วันที่ เสาร์ มีนาคม 2551

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ประวัติศาสตร์ชุมชนบ้านแฮ


        

         ดิฉันเป็นเด็กใต้ที่นับว่าค่อนข้างโชคดีมากๆที่มีโอกาสได้มาเรียนที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เรียนที่นี้ได้เรียนรู้ประสบการณ์การใช้ชีวิตที่ยอดเยี่ยม  เรียนรู้วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของคนอีสานที่ตลอดระยะเวลายี่สิบปีของดิฉันไม่เคยสัมผัสเลย  เมื่อได้ลงพื้นศึกษาชุมชนที่บ้านแฮจึงอยากนำเสนอประวัติศาสตร์ชุมชนของหมู่บ้านแห่งนี้ให้กับเพื่อนๆหลายคนที่ไม่ค่อยจะมีโอกาสได้ฟังหรือสัมผัสชีวิตแบบอีสานบ้านเรา

บ้านแฮ   หมู่ที่ 1  ตำบลคำขวาง   อำเภอวารินชำราบ  จังหวัดอุบลราชธานี

อาณาเขต  ทิศเหนือ      จรด   บ้านโนนเค็ง         ต.คำขวาง

        ทิศใต้ จรด   บ้านหนามแท่ง     ต.คำขวาง

        ทิศตะวันออก       จรด   บ้านนาดง      ต.โพธิ์ใหญ่

        ทิศตะวันตก จรด   บ้านโนนสมบูรณ์ ต.ธาตุ

มีประวัติศาสตร์ชุมชน(ไม่เป็นทางการ)ที่น่าสนใจยิ่ง

หมู่บ้านตั้งมาร้อยกว่าปีแล้ว อยู่กันมาหลายรุ่น ผู้เฒ่าผู้แก่เล่าต่อกันมาเป็นสองที่มา เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของบ้านแฮ   ที่มาแรก เล่าว่าสมัยก่อนผู้คนอยู่อาศัยกันฉันท์พี่น้อง ใช้สัตว์ในการทำการเกษตร ผู้คนจะนำวัวควายและสัตว์เลี้ยงมาแฮกัน ซึ่งคำว่าแฮ หมายถึง การแลกเปลี่ยน โดยสมัยก่อนผู้คนยังไม่ได้มีการคิดมูลค่าในการแลกเปลี่ยน ไม่ได้ให้ความสำคัญที่อัตราการแลกเปลี่ยนหรือราคาของสิ่งนั้นๆ ซึ่งสิ่งของที่นำมาแลกเปลี่ยนกับวัวควายนั้นมีทั้งยาเส้นและพืชพันธ์ หรือสิ่งยังชีพตลอดจนเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ ซึ่งไม่มีการจำกัดจำนวนว่าจะมากหรือน้อย บางครั้งอาจจะเป็นเพียงแค่ยาเส้น 1ก้อน ก็สามารถแลกกับควายหรือวัวได้ตัวเขื่อง 

ประวัติศาสตร์ที่สองเล่าต่อกันมาว่าคนสมัยก่อน นำวัวควายและสัตว์เลี้ยงอื่น ไปขายในตัวจังหวัด หรืออาจจะเดินไปไกลถึงโคราช ซึ่งเส้นทางจะผ่านทุ่งกุลาร้องไห้  ปัจจุบันครอบคลุมพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ บุรีรัมย์ มหาสารคาม ร้อยเอ็ดและจังหวัดศรีษะเกษ

 บ้านแฮเป็นจุดนัดพบของกลุ่มนักเดินทาง (เพื่อค้าขาย) แฮ หมายถึงการมารวมกันเป็นจุดพัก  มาตุ้มมาโฮม     ตามภาษาถิ่นสมัยก่อน ต่อมาจึงมีนักเดินทางบางคนรวมกลุ่มกันตั้งหมู่บ้านขึ้น แล้วตั้งชื่อว่าบ้านแฮ

โดย สาวโบ(ราณ)

 

กลับไปที่ www.oknation.net