนะครับ

 

ไหน ๆ ก็พูดถึงการอ่านออกเสียงแล้ว ผมก็อยากจะฝากคำที่บางครั้งก็ยังได้ยินว่าอ่านออกเสียงผิดอยู่เหมือนกัน คือ คำว่า อาชญากรรม  อาชญากร ซึ่งจะได้ยินบางคนอ่านออกเสียงว่า อาด-ชะ-ยา-กัม   อาด-ชะ-ยา-กอน  แต่ที่ถูกต้องแล้วจะต้องออกเสียงว่  อาด-ยา-กัม  อาด-ยา-กอน  นะครับ

 

ก่อนจบ ผมก็อยากจะได้ยินคนไทยเวลาอ่าน ตัวเลขที่ลงท้ายด้วย 1  ว่า ...เอ็ด  แทนคำว่า ....หนึ่ง  (เช่น  301  อ่านว่า  สาม-ร้อย-เอ็ด)  มากว่าที่เป็นอยู่ปัจจุบันซึ่งได้ยินน้อยมากครับ (ยกเว้นทหารเรือ และการสื่อสารทาง ว. ครับ)

โดย ช่างนอกตำรา

 

กลับไปที่ www.oknation.net