วันที่ พฤหัสบดี มกราคม 2551

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

เทสโกวาท - หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี


img222/1833/100gr1.jpg
    
พระพุทธรูป
  
ความรู้เรื่องจิตใจเรียกว่า ‘วิชชา’
   
สุขทางใจ
  
ความแตกต่างของบาปและบุญ
  
ผู้รับผลกรรม
   
วิธีแก้กรรมเวร..แก้ให้ตรงจุด
   
ธรรมคือของจริง..ไม่เห็นเพราะไม่อยากดู
   
กรรมเป็นของเรา.. ทั้งกรรมดี กรรมไม่ดี
   
เราเกิดมาเวียนว่ายตายเกิด...จะกอบโกยกันไปถึงไหน
  
ทำบุญภายในด้วยกุศลจิต
  
โรคของใจ
  
พละ ๕
  
ทำจิตให้เหมือนของที่อยู่ในลิ้นชัก
  
กิเลสทั้งหลายเกิดจากจิต
  
ทุกข์เพราะใจ
    
แก่ธรรมแก่คุณภาพ
   
โลภ โกรธ หลง
   
พระพุทธศาสนาสอนให้เข้าถึงใจ..ไม่เห็นใจ ห่างไกลพุทธศาสนา
  
ผู้เห็นโทษกิเลส..บ่อเกิดของกิเลส
  
อิสระเหนือใจ
  
ชนะตน..ชนะสูงสุด
  
ไม่มีใครไม่ทุกข์
   
ทุกข์เป็นพื้นเพของโลก..ผู้มัวเมาเห็นว่าทุกข์เป็นสุข
  
ภาวนาคืออบรมใจให้สงบ..ไม่เป็นไปเพื่อเสียจริต
  
อย่าฉลาดก่อนโง่
  
หัดอย่าให้โกรธ
  
ศีล – เบื้องต้นของพรหมจรรย์
   
ประโยชน์ของจิตอันเดียว

โดย forgive

 

กลับไปที่ www.oknation.net