วันที่ ศุกร์ กุมภาพันธ์ 2551

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

อยากจะคุย อยากจะลุยให้วุ่นวาย อยู่สบายๆๆๆไม่ค่อยเป็น


ตามเนวคิดเห็นส่วนตั้วส่วนตัว  เกือบสิบปีแล้วซิ  ที่ภาพลักษณ์ ความน่าเชื่อถือของอาเซียนได้รับผลกระทบในทางลบ

กรอบความคิดและพฤติกรรมเดิมๆ  หรือที่เรียกว่า "วิถีทางแห่งอาเซียน" (The ASEAN way) 

ในการดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสมาชิก  และในการหาทางหลบเลี่ยงปัญหาต่างๆ  ที่มีระหว่างกัน       โดยสรุป "วิถีทางแห่งอาเซียน"  คือการมีกระบวนการปฏิสัมพันธ์ที่อาศัยกฎระเบียบ  บรรทัดฐาน  ที่เป็นสากล        เป็นบรรทัดฐานในการดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิก  "วิถีทางแห่งอาเซียน"   พอสรุปได้ดังนี้                          1.  มีระดับการดำเนินการที่มีลักษณะไม่เป้นทางการสูง                                                                           

2. ยึดการทูตที่มีลักษณะไม่เป็นข่าว  แต่จำกัดอยู่ในวงหมู่สมาชิกเท่านั้น  

3.  ยึดการพูดจาหารือ  และ หลักฉันทามติ  

4. เน้นเรื่องความสำคัญของการรู้จักยับบั้งชั่งใน     

5.  เน้นความสำคัญของการมีเอกภาพ 

6. เน้นเรืองการหลีกเลี่ยงปัญหา  มากกว่าการแก้ปัญหา

7. ยึดมั่นอย่างเคร่งครัด  ในหลักการของอธิปไตยของประเทศและการไม่แทรกแซงในกิจการภายในของกันและกัน

โดย nangfha

 

กลับไปที่ www.oknation.net