วันที่ อาทิตย์ กุมภาพันธ์ 2551

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ทิศทางการศึกษาไทย


....................ประเทศไทยเรา คนส่วนใหญ่อยู่ภาคเกษตรกรรม แต่การศึกษาและทัศนคติของคนมุ่งที่จะออกจากวิถีการเกษตร สู่สังคมอื่นที่ไม่ต้องใช้แรงงานหรือใช้แรงงานน้อยทำให้คน ที่มีความรู้ความสามารถ ไปอยู่สังคมอื่น ปล่อยให้สังคมเกษตรกรรมค่อยๆ ล่มสลาย ทั้งๆที่ เป็นรากฐานของสังคมเศรษฐกิจ ของชาติ เมื่อการศึกษาผลิตกลุ่มอื่นเกิน ก็กลายเป็นบุคคลว่างงานแฝงใน กลุ่มเกษตรหรือมาทำโดยขาดความรู้การเกษตรที่แท้จริง จะเห็นได้ว่าหลักสูตร แกนกลาง เน้นงานอาชีพ ไม่ถึง ร้อยละ 10 ทั้งๆที่คนควรจะออกสู่อาชีพการเกษตรและผู้ใช้แรงงาน ถึง ร้อยละ 80 ของประชากร จึงอาจสรุปได้ว่า ไม่ว่าหลักสูตรท้องถิ่นหรือแกนกลางไม่สามารถตอบสนองความต้องการของสังคมอย่างแท้จริง อีกสิ่งหนึ่งที่ยืนยันการพึ่งพาจากเกษตรกรและผู้ใช้แรงงาน คือ กลุ่มดังกล่าวจะต้องส่งเสียและเลี้ยงดูบุตร ที่เป็นวัยกำลังงาน จนกระทั่งอายุ 23-24 ปี กำลังแรงงานขาดหายและสูญเปล่าไปจากประเทศ ถึง 6 ปี ต่อชั่วอายุคน

โดย ครูควนฮาย

 

กลับไปที่ www.oknation.net