วันที่ อาทิตย์ กุมภาพันธ์ 2551

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

การให้ธรรมเป็นทาน ชนะการให้ทั้งปวง


การให้ธรรมเป็นทาน ได้กุศล 10 ประการ     คือ

1. ทำบาปไว้ชาติก่อน          จะผ่อนผัน

    ได้ช่วยกันเผยแผ่ธรรม     สื่อความหมาย

2. สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง       ไม่หมองกาย

     ทั้งโรคร้ายอุบัติภัย           ไม่พบพาน

3. แม้ศัตรูคู่แค้น                  แต่ปางบรรพ์

    มาร่วมกันรับกุศล             ไม่ล้างผลาญ

4. ทั้งปิศาจภูติผี                   และหมู่มาร

     ไม่ระรานสิ่งเร้น               ให้ห่างไกล

5. ปราศจากสิ่งร้าย               สบายจิต

    ชั่วชีวิตฝันดี                      ดวงแจ่มใส

    ทั้งราศรีมีมงคล                ผลถูกใจ

    สิ่งเลวไซร้ไม่เข้าฝัน           นิรันดร์กาล

6. ตั้งปณิธานแน่วแน่              แผ่ความดี

    ครอบครัวมีความสุข          สนุกสนาน

    มีอายุยั่งยืน                        ทุกคืนวัน

    ไม่โลภโมโทสัน                  สุขสมบูรณ์

7. การพูดการกระทำ              แต่กรรมดี

    จะเป็นที่ลือไกล                   ไม่สิ้นสูญ

    ผู้คนเคารพทั่ว                    และเทิดทูน

    บริบูรณ์โชคลาภ                 รุ่งเรืองรอง

8. มีปัญญาเลิศล่ำ                    ในทางโลก

    ไม่ทุกข์โศกป่วยหาย            กายเข้มแข็ง

    ยามอำลาโลกไซร้                 ได้เปลี่ยนแปรง

    เป็นบุรุณกล้าแกร่ง                เก่งการงาน

9. เกิดมาดีมีปัญญา                   สง่างาม

    รูปไม่ทรามสมทรง               สมคำขาน

    บุญกุศลมามาย                      เพราะให้ทาน

    ไม่พบพานสิ่งชั่ว                   กลัวบาปกรรม

10.ให้ทุกชีวิตคิดวาง                รากฐานไว้

    ด้วยดวงใจใฝ่ธรรม                นำลูกหลาน

    ได้ไปเกิดเป็นคน                     มีผลงาน

    กุศลทานได้พบปะ                  เทวะเอย

ที่พึ่งเรา     อาศัย     สิ่งใดเล่า

หวังพึ่งเขา     พึ่งได้     ชั่วเรียกขาน

ตนพึ่งตน     พึ่งได้     ตลอดกาล

พึ่งได้นาน     เพราะบุญกรรม     เราทำเอง

   

    

โดย หม้อแกงลิง

 

กลับไปที่ www.oknation.net