วันที่ จันทร์ กุมภาพันธ์ 2551

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

วัดเบียวโดอิง


วัดเบียวโดอิน (Byodo-in) ตั้งอยู่ในเมืองอุจิ จังหวัดเกียวโต สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 1541 ในสมัยเฮอัน อาคารที่มีชื่อเสียงที่สุดในวัดคือ ศาลานกโฮโอ หรือศาลาอมิตาภะ สร้างขึ้นใน พ.ศ. 1596 เมื่อแรกเริ่มนั้นวัดนี้สร้างขึ้นเพื่อให้เป็นที่พำนักในชนบทของฟุจิวาระ มิจินางวะ ต่อมาในปี พ.ศ. 1595 ฟุจิวาระ โยริมิจิ ผู้เป็นบุตรชาย ได้ปรับเปลี่ยนให้เป็นวัดพุทธ ปัจจุบันมีเพียงอาคารเดียวที่ยังคงหลงเหลือมาจากเมื่อครั้งแรกสร้าง คือ ศาลานกโฮโอ ซึ่งล้อมรอบไปด้วยสระน้ำ อาคารอื่นๆถูกไฟไหม้จนหมดในระหว่างสงครามกลางเมืองในปี พ.ศ. 1879

อาคารหลักของวัดเบียวโดอินคือ ศาลานกโฮโอ ประกอบด้วยห้องโถงกลาง ขนาบข้างด้วยปีกระเบียงทั้งสองด้าน และระเบียงที่ด้านหลังศาลา ห้องโถงกลางเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปอมิตาภะ หลังคาของศาลามีรูปปั้นนกโฮโอตั้งอยู่

วัดเบียวโดอินได้รับการบันทึกเป็นมรดกโลก โดยเป็นส่วนหนึ่งของอนุสาวรีย์ทางประวัติศาสตรแห่งเมืองเกียวโตะ

อ้างอิง::http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%87

โดย keropiz

 

กลับไปที่ www.oknation.net