วันที่ จันทร์ มีนาคม 2551

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ที่สาธารณะ...


หลายคนเข้าใจว่า.."ที่สาธารณะ"

คือสถานที่ที่เปิดเผยสำหรับคนทั่วไป

จะเข้าไปใช้อาศัยทำอะไรก็ได้

จะกิน  จะเล่น  สรวลเสเฮฮาสนุกสนาน

จะกระทำกิจกรรมทางกามารมณ์

ส่งเสียงอึกทึกรบกวนผู้อื่น

ทิ้งขว้างสิ่งปฏิกูล ตัดไม้ทำลายป่า

หยิบฉวยวัตถุสิ่งของต่าง ๆ ได้ตามชอบใจ เป็นต้น

แท้จริง ที่สาธารณะ  คือสถานที่

ที่คนทั่วไปเข้าไปแล้วได้รับความร่มเย็น

ปลอดภัยปราศจากสิ่งรบกวน  และเบียดเบียน  ทุกชนิด

ได้ดู  ได้เห็น  ได้ยิน  ได้ฟัง  ได้สัมผัส

กับสิ่งที่ทำให้เกิดความสะอาด  สว่าง  สงบ

ซึ่งเป็นการพักผ่อนทางจิตวิญาณ......

โดย komidea

 

กลับไปที่ www.oknation.net