วันที่ จันทร์ กุมภาพันธ์ 2551

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ข้อดีและข้อเสียที่ควรทราบก่อนใช้เครคิต


สภาพของสังคมในปัจจุบันได้เปลี่ยนไปมาก การผู้บ้านผ่อนส่ง ขับรถผ่อนส่ง และใช้เครดิตซื้อของถือว่า เป็นเรื่องปกติ จนอาจพูดได้ว่า คนจำนวนมากใช้ชีวิตอยู่อย่างสะดวกสบาย หรูหร่า ทันสมัย ทั้งๆที่ความเป็นจริงแล้วยังไม่อาจมีได้เนื่องจากยังมีเงินไม่เพียงพอ

ทำอย่างไรจึงจะให้การใช้เครดิตของคนเราไม่เป็นภาระ แต่ก่อให้เกิดประโยชน์และเป็นไปในเชิงสร้างสรรค์ให้กับเขาได้ สิ่งแรกที่คุณควรทราบคือข้อดีและข้อเสียของการใช้บัตรเครคิต

ข้อดีของการใช้เครดิต 

1. Increase total consumption benefits เป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการบริโภค  บุคคลสามารถซื้อสินค้าหรือบริการได้มากกว่าจำนวนเงินที่เขามีอยู่ ซึ่งเหมาะกับผู้เริ่มต้นทำงาน หรือกำลังสร้างครอบครับ ที่ระยะแรกยังมีรายได้ไม่มากนัก แต่มีความจำเป็นที่ต้องการใช้จ่ายมาก

2. Convenience คือความสะดวกสบาย การซื้สินค้าและชำระค่าบริการด้วยบัตรเครดิตนั้นมีความสะดวก และปลอดภัยที่ไม่ต้องพกเงินทีละมากๆ และวิธีการชำระเงินก็สะดวกเพราะพอสิ้นเดือนหรือครบกำหนดทางสถาบันการเงินของบัตรเครดิตก็จะส่งสเตทเมนท์มาเรียกเก็บเงิน

3. Emergency use เป็นแหล่งเงินยามฉุกเฉิน เช่น เมื่อเกิดการว่างงานหรือเจ็บป่วยเงินออมที่มีอยู่อาจไม่พอ ก็สามารถเบิกมาใช้จ่ายก่อนได้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน

4. Protection against inflation ในภาวะเงินเฟ้อ การใช้บัตรเครดิตเป็นสิ่งจำเป็น และมีความเหมาะสมอย่างยิ่ง เพราะช่วยป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากภาวะเงินเฟ้อได้ อย่างไรก็ตาม หากสังเกตจะเห็นว่า เมื่ออัตราเงินเฟ้อสูงขึ้น อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ก็มักจะสูงขึ้นตามไปด้วย ดังนั้นจึงควรใช้เครดิตด้วยความระมัดระวัง

5. Investment purposes ในการซื้อสิ่งของหรือทรัพย์สินลงทุนบางรายการซึ่งมีมูลค่าสูงและราคาแพง บางคนไม่มีเงินสดเพียงพอที่จะซื้อได้ เช่น บ้าน ที่ดิน หรือรถยนต์ เป็นต้น แต่ถ้าเปิดโอกาสให้มีการใช้เครดิตก็จะช่วยให้คนจำนวนมากได้มีโอกาสเป็นเจ้าของทรัพย์สินลงทุนที่มีค่าดังกล่าว

ข้อเสียของการใช้เครดิต 

1. Overspending การใช้จ่ายเกินตัว เพราะสิ่งของบางอย่างไม่จำเป็นไม่ควรซื้อก็ซื้ออย่างไม่รังเร และมักซื้อโดยไม่มีการวางแผนล่วงหน้าก่อน จึงมักทำให้เกิดปัญหาทางการเงินในภายหลัง และเพื่อเป็นการป้องกันบุคคลควรวางแผนทำงบประมาณล่วงหน้า และควบคุมการใช้จ่ายให้อยู่ในขอบเขตของงบประมาณที่วางไว้

2. Contributory to inflation เป็นการส่งเสริมให้เกิดปัญหาเงินเฟ้อ เพราะถ้าคนส่วนใหญ่หันมาใช้เครดิตมากแล้ว ก็จะก่อภาวะ demand มากกว่า supply ซึ่งพลักดันให้ราคาสินค้าและบริการสูงขึ้น

3. High cost นอกจากต้นทุนของการใช้บัตรเครดิตที่เป็นอัตราดอกเบี้นที่ต้องจ่ายแล้วยังมีค่าธรรมเนียม ค่าสมาชิก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ด้วย ส่วนเรื่องการคำนวณต้นทุนของการใช้เครดิตจะอธิบายรายละเอียดภายหลัง

ที่มา : สยามอินโฟบิส โดย Chaiyanun

โดย Chaiyanun

 

กลับไปที่ www.oknation.net