วันที่ อังคาร มกราคม 2551

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

มารู้จักคาร์โบไฮเดรตกันเถอะ(4)


อาหารที่มีสารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรต ได้แก่ 

1. อาหารจำพวกข้าวต่างๆ เช่น ข้าวเจ้า ข้าวเหนียว ข้าวสาลี เป็นต้น

2. อาหารจำพวกเผือกและมันต่างๆ เช่น เผือก มันเทศ มันสำปะหลัง มันฝรั่ง

3. อาหารจำพวกพืชที่ให้น้ำตาล เช่น อ้อย

4. อาหารจำพวก ผัก ผลไม้ต่างๆ 

ความสำคัญของสารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตต่อสิ่งมีชีวิต สรุปได้ดังนี้ 

1. เป็นสารอาหารที่ให้พลังงานแก่เซลล์ เพื่อการทำกิจกรรมต่างๆ และให้ความอบอุ่นแก่ร่างกาย โดยที่คาร์โบไฮเดรต 1 กรัม จะให้พลังงาน 4.1 กิโลแคลอรี่ 

2.  สามารถนำไปสังเคราะห์เป็นสารในรูปของไกลโคเจน (glycogen) เก็บสะสมไว้ในตับและกล้ามเนื้อ เพื่อใช้ในยามขาดแคลนอาหาร การเก็บสะสมไว้ในรูปไกลโคเจนมีปริมาณจำกัด จึงมีการเปลี่ยนคาร์โบไฮเดรตที่เหลือไปเป็นไขมัน (fat) สะสมไว้ตามส่วนต่างๆ ของร่างกายและนำมาใช้ในยามขาดแคลนอาหาร 

3. ควบคุมแมแทบอริซึมของไขมันและโปรตีนให้เป็นไปตามปกติ โดยที่ร่างกายจะใช้พลังงานจากคาร์โบไฮเดรตก่อน ถ้าไม่พอจึงจะใช้ไขมัน และมีการป้องกันไม่ให้การสลายตัวของไขมันในตับมาก เพราะไขมันในตับไม่สามารถสลายได้สมบูรณ์ ทำให้เกิดสารคีโตน (ketonebody) ซึ่งมีพิษต่อร่างกาย และถ้าขาดแคลนมากๆจึงมีการใช้โปรตีน เพราะถ้าหากโปรตีนถูกนำมาใช้ให้พลังงานจะมีผลเสียต่อร่างกาย  เนื่องจากโปรตีนมีบทบาทสำคัญในด้านต่างๆมาก เช่น สร้างเอนไซม์ สร้างและซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ สร้างภูมิต้านทานเชื้อโรค เป็นต้น ดังนั้นถ้าโปรตีนถูกนำไปใช้ให้พลังงาน ก็จะทำให้การทำงานด้านอื่นๆ ของโปรตีนบกพร่องไป 

4. คาร์โบไฮเดรตสามารถเปลี่ยนไปเป็นกรดอะมิโนบางตัวได้

 5. เป็นสารสำคัญในการสร้างสารบางชนิดในร่างกาย เช่น การสังเคราะห์ DNA, RNA และ ATP จะต้องใช้น้ำตาลเพนโทสซึ่งเป็นคาร์โบไฮเดรตอย่างหนึ่ง 6. ช่วยกระตุ้นการทำงานของลำไส้เล็ก ป้องกันไม่ให้ท้องผูก เช่น พกเซลลูโลส จะทำให้ร่างกายมีกากอาหาร 

ผลที่เกิดจากการรับประทานคาร์โบไฮเดรตมากเกินไป มีผลดังนี้ 

1. ทำให้มีน้ำหนักมากเกินไป เกิดโรคอ้วน (obesity) ซึ่งทำให้เกิดโรคอื่นแทรกซ้อนได้ง่าย เช่น โรคหัวใจ โรคเบาหวาน โรคไต โรคหลอดเลือดอุดตัน และฟันผุ เป็นต้น

2. ทำให้เกิดโรคขาดสารอาหารอื่นๆ เช่น ขาดโปรตีน ขาดวิตามิน และเกลือแร่ เป็นต้น 

โดย T_11/664

 

กลับไปที่ www.oknation.net