วันที่ จันทร์ กุมภาพันธ์ 2551

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

การปฐมพยาบาลผู้ถูกไฟฟ้าดูดด้วยการนวดหัวใจ


    การปฐมพยาบาลผู้ถูกไฟฟ้าดูดด้วยการนวดหัวใจ

     เมื่อจับชีพจรแล้วพบว่าหัวใจของผู้ถูกไฟฟ้าดูดหยุดเต้นต้องรีบทำการช่วยเหลือให้หัวใจเต้นให้ทันเวลาด้วยวิธีการดังต่อไปนี้

     ให้ผู้ถูกไฟฟ้าดูดนอนหงายกับพื้นราบแข็ง  ผู้ปฐมพยาบาลคุกเข่าอยู่ด้านข้างบริเวณหน้าอก  แล้วคลำหากระดูกอกที่ต่อกับกระดูกซี่โครง  วางนิ้วชี้และนิ้วกลางตรงตำแหน่งกระดูกซี่โครงที่ต่อกับกระดูกอกส่วนล่างสุด  แล้ววางสันมืออีกข้างหนึ่งบนตำแหน่งถัดจากนิ้วชี้ และนิ้วกลาง ซึ่งตำแหน่งของสันมือที่วางอยู่บนกระดูกหน้าอกนี้ จะเป็นตำแหน่งที่ถูกต้องในการนวดหัวใจ  วางมืออีกข้างทับลงบนหลังมือที่วางในตำแหน่งที่ถูกต้อง  แล้วเหยียดนิ้วมือตรง แล้วเกี่ยวนิ้วมือทั้งสองข้างเข้าด้วยกัน แล้วเหยียดแขนตรงโน้มตัวตั้งฉากกับหน้าอกผู้ป่วย  ให้กระดูกลดระดับลง 1.5-2 นิ้ว เมื่อกดสุดให้ผ่อนมือขึ้นโดยที่ตำแหน่งมือไม่ต้องเลื่อนไปจากจุดที่กำหนด  เพื่อให้ช่วงเวลาการกดแต่ละครั้งคงที่ และจังหวะการสูบฉีดเลือดออกจากหัวใจพอเหมาะกับที่ร่างกายต้องการใช้วิธีนับจำนวนครั้งที่กดดังนี้  หนึ่ง และสอง  และสาม และสี่.... โดยกดทุกครั้งที่นับตัวเลข และผ่อนแรงตรงคำว่าและ สลับกันไปให้ได้ประมาณ 80-100 ครั้งต่อนาที  ถ้าผู้ปฐมพยาบาลมีคนเดียว ให้นวดหัวใจ 15 ครั้ง สลับกับการเป่าปาก 2 ครั้ง ทำสลับกัน 4 รอบ แล้วคลำชีพจรได้แล้ว (หัวใจเต้นแล้ว ) ถ้ายังไม่หายใจให้เป่าปากต่อไปอย่างเดียว   ถ้ามีผู้ปฐมพยาบาล 2 คน ให้นวดหัวใจ 5 ครั้ง สลับกับการเป่าปาก 1 ครั้ง ในเด็กแรกเกิด หรือเด็กอ่อน การนวดหัวใจให้ใข้นิ้วหัวแม่มือ กดกางกระดูกหน้าอกโดยใช้นิ้วมือโอบรอบทรวงอกทั้งสองด้าน ให้ได้อัตราเร็ว 100-120 ครั้งต่อนาที  ในการนวดหัวใจทั้งหมดนี้ต้องทำอย่างระมัดระวังเป็นพิเศษ ถ้าทำรุนแรงอาจเกิดอันตราย กระดูกซี่โครงหัก ตับหรือม้ามแตกได้ เมื่อช่วยให้หายใจได้แล้ว  และนวดหัวใจได้ผลแล้ว 1-2 นาทีให้สังเกตุ ว่าหัวใจของผู้ถูกไฟฟ้าดูดเต้นได้เองอย่างต่อเนื่อง  รู้สึกตัวดีขึ้น  ม่านตาหดเล็กลง แสดงว่าการปฐมพยาบาลได้ผล และให้ทำการช่วยเหลือต่อจนกระทั่งส่งผู้ถูกไฟฟ้าดูดถึงมือแพทย์...

โดย daodam

 

กลับไปที่ www.oknation.net