วันที่ เสาร์ มกราคม 2551

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ท่องเที่ยวเมืองน่าน ( ภาค 6 ...ไหว้พระในเมืองน่าน )


ท่ อ ง เ ที่ ย ว เ มื อ ง น่ า น

 ( ภาค 6 ...ไหว้พระในเมืองน่าน )

@...หลังจากคณะเราเดินทางจากที่พักบ้านดอนสถาน อ.ปัว

แวะชมหอศิลป์ริมน่าน...

แล้วเข้าเมืองมาถึงช่วงบ่ายๆก็หาอะไรรับประทานกัน

ที่ร้านอาหารที่ริมแม่น้ำน่าน..

เสร็จแล้วจะพาท่านๆไปไหว้พระในตัวเมืองน่านกัน

@..ขับรถข้ามแม่น้ำน่านมุ่งมาที่ วัดพระธาตุแช่แห้ง

พระธาตุแช่แห้ง
พระธาตุประจำผู้เกิดปีเถาะ

พระธาตุแช่แห้งประดิษฐานอยู่ ณ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน

อยู่ห่างจากตัวเมืองออกไปประมาณ ๓ กิโลเมตร

องค์พระธาตุตั้งอยู่บนเนินเขาลูกเตี้ย ๆ เป็นสีทองสุกปลั่ง สามารถมองเห็นได้แต่ไกล
เนื่องจากสูงถึง ๒ เส้น  เป็นอนุสรณ์ของความรักและความสัมพันธ์
ระหว่างเมืองน่านกับเมืองสุโขทัย ในอดีต ที่เชิงเนินปูด้วยอิฐ ลาดขึ้นไปยังยอดเนิน
กว้างประมาณ ๒๐ วา มีบันไดนาคขนาบทั้งสองข้าง
องค์พระเจดีย์เป็นแบบลานนาไทย ฐานเป็นสี่เหลี่ยมซ้อนกันขึ้นไปจนสูง
ใช้แผ่นทองเหลืองบุรอบฐาน แล้วลงรักปิดทอง

ทางขึ้นสู่องค์พระธาตุเป็นตัวพญานาค หน้าบันเหนือประตูทางเข้าพระวิหารเป็นปูนปั้นลายนาคเกี้ยว

ซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์ของศิลปกรรมเมืองน่าน

จากพงศาวดารเมืองน่านกล่าวว่า
 พระยาการเมือง เจ้านครน่านได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากกรุงสุโขทัย
 มาประดิษฐานไว้ที่ดอยภูเพียงแช่แห้ง และตามตำนานกล่าวว่า
 พระพุทธเจ้าได้เสด็จมาประทับสรงน้ำที่ริมฝั่ง แม่น้ำน่านทางทิศตะวันออก
ที่บ้านห้วยไค้ และเสวยผลสมอแห้ง ซึ่งพระยามลราชนำมาถวาย
 แต่ผลสมอนั้นแห้งมาก  พระพุทธเจ้าจึงทรงนำผลสมอนั้นไปแช่น้ำก่อนเสวย
และทรงพยากรณ์ว่า ต่อไปที่นี่จะมีผู้นำพระบรมสารีริกธาตุมาประดิษฐาน
จึงเรียกพระสถูปที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุแห่งนี้ว่า พระธาตุแช่แห้ง

องค์พระบรมธาตุเจดีย์

 เป็นเจดีย์ทรงระฆัง รูปแบบของเจดีย์สันนิษฐานว่า ได้รับอิทธิพลมาจากพระธาตุหริภุญชัย

โดยรอบองค์บุด้วยทองจังโก (ทองดอกบวบ ทองเหลือง ผสมทองแดง)

 โดยจะมีเจดีย์ขนาดเล็ก 4 องค์อยู่ที่ฐาน และยังมีที่มุมอีก 4 องค์

ซึ่งเป็นลักษณะที่แปลกกว่าพระธาตุเจดีย์องค์อื่น ๆ

ภายในพระเจดีย์เป็นที่ประดิษฐานพระบรมธาตุส่วนกระดูกข้อมือซ้าย บรรจุรวมกับพระเกศา

คำไหว้บูชาพระบรมธาต


นโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ)


ยา ธาตุภูตา อะตุลา นันทะปุเร เทวานุภาเวนะ วะระธาตุเสฏฐัง อะหัง วันทามิ สัพพะทา อะหัง วันทามิ ธาตุโย

@...บริเวณรอบๆพระธาตุแช่แห้ง

@....ออกจากวัดพระธาตุแช่แห้ง 

 พวกเราก็มุ่งสู่วัดภูมินทร์ในช่วงเย็นๆ

วัดภูมินทร์ อยู่ในอำเภอเมือง อยู่ใกล้กับ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน

เป็นวัดที่มีลักษณะแปลกกว่าวัดอื่นๆ คือ โบสถ์และวิหารสร้างเป็นอาคารหลังเดียวกัน

ประตูไม้ทั้งสี่ทิศแกะสลักลวดลายงดงามโดยฝีมือช่างล้านนาไทย

นอกจากนี้ ฝาผนังภายในวิหารยังมีจิตรกรรมฝาผนังแสดงถึงชีวิตและวัฒนธรรมของยุคสมัยที่ผ่านมา

 ตามพงศาวดารของเมืองน่าน วัดภูมินทร์สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2139

 โดยพระเจ้าเจตบุตรพรหมมินทร์เจ้าผู้ครองนครน่าน

ได้สร้างขึ้นหลังจากที่ครองนครน่านผ่านได้ 6 ปี

มีปรากฏในคัมภีร์เมืองเหนือว่า เดิมชื่อ วัดพรหมมินทร์

 ซึ่งเป็นชื่อของเจ้าเจตบุตรพรหมมินทร์ ผู้สร้างวัด

แต่ตอนหลังชื่อวัดได้เพี้ยนไปจากเดิมเป็นวัดภูมินทร์ดังกล่าว

@...ธนบัตรใบละ 1 บาท  ที่มีรูปวัดภูมินทร์ด้วย...

@...ด้านหน้าของวัด ตรงทางเข้าวัดจะเป็นรูปหัวพยานาค

@..ด้านหลังวัด  ตรงทางออกจะเป็นรูปหางพยานาค

@..เมื่อนำรูปประกบกันก็จะได้ลักษณะนี้นะครับ...

@...ดั่งภาพวาด

 ความสวยแปลกของวัดภูมินทร์ที่ไม่เหมือนใคร เป็นหนึ่งเดียวในเมืองไทยคือ

 เป็นพระอุโบสถทรงจตุรมุขพระประธานจตุรพักตร์

นาคสะดุ้งขนาดใหญ่แห่แหนพระอุโบสถเทินไว้กลางลำตัวนาคพระอุโบสถจตุรมุข

กรมศิลปากรได้สันนิษฐานว่าเป็นอุโบสถจตุรมุขหลังแรกของประเทศไทย

ตรงใจกลางพระอุโบสถประดิษฐานพระพุทธรูปขนาดใหญ่ 4 องค์

 หันพระพักตร์ออกด้านประตูทั้งสี่ทิศ หันเบื้องพระปฤษฎางค์ชนกัน

ประทับนั่งบนฐานชุกชี เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย

ผู้ที่ไปชมความงามของพระอุโบสถนี้

ไม่ว่าขึ้นบันไดไปทางทิศไหนจะพบพระพักตร์พระพุทธรูปทุกด้าน

 งานจิตรกรรมฝาผนังแบ่งออกเป็น 3 ลักษณะคือ

แสดงเรื่องชาดก วิถีชีวิตตำนานพื้นบ้าน และความเป็นอยู่ของชาวน่านในอดีต

 ได้แก่ การแต่งกายคล้ายผ้าซิ่นลายน้ำไหล การทอผ้าด้วยกี่ทอมือ การติดต่อซื้อขายกับชาวต่างชาติ

ซึ่งเป็น ภาพจิตรกรรมฝาผนังอันเลื่องชื่อไปทั่วประเทศ

@...มีไกด์เยาวชนคอยแนะนำข้อมูลอย่างละเอียด..

@..ถ้าไม่มีไกด์เราคงไม่รู้ว่า บานประตูแต่ละบานนั้น

มีรูปแกะสลักไม่เหมือนกัน

@...บานประตูแกะสลักทั้งสี่ทิศแกะสลักลึก 3 ชั้นบนไม้สักทองแผ่นเดียวขนาดใหญ่

ความหนาของไม้ประมาณ 4 นิ้ว สลักลวดลายเครือเถาที่มีทั้งดอกและผลระย้าย้อย

รวมทั้งสัตว์นานาชนิดน่าชม

@...มองเข้าในจะเห็นรายละเอียดที่ช่างสมัยก่อนได้ประดิษฐ์ประดอยโชว์ฝีมือเหนือชั้น

จะมีรูปสัตว์ต่างๆ ...

และถ้าสังเกตุจากรูปนี้  จะเห็นรูปทรงดำๆกลมๆ ที่อยู่ทางซ้ายของภาพ

เหนือรูปสัตว์ขึ้นมา...ท่านทราบไหมครับว่านั้นคืออะไร...

กลมๆดำๆที่ว่า..น้องไกด์เยาวชนได้บอกพวกเราว่า...

...นี่คือสุดยอดของช่าสมัยก่อนที่ได้สร้าสรรฝีมือ...

รูปที่ว่า..คือ  หัวเต่า..สามารถดึงยืดได้ - หดได้

แต่ต้องปิดกระจกไว้..

ไม่งั้นถูกดึงจนหลุดแน่ๆๆเพราะประตูอีกบานนั้นก็มีร่องลอย

ถูกดึงภาพสัตว์ไป...

@..ด้านนอกมีเจดีย์สถูป...

เข้าไปดูกันซิว่าข้างในมีอะไรหรือเปล่า...

@...ข้างในมีรูปปั้น และรูปวาดชวนคิด

เป็นภาพนรก - ใครทำผิดอะไรไว้ก็ได้รับผลกรรมนั้นๆ

( กลัวกันบ้างไหมครับ ? )

@...หน้าวัดภูมินทร์จะเป็นสี่แยกไฟแดง

ตรงข้ามทางซ้ายมือจะเป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน

วันนี้เย็นมากแล้ว  เขาปิดแล้วครับ  เลยอดดูงาช้างดำ   ที่เป็นสัญญลักษณ์อีกอย่างของเมืองน่าน

@...ไม่เป็นไร  งั้นข้ามไปไหว้พระที่วัดพระธาตุช้างค้ำ ที่อยู่ฝั่งโน้นทางขวามือดีกว่า..

@...มาถึงแล้ว...เณรกำลังจะปิดโบถฐ์พอดี....

@..ขอไหว้พระก่อนนะครับ...

@...อีกวัดหนึ่งตั้งใจจะไปคือวัดพระธาตุเขาน้อย  ซึ่งที่นั้นสามารถมองรอบๆเมืองน่านได้

ไม่รู้ว่าอยู่ทางไหน  และมืดค่ำแล้ว  วันนี้คงพอแค่นี้..

@...งั้นแวะโลตัส  ซื้อของไปกินงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ดีกว่า...

............................................................................

@..พอรุ่งเช้าถึงเวลาต้องกลับ กทม.

ต้องเดินทางผ่านในเมือง  ออกเส้นทาง จ. แพร่

โชคดีที่ทางนั้นผ่านศาลหลักเมือง

เลยได้โอกาสแวะเข้าไปกราบไหว้ และชมความงามซะหน่อย...

วัดมิ่งเมือง

  วัดมิ่งเมือง ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองน่าน เป็นที่ประดิษฐานของ

ศาลหลักเมืองน่าน ที่ชาวน่านให้ความเคารพบูชา

 นอกจากนี้ยังมี วิหารปูนปั้นศิลปกรรมร่วมสมัยที่สวยงาม

โดดเด่นอลังการ รวมถึงภาพจิตรกรรมฝาผนังที่เขียนขึ้นมาใหม่

แสดงวิถีชีวิตของคนน่านได้อย่างสวยงามน่าชมยิ่งนัก

@...ที่บนบานหน้าต่าง เป็นรูปราศีต่างๆที่สวยงาม....

@...ด้านหน้าเป็นศาลหลักเมือง

@...ในโบฐถ์มีพระบรมสารีริกธาตุให้กราบไหว้สักการด้วยครับ...

@...ด้านข้างโบถฐ์ มีพระสยามเทวาธิราช ไว้กราบไหว้สักการะครับ..

.....................................................................................................

@....ครับวันนี้อิ่มบุญกันทั่วหน้าเลยครับ....

@...ใกล้จบท่องเที่ยวเมืองน่านแล้วครับ...

สำหรับการท่องเที่ยวปีใหม่ที่ผ่านมา 

ส่วนใหญ่จะได้ท่องเที่ยวแถวๆน่านตอนเหนือ

ส่วนน่านตอนใต้นั้นมีแหล่งท่องเที่ยวมากมาย 

 แต่ผมยังไม่มีโอกาสได้ยลโฉมเลยครับ

ไว้โอกาสต่อๆไปนะครับ...

@..สำหรับตอนหน้า  ผมขอทิ้งท่องเที่ยวเมืองน่านกับการเดินทางขึ้นเขา

กับข้อมูลที่น่าจะเป็นข้อมูลที่พอจะเป็นประโยชน์แก่ท่านอื่นๆ

ที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวเมืองน่านบ้าง

เมืองที่เงียบสงบ  แต่มีธรรมชาติสวยงาม เหมาะแก่ผู้ชื่นชอบท่องธรรมชาติจริง..

@...ไว้ติดตามท่องเที่ยวเมืองน่านตอนจบ  ภาคต่อไปครับ....

..............................................................................................

@..ขอขอบคุณ..

-..ข้อมูลจากในเน็ต

-...บางรูปภาพจากในเน็ตครับ...

โดย ความทรงจำเก่าๆ

 

กลับไปที่ www.oknation.net