วันที่ จันทร์ มกราคม 2551

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ทำอย่างไรถ้าลืมกินยาเม็ดคุมกำเนิด


ทำอย่างไรถ้าลืมกินยาเม็ดคุมกำเนิด
       ยาเม็ดคุมกำเนิดเป็นยาที่ต้องใช้เป็นประจำ การลืมกินยาเป็นเรื่องที่
พบบ่อยๆ แม้ว่าไม่เป็นอันตรายแต่ก็มีผลเสีย เช่น ทำให้ผู้ใช้มีเลือดออก
กะปริดกะปรอย และถ้าลืมบ่อยๆ อาจเกิดการตั้งครรภ์ได้ จึงควรกินยาใน
เวลาเดียวกันทุกวัน เก็บยาในที่เห็นได้ง่ายๆ เพื่อช่วยเตือนไม่ให้ลืมกิน
ยาได้บ้าง แต่หากลืมกินยาแล้วให้แก้ไขดังนี้
    1. ลืมกิน 1 เม็ด ให้รีบกินทันทีที่นึกได้ และกินเม็ดต่อไปตามปกติ
    2. ลืมกิน 2 เม็ดติดต่อกันในช่วง 2 สัปดาห์แรก ให้กินยา 2 เม็ดใน
        เวลาที่เคยกิน ติดต่อกัน 2 วัน หลังจากนั้นให้กินต่อไปตามปกติ
        จนหมดแผง และให้ใช้ถุงยางอนามัยร่วมด้วย หรืองดร่วมเพศ 7 วัน
    3. ลืมกิน 2 เม็ดติดต่อกันในช่วงสัปดาห์ที่ 3 หรือลืมมากกว่า 2 เม็ดใน
        ช่วงใดก็ตามให้หยุดยาแผงนั้นทันที แล้วรอจนกว่าจะมีประจำเดือน
        จึงเริ่มกินแผงใหม่ และให้ใช้ถุงยางอนามัยร่วมด้วยหรืองดร่วมเพศ
       ตั้งแต่เริ่มหยุดกินยาจนกินยาแผงใหม่ได้ 2 สัปดาห์
สำหรับผู้ที่ลืมกินยาบ่อยๆ ควรเปลี่ยนไปใช้วิธีคุมกำเนิดแบบอื่นๆ เช่น
ยาฉีดคุมกำเนิด ห่วงอนามัย เป็นต้น ซึ่งจะให้ผลป้องกันการตั้งครรภ์ดี
กว่าเพราะไม่ขาดยา แต่จะเลือกใช้วิธีใดนั้นควรปรึกษาแพทย์เพื่อให้ได้
วิธีคุมกำเนิดที่เหมาะสมกับตนเองมากที่สุด

โดย เภสัชป้อม

 

กลับไปที่ www.oknation.net