วันที่ ศุกร์ กุมภาพันธ์ 2551

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

วันหยุดประจำปีทางราชการของรา๙อาณาจักรกัมพูชา


วันหยุดประจำปี ค.ศ.2008 ของทางราชการกัมพูชา

 

 

มกราคม วันที่ 1

วันปีใหม่สากล

1 วัน

มกราคม วันที่ 7

วันชัยชนะต่อระบบพล พต เขมรแดง

1 วัน

กุมภาพันธ์ วันที่ 21

เทศกาลบุญมาฆบูชา

1 วัน

มีนาคม วันที่ 8

วันสตรีสากล

1 วัน

เมษายน วันที่ 13-15

เทศกาลวันขึ้นปีใหม่เขมรประเพณีของชาติ

3 วัน 

พฤษภาคม วันที่ 1

วันแรงงานสากล.

1 วัน

พฤษภาคม วันที่ 13-15

พระราชพิธีบุญเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระบรมนาถ นโรดม  สีหมุนี  พระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรกัมพูชา

3 วัน 

พฤษภาคม วันที่ 19

เทศกาลวันวิสาขบูชา

1 วัน

พฤษภาคม วันที่ 23

พระราชพิธีบุญจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ

1 วัน

มิถุนายน วันที่ 18

พระราชพิธีบุญเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระมหากษัตรียพระวรราชมารดา นโรดม มุนีนาถ  สีหนุ

1 วัน

กันยายน วันที่ 24

วันรัฐธรรมนูญ

1 วัน

กันยายน วันที่ 28-30

เทศกาลงานวันสาร์ท

3 วัน  

ตุลาคม วันที่ 29

พระราชพิธีงานวันครองราชสมบัติของพระบาทสมเด็จพระบรมนาถ นโรดม  สีหมุนี พระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรกัมพูชา

1 วัน

ตุลาคม วันที่ 31 

พระราชพิธีบุญเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระวรบิดาสมเด็จพระ นโรดม  สีหนุ

1 วัน 

พฤศจิกายน วันที่ 9

วันเอกราช

1 วัน 

พฤศจิกายน วันที่ 11-13

พระราชพิธีบุญแข่งเรือ ลอยกระทงไฟ ไหว้พระจันทร์ ละกินข้าวเมา

3 วัน 

ธันวาคม วันที่ 10

วันสิทธิมนุษยชนโลก

1 วัน

 

 ทุกวันหยุดทั้งหลายที่ตรงกับวันปลายสัปดาห์(วันเสาร์ หรือวันอาทิตย์) จะมีการหยุดชดเชยในวันถัดไป  แต่ถ้าหากวันหยุดดังกล่าวตรงทั้งวันเสาร์และวันอาทิตย์ติดต่อกัน  การหยุดชดเชยนั้นจะอนุญาตให้เพียงแค่วันถัดไปวันเดียวเท่านั้น

โดย นายกากีอุต

 

กลับไปที่ www.oknation.net