วันที่ อังคาร เมษายน 2550

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

สังคมพึงตระหนักในพระราชดำรัส "ถ้าไม่มีความยุติธรรม หมายความว่าคนโกง คนทำความไม่ดีได้"


"ในหลวง" รับสั่งต่อผู้พิพากษา ชาติอยู่ไม่ได้ถ้าปล่อยคนโกง

หมายเหตุ : พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออก ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายปัญญา ถนอมรอด ประธานศาลฎีกา นำผู้พิพากษาประจำศาล เฝ้าฯเพื่อถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ เมื่อเวลา 16.30 น. วันที่ 9 เมษายน จากนั้นทรงมีพระราชดำรัสต่อคณะผู้พิพากษา ดังนี้

------------------------

ท่านได้เปล่งปฏิญาณว่า จะทำหน้าที่ในพระปรมาภิไธย ก็หมายความว่า ถ้าท่านทำงานได้ดีข้าพเจ้าได้หน้า ว่าท่านทำให้สิ่งที่ชอบเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม ถ้าท่านทำไม่ถูกต้องข้าพเจ้าก็เสียหาย จึงหวังว่าท่านจะพยายามทำให้ดีที่สุด ที่สำคัญของส่วนรวมคือท่านจะทำเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม ประโยชน์ของบ้านเมือง ถ้าผู้พิพากษาปฏิบัติหน้าที่ด้วยความดีเพื่อส่วนรวม มีความยุติธรรมเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด เพราะว่าหากมีความยุติธรรมก็จะทำให้บ้านเมืองอยู่เย็นเป็นสุขได้ ถ้าบ้านเมืองอยู่เย็นเป็นสุขก็หมายความว่าประเทศชาติอยู่ได้

ถ้าผู้พิพากษาไม่ได้ทำหน้าที่ทำให้บ้านเมืองล่มจมก็ได้ เสียหายมากก็ได้ บ้านเมืองอยู่ได้ก็ต่อเมื่อมีความยุติธรรม ความดี ถ้าไม่มีความยุติธรรม ความสงบมีอยู่ไม่ได้ เพราะว่าถ้าไม่มีความยุติธรรม หมายความว่าคนโกง คนทำความไม่ดีได้ และศาลไม่ปฏิบัติเพื่ออุ้มชูคนดี ประเทศชาติอยู่ไม่ได้ ดังคำที่ท่านเปล่งปฏิญาณถือว่ามีความสำคัญยิ่ง ขอให้ท่านตั้งใจทำตามที่ได้เปล่งวาจา และถือว่าเป็นวาจาที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สำคัญที่สุด สำหรับคนอื่นที่เปล่งวาจานั้นก็มีความสำคัญเหมือนกัน แต่ว่าท่านถือของท่านเองสำคัญที่สุด

เดี๋ยวนี้บ้านเมืองก็หวังในความดี ความศักดิ์สิทธิ์ของความยุติธรรม การที่คนนับถือความดีของศาลเป็นของที่สำคัญ แต่ก็หนักใจแทนท่าน เพราะว่าถ้าท่านผิดพลาดในการทำงาน ก็จะทำให้คนหมดหวัง เพราะว่าคนหวังมาก การที่คนหวังมากจะไม่ดี เพราะว่างานของท่านยิ่งยาก เพราะฉะนั้น ให้ท่านได้ตั้งใจปฏิบัติงานอย่างตรงไปตรงมา และอย่างหนักแน่น บางอย่างอาจจะทำไม่ได้อย่างที่ท่านนึกว่างานที่หวังจะเป็นอย่างนั้นๆ แต่ถ้าทำดีที่สุด โดยสุจริตที่สุด ก็แค่นั้นถือว่าถูกต้อง ขอให้ท่านปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจหนักแน่น ถ้าใครจะว่าอะไรก็ว่าไป แต่ความหนักแน่นบนความยุติธรรมสำคัญที่สุด

ความยุติธรรมของผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ผู้พิพากษา ไม่ใช่ว่าจะต้องขึ้นบัลลังก์เท่านั้น แต่ทั่วไปทุกเมื่อต้องมีความดีไว้อยู่กับตัว คนมองเห็นก็จะพบว่าบุคคลเหล่านี้สามารถที่จะไว้ใจได้ อันนี้เป็นเสาหลักที่สำคัญเพราะว่าผู้พิพากษาเป็นเหมือนผู้ที่จะทำตัวอย่างที่ดี ฉะนั้น ขอให้ท่านมีกำลังใจเข้มแข็ง กำลังกาย กำลังความสามารถของที่พึ่งที่ดี เพื่อที่จะเป็นที่พึ่งของประชาชนทั่วไป เป็นที่พึ่งของชาติบ้านเมืองตลอดไป


ที่มา : http://www.matichon.co.th/matichon/matichon_detail.php?s_tag=01p0101100450&day=2007/04/10&sectionid=0101

โดย สายสืบภาคประชาชน

 

กลับไปที่ www.oknation.net