วันที่ พุธ มีนาคม 2551

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ใครคิดคนแรกนี่...


> >>== เรียนผู้จัดการฝ่ายบุคคล ==

> >>==
กระผม นายจู๋มีความประสงค์ขอขึ้นเงินเดือนโดยมีเหตุผลดังต่อไปนี้
> >>
1.
กระผมเป็นผู้ใช้แรงงาน
2. กระผมทำงานในที่ลึกมาก
3. กระผมต้องสอดหัวเข้าไปก่อนทุกครั้งที่ทำงาน
4. กระผมไม่มีวันหยุดสุดสัปดาห์และไม่เคยหยุดวันนักขัตฤกษ์
5.กระผมทำงานในที่มีสภาวะแวดล้อมอับชื้น
6.กระผมทำงานในที่มืดและไม่มีอากาศถ่ายเท 
7. กระผมทำงานในที่ร้อนอบอ้าว
8.
กระผมไม่เคยได้รับค่าล่วงเวลา 
9.
กระผมทำงานที่เสี่ยงกับโรคติดต่อ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
 
นายจู๋ กาเจี้ยว

> >>
จดหมายตอบจากทางฝ่ายบุคคล
เนื่องจะคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า คุณไม่
สมควรได้รับการขึ้นเงินเดือนเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากขาดคุณสมบัติ เป็นพนักงานที่ดีหลายประการ ดังที่ได้แจ้งหลายละเอียดดังนี้
1.
คุณไม่ได้ทำงาน 8 ชม / วัน
2. คุณงีบหลับหลังจากเสร็จงานเสมอ
3. คุณไม่ทำตามคำสั่งบ่อยๆ
4.
คุณไม่ชอบทำงานในที่ประจำของคุณ และชอบแว๊บไปรับงานที่อื่นบ่อยๆ
5.
คุณมักไม่ทำงานโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า และหลายครั้งที่หยุดงานกลางคัน
6. คุณไม่มีความเป็นผู้นำ ต้องอาศัยแรงกระตุ้นจากภายนอกให้ทำงาน 
7.คุณทิ้งให้ที่ทำงาน สกปรกเลอะเทอะทุกครั้งเมื่อเสร็จงาน 
8.คุณมักไม่ชอบปฎิบัติตามกฎแห่งความปลอดภัย โดยไม่สวมอุปกรณ์ป้องกัน 
9.หลายครั้งคุณไม่สามารถทำงานควบสองกะต่อเนื่องได้  
 
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
  
 ฝ่ายบุคคล 

โดย อะตอม

 

กลับไปที่ www.oknation.net