วันที่ จันทร์ มกราคม 2551

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

มารุ้จักคาร์โบไฮเดรตกันเถอะ (1)


คาร์โบไฮเดรตเป็นสารประกอบอินทรีย์ที่เป็นแหล่งให้พลังงาน (คาร์โบไฮเดรต 1 กรัมให้พลังงาน 4 กิโลแคลอรี) และคาร์บอนที่สำคัญของสิ่งมีชีวิตเพื่อนำไปใช้ในการดำรงชีวิต และสร้างสารอื่นๆต่อไป โมเลกุลของคาร์โบไฮเดรตประกอบด้วย อะตอมของธาตุคาร์บอน (C) ไฮโดรเจน (H) และออกซิเจน (O) โดยมีอัตราส่วนของอะตอมไฮโดรเจนต่อออกซิเจนเท่ากัน 2:1 (H:O = 2:1) จำนวนและการจัดเรียนตัวของอะตอมทั้งสามธาตุนี้แตกต่างกัน จึงทำให้คาร์โบไฮเดรตมีหลายชนิด เช่น น้ำตาลกลูโคส (C6H12O6) น้ำตาลซูโครส (C12H22O11) แป้ง (C6H10O5)

 

                สูตรทั่วไปของคาร์โบไฮเดรตคือ (CH2O)n

 

ประเภทของคาร์โบไฮเดรต

 

คาร์โบไฮเดรตแบ่งออกเป็น 3 พวกใหญ่ ได้แก่

 

1) มอโนแซ็กคาไรด์หรือน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยว (monosaccharide)

 

-      เป็นสารจำพวกน้ำตาลมีโมเลกุลที่เล็กที่สุดของคาร์โบไฮเดรต

-      มีลักษณะเป็นผลึกสีขาว ละลายน้ำได้ดี มักมีรสหวาน

-      มีสูตรโครงสร้างทั่วไป คือ (CH2O)n โดย n แสดงจำนวนคาร์บอนอะตอม

-      มอโนแซ็กคาไรด์ ประกอบด้วย อะตามของธาตุคาร์บอนตั้งแต่ 3 ถึง 7 อะตอมต่อกันเป็นลูกโซ่ยาวไม่แตกกิ่งหรือแขนง แต่ที่รู้จักกันทั่วๆไป เป็นคาร์โบไฮเดรตที่มีคาร์บอน 6 อะตอม เช่น กลูโคส กาแล็กโทส และฟรักโทส

 

มอโนแซ็กคาไรด์ที่ควรรู้จัก

      1.กลูโคส (Glucose, C6H12O6) พบในผักและผลไม้ทั่วไป จัดว่าเป็นน้ำตาลที่สำคัญที่สุด เพราะน้ำตาลชนิดนี้เป็นสารที่ละลายอยู่ในเส้นเลือดและสามารถลำเลียงไปสู่ส่วนต่างๆของร่างกายได้ทันที เพื่อสร้างพลังงานให้แก่การทำงานของระบบต่างๆ ของร่างกาย

2.ฟรักโทส (Fructose, C6H12O6) พบในผลไม้ น้ำผึ้ง สายรก น้ำอสุจิ (Semen) เป็นน้ำตาลที่มีความหวานมากกว่าน้ำตาลชนิดอื่นๆ ในธรรมชาติ และละลายน้ำได้ดี

3.กาแล็กโทส (Galactose, C6H12O6) เป็นน้ำตาลที่ไม่พบในธรรมชาติ แต่ได้จากการสลายตัวของน้ำตาลแล็กโทส (lactose) เมื่อน้ำตาลแล็กโทสซึ่งเป็นน้ำตาลในนมถูกย่อยจะได้น้ำตาลกาแล็กโทสและน้ำตาลกลูโคส

4.ไรโบส (Ribose, C5H10O5) เป็นน้ำตาลที่เป็นส่วนประกอบโครงสร้างของกรดไรโบนิวคลีอิก

(Ribonucleic Acid หรือ RNA) ซึ่งมีความสำคัญในกระบวนการสังเคราะห์โปรตีน เป็นส่วนประกอบของสารพลังงานสูงคือ ATP (Adenosine Triphosphate) นอกจากนี้ยังพบใน NAD (Nicotinamide Adenine Dinucleotide) และ NADP (Nicotinamide Dinucleotide Phosphate) ซึ่งเป็นโคเอนไซม์ทำหน้าที่รับไฮโดรเจนอะตอมในกระบวนการหายใจ และกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงตามลำดับ

5.ดีออกซีไรโบส (Deoxyribose, C5H10O4) เป็นน้ำตาลที่เป็นส่วนประกอบโครงสร้างของกรดดีออกซีไรโบนิวคลีอิก (Deoxyribonucleic Acid หรือ DNA) ซึ่งเป็นส่วนประกอบที่สำคัญในโครโมโซม โดยทำหน้าที่ควบคุมกิจกรรมต่างๆของเซลล์ เช่น การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม การสังเคราะห์ RNA ซึ่งมีความจำเป็นต่อการสังเคราะห์โปรตีน

 

โดย T_11/664

 

กลับไปที่ www.oknation.net