วันที่ พฤหัสบดี เมษายน 2550

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

งบประกันสุขภาพเพิ่มขึ้นทุกปี ทำอย่างไร??ถึงจะให้คนสุขภาพดีเจ็บป่วยน้อย จะได้ไม่ต้องเพิ่มงบทุกปีได้


ข่าวจาก น.ส.พ.ไทยรัฐ [วันอังคาร ที่ 10 เม.ย. 50 - 04:56]
"สปสช.ส่อ 'ถังแตก' จี้คลังเพิ่มงบรายหัว"

อยากให้สมาชิก "oknation.net" มาช่วยกันออกความเห็นกัน ทำอย่างไรถึงจะแก้ปัญหา "ถังแตก" ต้องเพิ่มงบรายหัวขึ้นทุกปี

ทำไมเราไม่มาคิด หาทางทำอย่างไรให้ ค่าใช้จ่าย ไม่เพิ่มขึ้น หรือ เท่าเดิม หรือ ถ้าเป็นไปได้ให้ค่าใช้จ่ายลดลง โดยที่ผู้ประกันตน หรือ ประชาชน ยังคงมีสุขภาพดี ได้ เพื่อจะได้ไม่ต้องมาคิดกับปัญหาเงินไม่พอทุกปี ไม่ดีกว่าหรือ 

ผมว่าถ้าเรามีบริการสุขภาพเป็นรูปเครือข่าย 3 ระดับน่าจะทำให้ค่าดูแลสุขภาพถูกลง ดังเวบ 

http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=samrotri&month=09-2006&date=30&group=1&gblog=3

เหมือนประเทศอังกฤษ และ ฟินแลนด์ ใช้อยู่ ดังเวบ

http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=samrotri&month=11-2006&date=16&group=1&gblog=4

แนะนำแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ป้องกันที่จะแก้ปัญหาสาธารณสุขของชาติได้

http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=samrotri&month=03-2007&date=27&group=1&gblog=5

และ เวบ ตัวอย่างแพทย์ด่านแรก ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นแพทย์ชนบทดีเด่น ปี 2549 ดังเวบ

http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=samrotri&group=1

น่าจะแก้ปัญหาค่าดูแลสุขภาพเพิ่มขึ้นทุกปีได้

                  ลองสมาชิกมาช่วยกันคิด ช่วยกัน เสนอความคิดเห็นแก้ปัญหากันดีไหม จะสนับสนุน

ความคิดเห็นของผมที่เสนอ หรือ จะคิดเป็นอย่างไรมาช่วยกันออกความคิดเห็นกันครับ


นพ.มงคล ณ สงขลา รมว.สาธารณสุขในฐานะประธานคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ว่า

สปสช.ได้เสนออัตราเหมาจ่ายรายหัวในการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าปีงบประมาณ 2551 โดยคณะกรรมการการเงินการคลังที่มี ดร.โอฬาร ไชยประวัติ ได้เสนองบประมาณรายหัวในอัตราเหมาจ่าย 2 กรณี โดย

1.อัตราแรกเป็นเงิน 2,228.60 บาท/คน/ปี
และ
2.อัตราเหมาจ่ายรายหัว 2,337.11 บาท/คน/ปี

เพิ่มขึ้นจากงบประมาณปี 2550 กว่า 10,000 ล้านบาท และเพิ่มจากปี 2550 ที่ได้รับงบเหมาจ่ายรายหัว 1,899.69 บาทต่อประชากร

ทั้งนี้ ยังเน้นวิธีการจ่ายเงินให้พื้นที่ทุรกันดารตามข้อมูลปี 2549 คือ พื้นที่ทุรกันดาร พื้นที่เสี่ยงภัยระดับรุนแรงและรุนแรงมาก และพื้นที่ที่มีจำนวนประชากรน้อย

รมว.สาธารณสุข กล่าวว่า คณะกรรมการฯได้มีมติให้ สปสช.หารือกับสำนักงบประมาณ 3 ประเด็น คือ

1.อัตราการใช้บริการ
2.อัตราการเพิ่มขึ้นของค่าบริการทางการแพทย์
3.อัตราเงินเฟ้อ

การเพิ่มค่าตอบแทนของบุคลากรสาธารณสุข (ซึ่งไม่รวมเงินเดือนของบุคลากรสาธารณสุข) ก่อนเห็นชอบในการเสนองบเหมาจ่ายรายหัวเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป

อย่างไรก็ตาม งบที่ขอเพิ่มขึ้นนั้นเป็นการเพิ่มงบให้กับการบริการผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยในพื้นที่ทุรกันดาร การส่งเสริมป้องกันโรค และงบลงทุนเพื่อการทดแทน รวมถึงเพิ่มงบช่วยเหลือผู้ให้บริการเป็น 0.55 บาทต่อประชากร จากเดิมที่ให้ 0.40 บาทต่อประชากร ซึ่งจะทำให้เงินกองทุนชดเชยผู้ให้บริการที่เสียหายจากการรักษาพยาบาลเพิ่มขึ้น 26 ล้านบาท จาก 18 ล้านบาท เป็นการสร้างขวัญกำลังใจและความมั่นใจในการปฏิบัติงานมากขึ้น

นอกจากนี้ ในส่วนของกองทุนชดเชยความเสียหายทางการแพทย์ตามมาตรา 41 นั้น ในปี 2551 ไม่ได้ตั้งงบไว้ เนื่องจากมีเงินคงเหลือในกองทุน 181 ล้านบาท ซึ่งเพียงพอในการดำเนินการ ขณะที่งบการจัดบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) และงบฟื้นฟูสมรรถภาพคงเดิมคือ ที่ 10 บาทต่อประชากร และ 4 บาทต่อประชากรตามลำดับ ส่วนการคิดงบสำหรับการบริหารจัดการโรคเฉพาะ ในปี 51 จะแยกคำนวณเฉพาะโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวในเด็ก เพื่อการบริการครอบคลุมและเข้าถึงมากขึ้น.

โดย samrotri

 

กลับไปที่ www.oknation.net