วันที่ เสาร์ กุมภาพันธ์ 2551

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

เผด็จการโดยธรรม ดีกว่าประชาธิปไตยโดยทุน


เผด็จการโดยธรรม ดีกว่าประชาธิปไตยโดยทุน

 

เพราะปชต.โดยทุน มันไม่ใช่ประชาธิปไตย แต่เป็น ธนาธิปไตย ที่ใช้เงินซื้อเสียงเข้ามา ไม่ซื้อโดยตรงก็อ้อม  อย่าว่าแต่ในประเทศไทย แม้ประเทศเจริญแล้ว เช่นสหรัฐอเมริกาก็ธนาธิปไตยทั้งนั้น การหาเสียงเลือกตั้งต้องใช้เงินเป็นพันล้านเหรียญ นโยบายต่างๆที่หาเสียงก็ประชานิยมประจำ เช่น จะลดภาษี

 

แต่ถ้าเป็นเผด็จการโดยธรรม โดยความถูกต้อง มันก็เป็นประชาธิปไตยในตัวของมันเอง ไม่ต้องไปเปลืองเงินเลือกตั้งด้วยซ้ำไป เพราะผู้นำที่มีธรรมนั้นก่อนจะตัดสินใจทำอะไร ก็จะปรึกษาคนรอบข้าง รอบคอบ ไปหมด คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก เช่น พระพุทธเจ้าทรงปกครองสงฆ์แบบเผด็จการทั้งสิ้น ไม่เคยมีการเลือกตั้ง ออกกฎหมาย 227 ข้อออกมา ก็ออกโดยพระองค์เพียงผู้เดียว ไม่เคยผ่านสภาสงฆ์อะไรเลย ก็ยังเป็นกฎหมายที่ยังดีงาม ถูกต้อง เหนือกาลสมัยอยู่จนทุกวันนี้

 

ในความเห็นผม เมืองไทยเรา แม้เจริญแค่ไหนก็ไม่มีวันเป็นประชาธิปไตยแท้ ที่ไม่ถูกครอบโดยธนาธิปไตย ไปได้หรอกครับ ผมจึงเห็นว่าระบบอะไรก็ได้ ขอเพียงหลักประกันว่าจะได้ผู้บริหารที่เก่ง ดี มีคุณธรรม แม้เป็นเผด็จการผมก็ยอม

โดย ริบหรี่

 

กลับไปที่ www.oknation.net