วันที่ ศุกร์ กุมภาพันธ์ 2551

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

บล็อกนี้ มีแต่ธรรมะ "ค่ายคุณธรรม วัดป่าบ้านชาติ


เรียนรู้วิถีแห่งธรรม  สัมผัสธรรมชาติ กับค่ายคุณธรรม

วัดป่าบ้านชาติ  ต.หัวช้าง  อ.จตุรพักตรพิมาน  จ.ร้อยเอ็ด

--------------------------------------------------------------------------------

วัฒนธรรม ประเพณีของสังคมไทยกับวัดเป็นสิ่งที่อยู่คู่กันมาโดยตลอดตั้งแต่อดีต ทว่า ในปัจจุบันนั้น  ดูเหมือนว่าการใช้ชีวิตของคนไทยจะห่างเหินออกจากวัดมากขึ้นทุกวัน และหลายคนมักคิดว่าการเข้าวัดปฏิบัติธรรมนั้นเป็นเรื่องคนแก่ เป็นเรื่องที่ไกลตัว ไป  แต่ละทีต้องไปนั่งหลังขดหลังแข็ง ฟังพระเทศน์อยู่เป็นนานสองนาน ไม่ว่าผู้ใหญ่หรือเด็กจึงไม่อยากเข้าวัดกัน

ดังนั้น หากเราต้องการให้คนเยาวชนรุ่นใหม่หันมาใส่ใจพระพุทธศาสนามากขึ้น จึงควรมีการปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กๆ เพื่อให้เด็กได้มีโอกาสซึมซับและเรียนรู้วิถีของธรรมะ

วัดป่าบ้านชาติ  จึงได้จัด “ค่ายคุณธรรม” ขึ้น โดยเปิดโอกาสให้  ประชาชน  เยาวชนทุกช่วงวัย        เข้าร่วมกิจกรรม  โดยมีโครงการส่งเสริมวิชาการทางพระพุทธศาสนาตามสถานศึกษา  ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  วิทยาเขตร้อยเอ็ด  เป็นตัวเชื่อมและส่งเสริม

เยาวชนทุกคนจะได้เรียนรู้การปฏิบัติธรรมเบื้องต้น ได้ฝึกความอดทนและเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นท่ามกลางธรรมชาติที่แสนสงบ ณ วัดป่าป่าบ้านชาติ  ตำบลหัวช้าง  อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด   ซึ่งวัดแห่งนี้เป็นวัดป่านธรรมชาติ  ที่รกร้างมานาน   ตามประวัติสร้างเมื่อปลายกรุงศรีอยุธยา  แต่ไม่มีจำพรรษามานานหลายปี  จวบจนพระมหาธีรภาพ  ถิรปญฺโญ  พร้อมคณะพระธรรมวิทยากรในทีมงาน "ค่ายธรรมะมหาธีร์”  เห็นว่าเป็นวัดที่เหมาะสมกับความเป็นอยู่ของสมณะ  อีกทั้งมีองค์ความรู้ที่เหมาะกับการเรียนรู้ธรรมชาติด้วยธรรมชาติ  จึงเริ่มบูรณะและดำเนินกิจกรรม    ” คุณธรรมนำความรู้  สร้างกิจกรรมตามวิชาการ”

แนวคิดและอุดมการณ์แห่งค่ายคุณธรรม

สาระ  สนุก  สงบ  สบาย  สำนึก

ประชาชนหรือเยาวชน  ที่มาเข้าค่ายคุณธรรม  จะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน  มีกลดมุ้งเป็นที่หลับนอน  เรียนรู้ระเบียบของชาวพุทธ  ศาสนพิธี  มารยาท  มีการทำวัตร เดินจงกรม นั่งสมาธิ     ขยับกายสบายชีวี     และยังมีกิจกรรมธรรมนันทนาการอีกด้วย ทั้งหมดนี้จะช่วยให้เยาวชนได้เรียนรู้ถึงประโยชน์อันเกิดจากความสุขสงบในจิตใจ ซึ่งเกิดจากการปฏิบัติธรรมะขั้นพื้นฐาน และสามารถนำไปใช้ให้ให้เกิดประโยชน์ในการศึกษาหาความรู้และการดำเนินชีวิตในอนาคตอีกด้วย

ธรรมะ เป็นยารักษาจิต

ธรรมะทำชีวิตให้สดใส

ธรรมะคอยคุ้มครองป้องกันภัย

ธรรมะเป็นแสงไฟส่องนำทางชีวิต

โดย ค่ายคุณธรรมวัดป่าบ้านชาติ

 

กลับไปที่ www.oknation.net