วันที่ พฤหัสบดี กุมภาพันธ์ 2551

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

อภิปรายรัฐบาล...(หัวคะแนนอาสาสมัคร)


ในการอภิปรายนโยบายรัฐบาลสมัคร 1 สิ่งหนึ่งที่สส.ฝ่ายรัฐบาลอภิปรายมากที่สุดคือ เรื่องการให้เงินค่าตอบแทน เป็นรายเดือนต่อกลุ่มบุคคลต่างๆ เช่น อสม. (อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือไงเนี่ย)  อพปร. (อาสาสมัคร...จำไม่ได้แล้วครับ..เกี่ยวกับเป็นผู้ช่วยตำรวจอะไรเทือกนั้นแหละ) การเพิ่มสวัสดิการกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน การให้เงินเดือนผู้สูงอายุ ซึ่งถ้าให้ทั้งหมดนี่รวมๆกันแล้ว น่าจะตกปีละเป็นแสนล้านบาทกระมัง

ที่ผมสงสัยคือ ชื่อก็บอกแล้วว่าเป็นอาสาสมัคร ไม่ได้บังคับ ได้ข่าวว่าคนหนุ่มสาวตามหมู่บ้านชอบสมัครกันมาก เพราะมันเป็นเกียรติอย่างหนึ่ง คล้ายกับว่าเป็นกึ่งราชการ เฉพาะ อสม.มีมากถึง 800,000 คน แสดงว่าหมู่บ้านหนึ่งมีประมาณ 10 คนนั่นเทียว ถ้าให้คนละ 500 ต่อเดือนก็ตกเข้าไปปีละ 4,800 ล้านแล้วนะ (สูงกว่าค่า ยา CL ที่เราไม่มีปัญญาซื้อเสียอีก)

เดาว่าที่ท่านสส. ต่างฝากท่านประธานไปถึงรมต.ที่เกี่ยวข้องเป็นเพราะว่า บรรดากลุ่มบุคคลที่กล่าวมานั้นเป็นหัวคะแนนที่ดีของพวกท่านนั่นเอง ยกเว้นกลุ่มผู้สูงอายุ ที่เหลือนั้นสามารถเข้าถึงได้ง่าย คือเพียงเข้าถึงหัวหน้ากลุ่มคนเดียวก็ได้หมดแล้ว เช่น อสม. นั้นถ้าเข้าถึงอนามัยอำเภอก็ยกหมดทั้งอำเภอ พวกอาสาฯเหล่านี้เป็นหัวคะแนนที่ดี เพราะว่าเข้าถึงประชาชนได้ดีกว่าพวกผู้ใหญ่กำนันเสียอีก พวกหลังนี้ยังมีแบ่งเป็นก๊กเหล่าเพราะแข่งกันในระบบการเมืองท้องถิ่น แต่อาสาฯพวกนี้เข้าได้หมดกับทุกก๊ก

นับว่าเป็นอีกตัวแปรหนึ่งในการเมืองไทยที่น่าจับตามอง

 

 

โดย ริบหรี่

 

กลับไปที่ www.oknation.net