วันที่ อาทิตย์ กุมภาพันธ์ 2551

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ประเทศจะพัฒนาถ้าประชา..สนใจ


ถ้าการเมืองไทยมีการเปลี่ยนแปลง  หรือทำให้เกิด Organization  เปลี่ยนยุทธศาสตร์ภายในองค์กร  การเมืองเสียบางก็คงจะดี  ไม่ใช่มัวแต่นั่งว่าคนนั้นที่คนนี้ที่  บ้านเมืองคงจะไม่เจริญแน่นอน  มีคนเค้ากล่าวว่า...คนดีๆๆๆ  ไม่ค่อยจะลงเล่นการเมือง  เพราะว่าเบื่อปาก  คนที่ไม่ค่อยทำ  แต่ชอบวิจารณ์    แต่การเมืองกับการบริหาร  ก็น่าจะไปด้วยกันได้   หรือว่าการเมืองเป็นเรื่องของสาธารณะ    ผู้นำทางการเมืองน่าจะมีวิสัยทัศน์  คือ

- มีการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างทางการเมืองบางก็น่าจะดี    - เปลี่ยนกระบวนทัศน์  สร้างค่านิยม (values)  มองการเมืองทั้งระบบมหภาค บริหารงานเชิงวิทยศาสตร์  และจัดขนาด ให้เป็น Downsizing  และ Rebranding  สร้างภาพลักษณ์ทางการเมือง  ในยุคนี้เลย  แต่ก็ได้ฝัน  เพราะส่วนมาก  การเมืองไทยเค้ามีระบบพรรคพวก  ระบบอุปถัมภ์  ระบบเครือญาต  มันก็เลยได้แต่ฝัน  คงจะหาคนจริงใจมาพัฒนาบ้านเมืองได้ยาก นะสมัยนี้  โดยมากก็จะมีดุลพินิจในเชิงอำนาจ  สำหรับพรรคพวกของตนเสียมากกว่า  คงจะหาคนที่มีดุลพินิจเชิงยุติธรรมได้ยาก   คงจะหาคนมาวิเคราะห์จุดอ่อนของปัญหาเชิงโครงสร้างของระบบการเมือง  ในสมัยนี้ค่อนข้างยากจริง  ส่วนใหญ่ 1. จะมีการรวมศูนย์อำนาจไว้  2. ด้านการจัดสรรงานหรือการแบ่งงาน  ก็พรรคพวกของตน  3. ด้านพฤติกรรมก็จะประสบปัญหาด้านประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลต่ำ  ดำเนินงานแต่ละโครงการก็ผลาญงบประมาณเป็นว่าเล่น  ไม่ทราบว่าใช้จริงหรือว่าบริหารเข้ากระเป๋าตนเอง พูดง่ายๆๆ ค่าใช้จ่ายสูง   แต่คุณภาพต่ำ  ไม่ตอบสนองประชาชน  มุ่งแต่สร้างอาณาจักรของตน  ก็ว่าสมัยหน้า  ตนจะไม่ได้เป็นนักการเมือง  เท่าที่สรุปมาทั้งหมด  เป็นการเปรียบเทียบนักการเมืองในบ้านนี้เมืองนี้เค้าเป็นแบบนี้หรือเปล่าหนอ  ถ้าใช่ประชาชนตาดำๆๆๆ  ที่ทำมาหากินจ่ายภาษีไปให้  เพื่อที่จะให้ผู้บริหาร  มาใช้จ่ายกันให้สนุกเมืองหรือไม่เน้อ  พี่น้อง  แต่ถ้าตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ  การจัดทำโครงการแต่ละโครงการก็ต้องถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาล  โดยต้องคำนึงถึงหลักรายได้และรายจ่าย  มีผู้รับผิดชอบ  คำนึงถึงความโปร่งใส หลักการตรวจสอบ  มีตัวชี้วัดว่า
โครงการประสบผลสำเร็จหรือไม่  แต่ส่วนมากก็ผักชี  เน้อพี่น้อง    ขอคุยแค่นี้ก่อนนะ  เพราะที่สังเกตการเมืองไทยก็แบบเดิมๆๆ  อีก ไม่กี่วันก็เลือก ส.ว. อีกแล้ว  ชาวบ้านเดินดินอย่างพวกเราก็ต้องลุกไปเลือกตั้ง  (พวกรากหญ้า)เพื่อจะหาคนดีมาเป็นปากเป็นเสียงให้ประชาชน  แต่ไม่ทราบว่าเลือกแล้วจะทำงานมาสนองนโยบายชาวบ้านหรือไม่  หรือสนองนโยบายของใคร ????  ก็ต้องติดตามกันต่อไป                                                           

โดย nangfha

 

กลับไปที่ www.oknation.net