วันที่ อาทิตย์ กุมภาพันธ์ 2551

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์


“ในครอบครัวเรา ความรับผิดชอบ เป็นของที่ไม่ต้องคิด เป็นธรรมชาติ สิ่งที่สอนกันอันแรกคือ เราจะทำอะไรให้เมืองไทย” พระดำรัสตอนหนึ่งของ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ซึ่งสะท้อนถึงพระปณิธานอันแน่วแน่ที่ทรงอุทิศพระองค์ เพื่อส่วนรวมมาตลอดระยะเวลาหลายทศวรรษ นับแต่เสด็จกลับเมืองไทย ในปี พ.ศ. 2493 จวบจนถึงปัจจุบัน

   ภาพประทับใจที่คุ้นเคยและอยู่ในความทรงจำของประชาชนชาวไทยเรื่อยมาจนถึงทุกวันนี้คือ  เมื่อครั้งที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  ยังทรงเจริญพระชนม์ชีพ  ได้เสด็จฯไปทรงเยี่ยมเยือนราษฎรตามท้องถิ่นทุรกันดารอยู่เสมอ พร้อมกับทรงนำแพทย์อาสาไปให้การรักษาผู้เจ็บป่วย  โดยหลายครั้งมีสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ตามเสด็จอยู่เคียงข้าง

   จนเมื่อสมเด็จย่าได้เสด็จสู่สวรรคาลัยแล้ว สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ ก็ทรงรับช่วงสืบสานพระราชปณิธาน ของสมเด็จพระบรมราชชนนี  โดยทรงรับเป็นองค์อุปถัมภ์องค์กรต่างๆ และก่อตั้งองค์กรใหม่ๆของพระองค์เอง  รวม 63 มูลนิธิ ตลอดระยะเวลา 84 ปีที่ผ่านมา จึงนับได้ว่า ทรงเป็นเจ้าฟ้าองค์สำคัญของราชวงศ์ไทย  ที่อุทิศพระองค์ในการปฏิบัติพระกรณียกิจมากมาย เพื่อประโยชน์สุขแห่งปวงชนชาวไทย   เปรียบได้กับ “แสงหนึ่งคือรุ้งงาม”

    “ แม่เปรียบเสมือนแสงหนึ่ง ที่ส่องสะท้อนเป็นรุ้ง 7 สีที่สวยงาม และแต่ละสีสื่อความหมาย  เช่น แม่เป็นคนเรียบง่าย แม่มีพลังสร้างสรรค์  แม่มีความเมตตาและอื่นๆจนครบ 7 สี และแสงหนึ่งนี้ ยังมีความหมาย  ที่ส่องยังบุคคลอันเป็นที่รัก และเทิดทูนยิ่ง  ของปวงชนชาวไทย  คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ”...ท่านผู้หญิงทัศนาวลัย ศรสงคราม พระธิดาหนึ่งเดียวในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ได้ถ่ายทอดความรู้สึกที่มีต่อพระมารดาไว้ในหนังสือประกอบนิทรรศการเทิดพระเกียรติฯ “แสงหนึ่งคือรุ้งงาม” ซึ่งจัดทำขึ้นเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 84 พรรษา

   การเปรียบพระองค์กับ  “แสงหนึ่งคือรุ้งงาม”  มีความหมายลึกซึ้งซ่อนอยู่เบื้องหลัง    โดย “ท่านผู้หญิงทัศนาวลัย”  อธิบายไว้ในบทนำ ตอนหนึ่งของนิทรรศการดังกล่าวว่า ความเป็นสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯนั้น เป็นที่รับทราบกันในหมู่ประชาชนยุคปัจจุบัน เพียงว่า ทรงมีพระอิสริยศักดิ์เป็น “สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ” ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แต่แท้จริงแล้ว หากได้มีการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลลงลึกถึงพระกรณียกิจ พระประวัติ พระอัจฉริยภาพด้านต่างๆ รวมถึงพระจริยวัตร จะพบว่าทรงมีคุณลักษณะที่โดดเด่นอุปมาอุปไมยได้กับ “แสงหนึ่ง” คือ เปรียบดุจแสงที่ส่องสว่าง และส่องฉายอาบให้เราได้มองเห็นความสวยงาม ความยิ่งใหญ่ของสรรพสิ่งในโลกนี้ แต่ผู้คนมักไม่ได้มองเห็น “แสง” นั้น

...ถ้าจะเปรียบตามจริงแล้ว ทรงเปรียบประดุจแสงที่ส่องฉาย และอาบสะท้อนผู้คนได้มองเห็นความยิ่งใหญ่ ความสวยงามของพระราชบิดา พระราชมารดา และพระอนุชาทั้งสองพระองค์ตลอดมา โดยผ่านพระอัจฉริยภาพในด้านต่างๆ รวมถึงพระกรณียกิจ, พระจริยวัตร, พระนิพนธ์หลากหลายมากมายนับไม่ถ้วน และ “แสงหนึ่ง” นี่เอง ยังส่องสว่างให้ประชาราษฎร์ไทยในแผ่นดินได้มีชีวิตที่ดีขึ้น สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นจากพระกรณียกิจผ่านองค์กร และมูลนิธิต่างๆ

...หากจะให้ครบถ้วนยิ่งขึ้น ยังอุปมาอุปไมยเปรียบเปรยภาพลักษณ์ ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯได้กับ “รุ้งงาม” ซึ่งเป็นคุณลักษณะที่ซ่อนอยู่ใน “แสงหนึ่ง” เมื่อผนวกรวมกันแล้วก็สะท้อนให้เห็นถึงความหมาย หรือคุณลักษณะอันงดงามที่อยู่ภายในแสง...ดุจแสงหนึ่ง เมื่อวันฟ้าคลี่ ที่ปรากฏให้เห็นคือ รุ้งงาม!!

      พระจริยวัตรอันงดงาม  ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ ตลอดระยะเวลาหลายทศวรรษที่ผ่านมา ยังถูกนำมาถ่ายทอดให้กระจ่างชัดขึ้น โดยผ่านความทรงจำของเหล่าข้าราชบริพารผู้ถวายงานใกล้ชิด

“คุณอรศรี วังวิวัฒน์” เปิดใจเล่าถึงพระเมตตาของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ ซึ่งได้สัมผัสมาตลอดระยะเวลา 30 ปี ที่ถวายงานรับใช้อย่างใกล้ชิดว่า...“พระองค์ท่านทรงมีพระเมตตาต่อพสกนิกรชาวไทยมากค่ะ ทุกครั้งที่เกิดอุทกภัย จะทรงติดตามข่าวอยู่ตลอดเวลา และพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์  เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยติดต่อกันมาหลายปี  นอกจากนี้ พระองค์ท่านยังทรงติดตามงานของมูลนิธิ พอ.สว.อย่างใกล้ชิด และทรงส่งเสริมการพัฒนา การรักษาพยาบาลโรคแก่ประชาชนในท้องถิ่นทุรกันดารอย่างต่อเนื่อง  ขณะเดียวกัน ยังทรงตระหนักถึงปัญหาในชุมชนแออัด  โดยได้เสด็จเยี่ยมชุมชนแออัดหลายแห่งในกรุงเทพฯเป็นการส่วนพระองค์  ตลอดเวลาที่เสด็จจะทรงพระเมตตาซักถามถึงความเดือดร้อนของประชาชน ก่อให้เกิดพลังใจแก่ผู้ทุกข์ยาก และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาชุมชนเป็นอย่างมาก”

     นอกจาก  จะทรงอุทิศพระองค์เพื่อประโยชน์สุขของประชาราษฎร์แล้ว สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ ยังทรงมีพระจริยวัตรงดงาม อันเป็นแบบอย่างแก่ผู้คนรอบข้างเสมอมา

ที่มาhttp://www.energyfantasia.com/ef3/viewboard_test.php?Id=8093

blogger parding ขอน้อมอาลัยและรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

โดย ครูหลังเขา

 

กลับไปที่ www.oknation.net