วันที่ พุธ กุมภาพันธ์ 2551

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

วิถีแห่งความสุข


หายไปนานพอควรเลยรอบนี้...ไม่ได้ไปเที่ยวที่ไหนค่ะ
แต่ไปปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานกับมูลนิธิศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่มา (http://www.vipassanacm.com)

ปกติแล้วคนที่ไปคงจะมีสาเหตุต่างๆกันไป บ้างก็มีทุกข์ บ้างก็โดนบังคับ บ้างก็เคยผ่านประสบการณ์เฉียดตายมา ส่วนตัวแล้วหลังจากที่อ่านทฤษฎีมาพอสมควรในช่วงหลัง เลยอยากจะลองปฏิบัติดูบ้าง...

เดิมทีคิดว่าคงมีเรื่องกลับมาเล่าให้ฟังมากมาย แต่พอกลับออกมาแล้ว มีเพียงสิ่งเดียวที่อยากบอกผ่านบทสวดมนต์ที่เราคุ้นเคย บางคนอาจจะรู้ความหมาย บางคน (อย่างเรา) ก็ไม่รู้ความหมายมาก่อน ลองอ่านดูนะคะ

โยโส สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม
พระธรรมนั้นใด คือสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้ว ดังนี้

สันทิฎฐิโก
เป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเอง หมายความว่า ธรรมะ คือความจริง มีอยู่ เป็นอยู่ เห็นได้ที่นี่เดี๋ยวนี้ ในทุกคน (คือเห็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา)

อกาลิโก
เป็นสิ่งที่ปฏิบัติไม่จำกัดกาล เวลา สถานที่ และให้ผลได้ไม่จำกัดกาล ผลอาจจะเกิดเมื่อไหร่ก็ได้ เมื่อเหตุปัจจัยเพียงพอและพอดี

เอหิปัสสิโก
เป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิด คือจงมาดูกาย มาดูใจของตัวเอง เจริญสติ สมาธิ ปัญญา ด้วยตนเอง อย่าหาดูธรรมะที่ครูบาอาจารย์ ที่เจดีย์ โบสถ์ คัมภีร์ต่างๆ เพราะธรรมะอยู่ที่กายกับใจของตัวเรา

โอปนยิโก
เป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัว หมายความว่า ไม่ว่าเราจะเห็นอะไร ได้ยินอะไร ชอบหรือไม่ชอบก็ตามประสบการณ์ทุกอย่างก็เพื่อพัฒนาตัวเอง เพื่อให้เกิดประโยชน์กับตัว ให้น้อมเข้ามา เพื่อละความชั่วของตัวเอง ทำความดีด้วยตัวเอง ชำระจิตของตนเองให้ขาวรอบ

ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหีติ
เป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตน หมายความว่า ผู้ปฏิบัติจะเป็นผู้รู้ เป็นผู้ได้ลิ้มรสชาติของการปฏิบัติเอง ไม่สามารถอธิบายให้เข้าใจได้

ธรรมะของพระพุทธเจ้านั้น เป็นสัจธรรม คือ ความจริง มีอยู่อย่างนี้ตลอดกาลตลอดเวลา แม้จะล่วงเลยมากว่า 2,500 ปีแล้ว ก็ไม่ล้าสมัย ยังคงเป็นความจริง ใช้ได้ตลอดเวลา

เรื่องสมาธิ รูปฌาน อรูปฌาน เรื่องวิปัสสนา อริยมรรค อริยผล รู้สึกอย่างไร รสชาติเป็นอย่างไร ถึงจะอธิบายอย่างไร อธิบายเท่าไร คนฟังก็เข้าใจไม่ได้ ผู้ที่อธิบายก็หาคำมาอธิบายไม่ได้ จึงต้องต่างคนต่างปฏิบัติ ต่างคนต่างสัมผัสด้วยตัวเอง

พระพุทธองค์จึงตรัสพระคาถาว่า
“อกขาตาโร ตถาคตา”
“พระตถาคต เป็นแต่เพียงผู้บอก ผู้ชี้แนวทาง”


(จากหนังสือ อานาปานสติ : วิถีแห่งความสุข 3 โดย พระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก)

สุดท้ายนี้ขอกราบขอบพระคุณ  อ.ศิริพร กรรณกุลสุนทร ผู้เป็นดั่งกัลยาณมิตรที่ชี้แนวทางแห่งความสุขให้ค่ะ

โดย Mothemon

 

กลับไปที่ www.oknation.net