วันที่ อาทิตย์ มีนาคม 2551

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

"หมอแว"สอบตก ส.ว. นราธิวาสศูนย์ปฏิบัติการรักษาความสงบและสนับสนุนคณะกรรมการการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา ตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสได้รับรายงาน การนับคะแนนเลือกตั้ง ส.ว.นราธิวาส ทั้ง 817 หน่วยเลือกตั้ง 13 อำเภอ เสร็จสิ้นเรียบร้อยอย่างไม่เป็นทางการ โดยคะแนนของผู้สมัคร 2 คน ที่มีคะแนนนำเป็นอันดับ 1 คือ นายมูหามะรอสดี บอตอ ได้ 118,385 คะแนน และ นายแพทย์แวดือราแม แวดาโอะ ได้ 108,702 คะแนน สำหรับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งครั้งนี้มีจำนวน 454,278 คน มาใช้สิทธิ์ 221,514 คน บัตรดี 183,470 ใบ บัตรเสีย 12,592 บัตร ไม่ประสงค์ลงคะแนน 25,452 ใบ

หากกล่าวถึงหมอแวคนนราธิวาสก็จะหมายถึงนายแพทย์แวดือราแม แวดาโอะไม่ใช่นายแพทย์แวมาฮาดี แวดาโอะที่เป็น ส.ส.  หมอแวสำหรับคนนราธิวาสก็คือหมอแวคนพี่ครับ  ส่วนหมอแวที่เราๆรู้จักกันนั้นคือหมอแวคนน้องครับ

ข่าวจากผู้จัดการออนไลน์
ภาพประกอบจาก
http://narathiwat.ect.go.th/images/b13.jpg

โดย สนต้นที่เก้า

 

กลับไปที่ www.oknation.net