วันที่ อาทิตย์ กุมภาพันธ์ 2551

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ชีวประวัติบุคคลสำคัญ นายสมัคร สุนทรเวช


นายสมัคร สุนทรเวช เกิดเมื่อวันที่ 13 มิ.ย.2478 ที่บ้านหน้าวังบางขุนพรม ถ.สามเสน กรุงเทพฯ เป็นบุตรของเสวกเอก พระยาบำรุงราชบริพาร (เสมียน สุนทรเวช) กับ คุณหญิงบำรุงราชบริพาร (อำพัน จิตรกร) และเป็นหลานลุงของ มหาเสวกตรี พระยาแพทย์พงศาวิสุทธาธิบดี (สุ่น สุนทรเวช) นายแพทย์ประจำพระองค์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 และเป็นหลานตาของ มหาเสวกตรี พระยาอนุศาสน์จิตรกร (จันทร์ จิตรกร) จิตรกรประจำราชสำนัก โดยนายสมัคร เป็นบุตรคนที่ 4 ในจำนวนพี่น้องร่วมบิดา-มารดาทั้ง 6 คน ประกอบด้วย 1.พ.อ. (พิเศษ) พญ.มยุรี พลางกูร 2..นางเยาวมาลย์ ราชวังเมือง 3.พล.อ.อ.สมมต สุนทรเวช อดีตที่ปรึกษา ทอ. 4.นายสมัคร สุนทรเวช 5.นายมโนมัย สุนทรเวช และ 6.นายสุมิตร สุนทรเวช

การศึกษา เริ่มเข้าเรียนที่โรงเรียนสตรีบางขุนพรหมในระดับก่อนประถม เมื่อขึ้นชั้นเรียนระดับประถมก็ย้ายไปโรงเรียนเทเวศร์ศึกษา เรียนมัธยมที่โรงเรียนเซนต์คาเบรียล เริ่มเป็นหนุ่มย้ายเข้าโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชย์ในระดับอาชีวะ เข้าเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จนได้ปริญญานิติศาสตร์บัณฑิต แล้วยังเรียนเพิ่มในด้านมัคคุเทศก์ ที่อักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเดินทางไปเรียนที่ชิคาโก สหรัฐอเมริกา ได้รับ Dip.in Accounting and Business Administration จาก Bryanmt&Stration Institute

ชีวิตสมรส นายสมัคร สมรสกับ คุณหญิงสุรัตน์ สุนทรเวช (สกุลเดิม ‘นาคน้อย’) เป็นอดีตที่ปรึกษาด้านการเงินของบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ มีบุตรสาวฝาแฝด คือ กานดาภา-กาญจนากร

การทำงาน (ก่อนเข้าสู่เส้นทางการเมือง) ในปี 2496 เริ่มทำงานแรก ที่บริษัท National Cash Registered ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สอนเครื่องลงบัญชีไฟฟ้า, ปี 2497 เป็นเสมียนแผนกรถยนต์และผู้ช่วยหัวหน้าแผนกเครื่องอะไหล่ บริษัท Barrow Brown, ปี 2502 เป็นผู้ช่วยหัวหน้าแผนกเครื่องอะไหล่ บริษัทลอกซเล่ย์, ปี 2504 เป็นมัคคุเทศก์อิสระให้กับบริษัทเวิลด์ทราเวลเซอร์วิส

ปี 2507 เป็นผู้จัดการแผนกเครื่องอะไหล่ บริษัทเอื้อวิทยาพาณิชย์, ปี 2510 ทำงานในตำแหน่ง DIETARY AID ใน FOX REVER REHABLLITION HOSPITAL ชิคาโก สหรัฐอเมริกา, ปี 2512 เป็นผู้จัดการแผนกเครื่องอะไหล่ บริษัทเอื้อวิทยาพาณิชย์, ปี 2513 เป็นผู้บริหารฝ่ายขายบริษัท JOHN DEERE THAILAND, ปี 2514 เป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สถานเอกอัครราชทูตอิสราเอล ประจำประเทศไทย

สู่เส้นทางการเมือง...ในปี 2516 นายสมัครได้ลาออกจากงานประจำ เริ่มทำงานการเมืองอย่างเดียว และในปี 2522 นายสมัครได้ก่อตั้ง “พรรคประชากรไทย” และดำรงตำแหน่ง “หัวหน้าพรรค”…ซึ่งอันที่จริงก่อนหน้านี้ในปี 2511 นายสมัคร เคยเป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาล กรุงเทพมหานคร ในปี 2514 ...จนในปี 2518 ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ครั้งแรก

ผลงานทางการเมืองก็มีไม่น้อย...

สมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ (2511-2519)
กรรมการผู้ร่วมก่อตั้งกลุ่มหนุ่มพรรคประชาธิปัตย์
สมาชิกสภาเทศบาลนครกรุงเทพฯ (ได้รับเลือกตั้ง เมื่อ 15 สิงหาคม 2514)
สมาชิกสมัชชาแห่งชาติ (ได้รับแต่งตั้งเมื่อ 10 ธ.ค. 2516 )
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ได้รับแต่งตั้งเมื่อ 23 ธ.ค. 2516)
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร (ได้รับแต่งตั้งเมื่อ ม.ค. 2518, เม.ย. 2519 เม.ย. 2522, 2526 ก.ค. 2529 ก.ค. 2531 มี.ค. 2535 – ก.ย. 2535 ก.ค. 2538 - พ.ย. 2539)
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (2518)
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (2519)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (2519 - 2520)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (2526 - 2529)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (2533 - 2534)

กรรมาธิการตรวจรายงานการประชุม (2516)
ประธานคณะกรรมาธิการการคลัง และสถาบันการเงิน (2523 - 2526)
ประธานคณะกรรมาธิการการปกครอง (2529 - 2531)
ประธานคณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ (2531 - 2533)
ประธานคณะกรรมาธิการการคมนาคม (2535 - 2538)
กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2518,2519,2520,2521,2522,2523,2524,2525,2526,2527, และ 2528

หลังจากทราบเรื่องราวของนายกรัฐมนตรีคนใหม่ ที่ผ่านประสบการณ์มากมายขนาดนี้ ต่อไปเราคงจะได้เห็นผลงานในการบริหารบ้านเมืองของท่านเพิ่มขึ้นมาอีก

แหล่งที่มา:http://campus.sanook.com/u_life/knowledge_03535.php

โดย kattiie

 

กลับไปที่ www.oknation.net