วันที่ จันทร์ เมษายน 2550

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

บทกวีทิพย์ :: เด็ดดอกไม้ไปสะเทือนถึงเดือนดาว!!!.......


***เด็ดดอกไม้ไปสะเทือนถึงเดือนดาว***

 

 

“ดินดีเพราะป่าปก  ที่ป่ารกเพราะเสือยัง

ดินดีเพราะหญ้าบัง  และหญ้ายังเพราะดินดี”

(พระราชนิพนธ์ของ ร.6)

ชื่นชม”พรหมวิหาร”  ธรรมประทานเมตตามี

สัมพันธ์ทุกชั้นดี  ทั่วโลกมีทั้งจักรวาล

ซึ้งใน”พระไตรลักษณ์” แจ้งประจักษ์นิรันดร์กาล

เกิด-ดับสลับการ  มาเนิ่นนานทุกกาลสมัย

ท่ามกลาง-ยังเปลี่ยนแปลง  ส่อแสดงจนแจ้งใจ

โลกสลายวอดวายไป  แล้วเกิดใหม่ขึ้นอีกครา

“อนิจจัง-ทุกขัง”  ทรงพลัง”อนัตตา”

หมุนเวียนเปลี่ยนไปมา  เป็น”อกาลิโก”แลฯ

 

อันมนุษย์-สัตว์นานา-และอากาศ  รุกขชาติ-ดาวเด่น-และเพ็ญแข

ดวงอาทิตย์-ดวงจันทร์เปลี่ยนผันแปร  ไม่เที่ยงแท้ทั่วไป”ไร้ตัวตน”

ดิน-ภูเขา-จากทะเล-ถึงเวหา  ท้องนภาพลังแฝงทุกแห่งหน

แม้เดือนดาวสกาวฟ้าทั่วสากล  สัมพันธ์ตนลึกซึ้ง”เป็นหนึ่งเดียว”

“เด็ดดอกไม้ไปสะเทือนถึงเดือนดาว”  คลื่นกลางหาวเป็นระลอกกระฉอกเสียว

อนุภาค-คลื่นสัมพันธ์เป็นอันเดียว  เพราะข้องเกี่ยวมานานนักทั่วจักรวาล

“ตัดต้นไม้ต้นหนึ่งสั่นถึงฟ้า”  เด็ดบุปผาเพียงดอกเดียวเกี่ยวประสาน-

ถึงเดือนดาวทั่วไปไม่ประมาณ  ทั้งจักรวาลย่อมสะเทือนลั่นเลื่อนดัง!!

เหมือนชีวิตทั่วไปในวัฏฏะ  เป็นธรรมะการุณย์ชนรุ่นหลัง

“กฎแห่งกรรม”ล้วนเป็นจริงทุกสิ่งทำ  เกิดเป็นกรรมก่อผลวนเป็นวง!!!

“จิตดวงใหญ่คือดวงจิตพระปิตุเรศ”  เป็นต้นเหตุจงรู้ไว้อย่าได้หลง

“จึงเกิดจิตดวงเล็กน้อย”ร้อยยืนยง  แสนล้านคงนับไม่ได้แต่ไรมา......

“พระบิดาพระวิสุทธิพุทธรังษี”  เลิศบารมีจงประจักษ์ให้หนักหนา

ยามนี้ส่ง”แสงทิพย์ฯนิพพานา”  รับลูกยา”กลับบ้าน-นิพพาน”เรา....

ใกล้สิ้นยุครีบกลับมารับก่อน  อย่าอาวรณ์ก่อนสิ้นกาลถูกผลาญเผา

โลกวอดวายจะสายเกินหลงเพลินเมา  “พ่อรักเจ้าจึงมารับกลับนิพพาน”

อัน”แสงทิพย์ฯ-พ่อส่งมาอย่าสงสัย  หากช้าไปจักสิ้นท่ามหาศาล

จะตกรุ่น-ตกยุคทนทุกข์นาน  กลับนิพพาน-พ่อเตือนเจ้า....เท่านี้เอยฯ"

 

บัวบาน แสงทิพย์

BuabanSangthip@gmail.com

โดย บัวบานแสงทิพย์

 

กลับไปที่ www.oknation.net