วันที่ พุธ กุมภาพันธ์ 2551

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

สิ่งสำคัญ


ฉันไม่รู้ว่าหลังจากนี้ มันจะมีอะไรปลี่ยนแปลง
chun mai roo waa lung jaak nee mun ja mee a-rai blian blaeng
I don't know if after this anything is going to change.

ฉันไม่กล้าจะสัญญาด้วยคำใด
chun mai glaa ja sun-yaa duay kum dai
I don't dare to promise anything.

รักเรานั้นจะไปอีกไกล หรือวันไหนจะต้องร้างลา
ruk rao nun ja bai eek glai
reu wun nai ja dtong raang laa
Will the love we share will go even further or when do we have to say goodbye?

ฉันไม่รู้ไม่เคยแน่ใจอะไร
chun mai roo mai ker-ee nai jai a-rai
I don't know, I'm not sure about anything.

ฉันพูดได้เพียงว่าตอนนี้รักเธอ เทให้ทั้งหัวใจ
chun poot dai piang waa dtorn nee ruk ter
tay hai tung hua jai
I can only tell you that right now I love you, I'll give you all my heart.

นี่คือสิ่งสำคัญ ที่เรายังอยู่ด้วยกัน
nee keu sing sum kun
tee rao yung yoo duay gun
The important thing is that we're still together.

สิ่งอื่นใดนั้นมันยังไม่มาถึง
sing eun dai nun mun yung mai maa teung
Anything else isn't here yet.

บอกได้แค่นี้ จะรักหมดทั้งใจที่มี
bork dai kae nee ja ruk mot tung jai tee mee
I can only tell you this, I'll love you with all the heart that I have.

ให้มันตราตรึง อยู่ในใจเพื่อไปถึงวันลาจาก
hai mun dtraa dtreung
yoo nai jai peua bai teung wun laa jaak
Make our love strong and stay in our hearts until the day we say goodbye.

เรื่องที่รู้วันนี้ตอนนี้ ฉันก็มีแต่ความอุ่นใจ
reuang tee roo wun nee dtorn nee
chun gor mee dtae kwaam oon jai
The only thing that I know right now. I only have the warmth in my heart.

รักที่เราให้กันคือสิ่งดีงาม
ruk tee rao hai gun keu sing dee ngaam
The love we share is a beautiful thing.

แม้สุดท้ายจะเหลือเพียงฝัน หรือจะเป็นอย่างไรก็ตาม
mae soot tai ja leua piang fun
reu ja ben yaang rai gor dtaam
Even if in the end, the only thing left is dreams or whatever happens is fine with me.

ฉันจะทำวันนี้ให้ดีดังใจ
chun ja tam wun nee hai dee dung jai
I'm going to make today the best I can with my heart.

ฉันพูดได้เพียงว่าตอนนี้รักเธอ เทให้ทั้งหัวใจ
chun poot dai piang waa dtorn nee ruk ter
tay hai tung hua jai
I can only tell you that right now I love you, I'll give you all my heart.

นี่คือสิ่งสำคัญ ที่เรายังอยู่ด้วยกัน
nee keu sing sum kun
tee rao yung yoo duay gun
The important thing is that we're still together.

สิ่งอื่นใดนั้นมันยังไม่มาถึง
sing eun dai nun mun yung mai maa teung
Anything else isn't here yet.

บอกได้แค่นี้ จะรักหมดทั้งใจที่มี
bork dai kae nee
ja ruk mot tung jai tee mee
I can only tell you this, I'll love you with all the heart that I have.

ให้มันตราตรึง อยู่ในใจเพื่อไปถึงวันลาจาก
hai mun dtraa dtreung
yoo nai jai peua bai teung wun laa jaak
Make our love strong and stay in our hearts until the day we say goodbye.

ฉันพูดได้เพียงว่าตอนนี้รักเธอ เทให้ทั้งหัวใจ
chun poot dai piang waa dtorn nee ruk ter
tay hai tung hua jai
I can only tell you that right now I love you, I'll give you all my heart.

นี่คือสิ่งสำคัญ ที่เรายังอยู่ด้วยกัน
nee keu sing sum kun
tee rao yung yoo duay gun
The important thing is that we're still together.

สิ่งอื่นใดนั้นมันยังไม่มาถึง
sing eun dai nun mun yung mai maa teung
Anything else isn't here yet.

บอกได้แค่นี้ จะรักหมดทั้งใจที่มี
bork dai kae nee
ja ruk mot tung jai tee mee
I can only tell you this, I'll love you with all the heart that I have.

ให้มันตราตรึง อยู่ในใจเพื่อไปถึงวันลาจาก
hai mun dtraa dtreung
yoo nai jai peua bai teung wun laa jaak
Make our love strong and stay in our hearts until the day we say goodbye.

โดย Dreambox

 

กลับไปที่ www.oknation.net