วันที่ พุธ มีนาคม 2551

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

เชิญชวนพิจารณาอบายมุข ข้อ 4 และข้อ 5


เมืองไทยเมืองพุทธ  ย่อมไม่สามารถยอมรับได้เรื่องอบายมุข 6 ... แม้จะทำให้ถูกกฏหมายก็ตาม

เพียงแค่รัฐบาลนำเรื่องบ่อนมาคิดก็ผิดแล้ว ... 
แต่กรณีที่นายกรัฐมนตรี(ตัวจริง) มาให้ข่าวว่ามีแนวคิดเช่นนี้ ...
จะถือว่าพฤติกรรมนั้นเข้าข่ายมีอบายมุขตามข้อ 5 ... ได้หรือยังครับ ???


*************************************************************


อบายมุข  คือ  ช่องทางของความเสื่อม   ทางแห่งความพินาศ   เหตุย่อยยับแห่งโภคทรัพย์  

ได้แก่  ........

1.) ดื่มน้ำเมา       2.) เที่ยวกลางคืน        3.) เที่ยวดูการเล่น 
4.) เล่นการพนัน   5.) คบคนชั่วเป็นมิตร   6.) เกียจคร้านการทำงาน

1.)  ติดสุราและของมึนเมา ...... มีโทษ 6 อย่าง คือ
1. ความเสื่อมทรัพย์อันผู้ดื่มพึงเห็นเอง
2. ก่อการทะเลาะวิวาท
3. เป็นบ่อเกิดแห่งโรค
4. เป็นเหตุเสียชื่อเสียง
5. เป็นเหตุไม่รู้จักละอาย
6. ทอนกำลังปัญญา

2.) ชอบเที่ยวกลางคืน  ...... มีโทษ 6 อย่าง คือ
1. ผู้นั้นชื่อว่าไม่คุ้มครอง ไม่รักษาตัว
2. ผู้นั้นชื่อว่าไม่คุ้มครอง ไม่รักษาบุตรภรรยา
3. ผู้นั้นชื่อว่าไม่รักษาทรัพย์สมบัติ
4. ผู้นั้นเป็นที่ระแวงของคนอื่น
5. คำพูดอันไม่เป็นจริงในที่นั้นๆ ย่อมปรากฏในผู้นั้น
6. อันเหตุแห่งทุกข์เป็นอันมากแวดล้อม

3.) ชอบเที่ยวดูการละเล่น  ....  มีโทษ โดยการงานเสื่อมเสีย  เพราะใจกังวลคอยคิดจ้อง กับเสียเวลาเมื่อไปดูสิ่งนั้นๆ ทั้ง 6 กรณี คือ
1. รำที่ไหนไปที่นั่น
2. ขับร้องที่ไหนไปที่นั่น
3. ดนตรีที่ไหนไปที่นั่น
4. เสภาที่ไหนไปที่นั่น
5. เพลงที่ไหนไปที่นั่น
6. เถิดเทิงที่ไหนไปที่นั่น

4.) ติดการพนัน  ..... มีโทษ 6 อย่าง คือ
1. ผู้ชนะย่อมก่อเวร
2. ผู้แพ้ย่อมเสียดายทรัพย์ที่เสียไป
3. ความเสื่อมทรัพย์ในปัจจุบัน
4. ถ้อยคำของคนเล่นการพนัน ซึ่งไปพูดในที่ประชุมฟังไม่ขึ้น
5. ถูกมิตรอมาตย์หมิ่นประมาท
6. ไม่มีใครประสงค์จะแต่งงานด้วย เพราะเห็นว่า ชายนักเลงเล่นการพนันไม่สามารถจะเลี้ยงภรรยา

5.) คบคนชั่ว ...... มีโทษโดยนำให้กลายไปเป็นคนชั่วอย่างคนที่ตนคบ ทั้ง 6 ประเภท คือ
1. นำให้เป็นนักเลงการพนัน
2. นำให้เป็นนักเลงเจ้าชู้
3. นำให้เป็นนักเลงเหล้า
4. นำให้เป็นคนลวงผู้อื่นด้วยของปลอม
5. นำให้เป็นคนโกงเขาซึ่งหน้า
6. นำให้เป็นคนหัวไม้

6.) เกียจคร้านการงาน  .... มีโทษ โดยทำให้ยกเหตุต่างๆ เป็นข้ออ้างผัดเพี้ยนไม่ทำการงาน โภคะใหม่ก็ไม่เกิด โภคะที่มีอยู่ก็หมดสิ้นไป คือให้อ้างไปทั้ง 6 กรณี คือ
1. หนาวนักแล้วไม่ทำการงาน
2. ร้อนนักแล้วไม่ทำการงาน
3. เย็นไปแล้วไม่ทำการงาน
4. ยังเช้านักแล้วไม่ทำการงาน
5. หิวนักแล้วไม่ทำการงาน
6. อิ่มนักแล้วไม่ทำการงาน

อบายมุขทั้งหมดนี้  หากประพฤติเข้าแล้ว ก็เป็นเหตุให้เกิดความฉิบหาย 
ให้เกิดความเสื่อมเสียแก่ชีวิตร่างกายได้เหมือนกันทุกข้อ ......................ลอกเขามา .... http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%82

โดย BaCon

 

กลับไปที่ www.oknation.net