วันที่ อาทิตย์ กุมภาพันธ์ 2551

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

เทวรูป ธิเบต ประติมากรรม หมายเลข 9


องค์เทวรูป ด้านหน้า

ขนาดเทวรูป สูง 5.5 นิ้ว  กว้าง 4 นิ้ว

" บ้านเทวรูป ธิเบต-เนปาล " หลังนี้ เปิดบ้านเป็นองค์ที่ เก้า   ด้วยการนำเสนอ

ภาพเทวรูปของต่างประเทศคือ ธิเบต และ  เนปาล โดยส่วนตัวเป็นนักสะสม

พระเครื่องของไทยประเภทพระกรุเนื้อชินยอดนิยม  ซึ่งเปิด     " บ้านพระกรุ

C . VISIT " อยู่ในหมวดศิลปะ วัฒนธรรม     www.oknation.net/blog/c-visit     

ยอมรับว่าตนเองเป็นเพียงนักสะสมพระเครื่องไทยเท่านั้น  ไม่มีความรู้เกี่ยว

กับศิลปะต่างชาติ    ธิเบต-เนปาล ด้วยใจรักในศิลปะและงานประติมากรรม

ชั้นสูงอันทรงค่าขององค์เทวรูป      จึงทำได้เพียงนำเสนอภาพเทวรูปสวย

งามที่สะสมไว้จำนวนมากต่อเนื่องเป็นระยะๆเท่านั้น        เรียนเชิญเพื่อนๆ

สมาชิกที่มีความรู้   และมีประสบการณ์โดยตรง          ช่วยตอบคอมเมนน์

อธิบายภาพ  ชื่อเทวรูป และรายละเอียดต่างๆแทน     ยินดีและขอบคุณที่

ท่านช่วยนำเสนอความคิดเห็นเป็นวิชาการความรู้แด่ผู้คนอื่นต่อไป

เทวรูปขยายด้านหน้า

พังพอน คาย แก้ว แหวน เงิน ทอง

องค์เทวรูป ด้านหลัง

เชิญชมการอนุรักษ์ และสืบสาน ศิลปะ วัตถุโบราณไทย อันทรงค่า

 www.oknation.net/blog/c-visit

" บ้านพระกรุ  C . VISIT "    ขั้น 2    BIG C    ลาดพร้าว   ห้อง K 1  

ชาติ  วิศิษฏ์สรอรรถ  โทร. 089-830-0469

โดย c_visit

 

กลับไปที่ www.oknation.net